နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအခါ

Share

နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအခါ

bism9စာေရးသူနိဗၺာန္ဟုနားလည္ထားေသာ ဓာတ္ႀကီးကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအခါ ခ်မ္းသာေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္သိရသည္။ ခ်မ္းသာသည္ ဆိုသည္မွာ ရုပ္နာမ္ခ်မ္းသာ မဟုတ္၍ ဉာဏ္ခ်မ္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေယာဂီမ်ား အသိျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ၿပီးမွ နိဗၺာန္စံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ” ဟူေသာစကားရွိသည္ – ေယာဂီမ်ားသိပါသည္။ ျမတ္ေသာခ်မ္းသာမႈ ရွိသည္ဟု အဖြင့္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က ေၾကာက္လန္႔၍ ခ်မ္းသာသည္ ဆိုသည္ကို မေျပာရဲေခ်။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသည္ကို ခ်မ္းသာသည္ဟု ေျပာရဲရမည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာျဖစ္သည္။ ေလာကီခ်မ္းသာ မဟုတ္ေခ်။ အမွန္ကေတာ့ အနိစၥရႈျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေယာဂီမ်ား က်င့္ေနေသာ က်င့္စဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အနိစၥရႈပါ သိပ္သိပ္ သိပ္သိပ္မ်ားလာေသာအခါ၊ အရႈခံတရား ကုန္ဆံုးေသာအခါ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခဲ့သလို ဓမၼာႏုပႆနာ ခ်ဳပ္ဆံုးလွ်င္ နိဗၺာန္ကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဓမၼာႏုပႆနာ ခ်ဳပ္ဆံုးေအာင္ေတာ့ ရႈဖို႔လိုသည္။ ဓမၼာႏုပႆနာသည္ လြန္စြာသိမ္ေမြ႕သည္ ႏုးညံ့သည္ အသိခက္သည္။ စိတၱာႏုပႆနာလို ထုထည္မရွိေခ်။ ယင္းကို သတိထားရမည္။

ဓမၼာႏုပႆနာ ကုန္ဆံုးလွ်င္ေတာ့မူ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရံုသာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္စြာေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲေၾကာင္း ေယာဂီမ်ား အသိျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားသထက္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ထူးျခားမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

အနိစၥရႈျခင္းသည္ ၏ တရားေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ တရားသည္ပင္္လွ်င္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာမွ မၿမဲေခ်။ ယင္းကား အမွန္ျဖစ္သည္၊ အမွန္သည္ သစၥာျဖစ္၍ သစၥာသည္ တရားပင္ျဖစ္သည္။

ေယာဂီမ်ား က်င့္ေနသည္မွာ လြန္စြာမွ သာဓုေခၚဖြယ္ရာ ေကာင္းပါသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ အနိစၥရႈျခင္းျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၍ ေနာက္ဆံုး ဓမၼာႏုပႆနာ ခ်ဳပ္ဆံုးေသာအခါ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကိစၥကို အေသးစိပ္ ေရးျပႏိုင္ပါသည္ သို႔ေသာ္ မလိုတမာႏွင့္  ဘာတစ္ခုမွ မက်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရမ္းကားမွာစိုး၍ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ပင္ သတင္းေပးေနရသည္ ျဖစ္ရာ ေနာင္ေသာအခါ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာႏိုင္သမွ် ေျပာျပဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *