ေလာကုတၱရာလိုင္းကသစၥာရွိရမယ္

Share

bism5

ေလာကုတၱ႐ာလိုင္းမွာ လိုက္တဲ့အခါက် သစၥာရွိဖို႔လိုတယ္။ သစၥာမရွိဘဲ ဟိတ္လံုး ဟန္လံုးနဲ႔ ေဟာင္ဖြာ ေဟာင္ဖြာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာရံုနဲ႔ သစၥာနဲ႔က တစ္ျခားစီပါ။ သစၥာတရားကို မွန္မွန္ကန္ကန္လိုက္မွ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္မယ္။

(Take what you want but pay for it.) ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးလိုပဲ – သာသနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တာ၀န္သိသိ သစၥာရွိရွိ စကား ေျပာႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္ ေျပာပါ – ဒါေပမယ့္ ေပးဆပ္ၿပီး ေလ့လာရမယ္။

ကိုယ္က ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ထားတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီး သာသနာကို အဲဒီလို ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာ ေလွ်ာက္ရမ္းေနလို႔ေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူး။ သာသနာအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ရင္ သာသနာကို ပိုင္မွေျပာပါ။ ဘာမွ တရားရွာ ေထာင္မွာေတြ႔ေတြ ဘာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္စရာ မလိုပါဘူး။

ၿငိမ္ၿငိမ္ေနရင္ ရရဲ႕သားနဲ႔လည္း ဟိုဘာသာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္၊ ဒီဘာသာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ – ေလာကုတ္ေခ်ာ္ေနတာလည္း လမ္းစဥ္မဟုတ္ဘူး။ လမ္းစဥ္က ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ က်င့္ရမယ္။ ကိုယ့္ဖာသာ ခ်မ္းသာရင္ ၿပီးတာပဲ။

ဗုဒၶာဘာသာရဲ႕ သေဘာေတြက လြဲမွားေနလို႔ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ အယူမွားမွာကို ဆင္ျခင္သင့္တယ္။ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္စမ္းပါ၊ က်င့္ၿပီးရင္ ေျပာစမ္းပါ။ မက်င့္ႏိုင္ရင္လည္း မေျပာဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနတာ ပိုေကာင္းတယ္။ ပရိသတ္ အားလံုးဟာ ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို တိမ္ေကာေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ နက္ရိႈင္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းေတြဟာ နစ္ျမဳပ္လာတယ္။

ေျပာစမ္းပါ နိဗၺာန္အေၾကာင္း၊ ေျပာစမ္းပါ အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္အေၾကာင္း၊ ခက္ခဲနက္နဲ႔တဲ့ တကယ့္ အမွန္တရားေတြက်ေတာ့ မေျပာဘဲ၊ ေျပာႏိုင္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ အေပၚယံေတြလုပ္ၿပီး တရားနာ ပရိသတ္ကို ဉာဏ္တိမ္ေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အင္မတန္ တာ၀န္ႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ ေနာက္ေနာင္ သာသနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာလို႔ရွိရင္ေတာ့ အေရးယူ တိုက္ခိုက္ရမယ့္အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *