အရိယာမ်ား၏အရည္အျခင္္း

Share

အရိယာမ်ား၏အရည္အျခင္္း

Bism 001အရိယာမ်ားသည္ သူမတူေအာင္ ေတာ္ၾကသည္။ ပုထုဇဥ္မ်ားထက္ သာလြန္ေသာ အရည္အျခင္းမ်ား အေျမာက္အျမားရွိသည္။

အရိယာမ်ားသည္ နားလည္တတ္သည္၊ ခြင့္လႊတ္တတ္သည္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္တတ္သည္၊ သည္းခံေရာင္ရဲတတ္သည္၊ အရည္အျခင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ တည္ရွိသည္။

အရိယာမ်ားသည္ ႏွလံုးသြင္းတတ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တုန္႔ျပန္ရာ၌ “ေယာနိေသာ မနသိကာယ” ဆိုသကဲ့သို႔ ႏွလံုးသြင္း မွန္ကန္စြာ သေဘာထား၍ တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။ မလႊဲသာေသာ ကိစၥမ်ားသာလွ်င္ ၎တို႔က တိုက္ခိုက္စရာရွွိလွ်င္ တိုက္ခိုက္သည္၊ ဆံုးမစရာရွိလွ်င္ ဆံုးမသည္။ က်န္အခ်က္အလက္မ်ားမွာမူ အရိယာမ်ားသည္ သေဘာေကာင္းစြာႏွင့္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း သီတင္းသံုးေလ့ ရွိၾကသည္။ ဤကား အရိယာမ်ား၏ အရည္အျခင္း ျဖစ္သည္။

အရိယာမ်ားသည္ လူေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက်င့္စရိုက္ လကၡဏာမ်ားမွာမူ ႂကြင္းက်န္ႏိုင္ေလသည္။ စရိုက္မ်ား ႂကြင္းက်န္ေသာ္လည္း အဓိကမွာ ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသျဖင့္ နားလည္တတ္သည္၊ ခြင့္လႊတ္တတ္သည္။ အေျခေနမွန္ကို ရိပ္မိတတ္သည္။ အရာရာကို ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိယာမ်ားကို လြန္စြာၾကည္ညိဳၾကသည္။ အရိယာမ်ား ရင့္က်က္ေသာအခါ ၏ သားေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခါ ပို၍ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

အရိယာမ်ားသည္ အင္မတန္တည္ၿငိမ္သည္၊ အင္မတန္ ႏွလံုးသြင္းမွန္ကန္သည္၊ အင္မတန္ သာသနာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္။ သာသနာကို ထိပါးေစာ္ကားလွ်င္ေတာ့မူ သည္းခံၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဤကား အရိယာ သူေတာ္စင္တို႔၏ အရည္အျခင္း အခ်ိဳပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း —

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *