ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ 15

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ

အပိုင္း (၁၅)

ဗုဒၶဘာသာကအတြင္းလိုက္

cdeဗုဒၶဘာသာက အတြင္းလိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားရွာေဖြတဲ့ ေနရာမွာ ေတြက အတြင္းလိုက္ပါ။ အတြင္းလိုက္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ ေခၚတဲ့ ပပဥၥတရားေတြကို ကုန္ေအာင္ သတ္တာပါပဲ။ ကိုယ့္ခႏၶာမွာ ရွိေနတဲ့ လြဲမွားတဲ့ အယူအဆေတြကို ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ျမတ္စြာဘုရား အဆိုအဆံုးအမအတုိင္း ပယ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အတြင္းလိုက္ေပါ့ — အျပင္လိုက္ မဟုတ္ဘူး။

သိပၸံကေတာ့ အျပင္လိုက္ပဲ အျပင္မွာရွိေနတဲ့ စၾက၀႒ာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ေတြကို လိုက္ၿပီး သုေသသနျပဳ ေလ့လာတာပါပဲ။

အတြင္းလိုက္နဲ႔ အျပင္လိုက္မွာေတာ့ အတြင္းလိုက္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးနိဂံုးက် ေအာင္သြားတာေပါ့။ ေအာင္ေတာ့လည္း အတြင္းမွာ အတြင္းေအာင္ျမင္ျခင္းေပါ့။ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိကို ေအာင္သြားတယ္ဆိုတာ အတြင္းေအာင္ျခင္းပါပဲ။ အဲဒီ အတြင္းေအာင္ျခင္းကို ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ေသခ်ာမႈ၊ တိက်မႈေတြ ရသြားတာေပ့ါ။ သိပၸံက အျပင္လိုက္တဲ့အခါက် မေသခ်ာ မတိက်တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မေသခ်ာ မတိက်တာ ဆိုေပမယ့္လည္း သိပ္အေသးစိပ္မွ မေသခ်ာတာပါ။ ေတာ္ေတာ့ဟာေတာ့ သူတို႔လည္း ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေသခ်ာျခင္း နိယာမကတာ့ သိပၸံကမာၻမွာ လႊမ္းမိုးေနတယ္။ ဟိုက္ဇင္ဘတ္ရဲ႕ ပံုေသနည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အတြင္းလိုက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ သဘာ၀ကေတာ့ ထူးျခားၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ကို ရယူႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း  သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *