ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ 14

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ

အပိုင္း (၁၄)

မေသခ်ာျခင္း

pink-lotus-mdသိပၸံရဲ႕ ဥပေဒသတစ္ခုမွာ မေသခ်ာျခင္းနိယာမဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိရွိလက္ခံထားၾကတာပါ။ (Principle of Indeterminacy) လို႔ သူတို႔သံုးၾကတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ ဟိုက္ဇင္ဘတ္က ေဖာ္ခဲ့တာပါ။

မေသခ်ာျခင္းဆိုတာ အေသးစိပ္မေသခ်ာျခင္းကို ေျပာတာပါ။ ေတာ္အသင့္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ သိပ္အေသးစပ္လာရင္ မေသခ်ာဘူး ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ သူတို႔ စကားနဲ႔ေျပာရရင္ –

(The most fundamental particle) အေျခခံအက်ဆံုးေသာ အမႈန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ မေသခ်ာဘူး၊ မေရရာဘူးေပါ့။ တိုင္းတာလို႔လည္း မရဘူး။ တိုင္းတာရင္ သူတို႔က ထြက္ေျပးတဲ့သေဘာပါပဲ။

(Whenever one tries to make observation by using the instruments then the instruments they use in the observation will affect the natural phenomena. Consequently, the natural phenomenon is already affected and cannot be as it is. .. . )

ဒီဘက္မွာ သိပၸံဟာ မေရရာျခင္းမွာ အဆံုးသတ္တယ္လို႔ေျပာရမွာပဲ။ မေရရာျခင္းကို အဆံုးသတ္တယ္ဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာက်ေတာ့ ေရရာတာေတြ ျပန္ရွာတယ္ေလ။ အဲဒါကြာသြားတာပါပဲ။

သိပၸံက မေရရာဘူးမွာပဲ တစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ဗုဒၶဘာသာက ေရရာတဲ့ဘက္ကို လိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါ အသိပညာလိုင္းကို ေျပာတာပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ သိပၸံသမားေတြဟာ ကမာၻမွာ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာနည္းနဲ႕ကေတာ့ အသိပညာ အထြတ္အထိပ္ပိုင္းမွာပဲ ကိုယ္က ေရွ႕ေရာက္တာပါ။ ဗုဒၶဘာသာမွာ မေရရာဘူး ဆိုတာထက္ ေရရာေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာဘက္ကို ညႊတ္တယ္လို႔ ေလ့လာရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျဖစ္ေန ရွိေနတဲ့ အေျခအေနမွာ မေရရာဘူးဆိုတဲ့ သိပၸံလည္း မဆိုးပါဘူး၊ အသံုးက်ပါတယ္။ အသံုးခ်ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ တစ္ဆင့္တက္တဲ့ ေရရာတဲ့ဆီကို သြားမယ္ဆိုတဲ့ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း ေလးစားၾကည္ညိဳ အားေပးေျမႇာက္စားဖို႔ လိုေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *