ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ 08

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ

အပိုင္း (၈)

အရိယာစစ္စစ္တို႔၏သေဘာထားခံယူခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕

lotus-flower-images-and-wallpapers-3 အရိယာစစ္စစ္တို႔၏ သေဘာထားတစ္ခ်ိဳ႕မွာ –

ကိုယ့္တရားကိုယ္ ႏွလံုးသြင္းဖို႔ လိုလားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ့္တရားကို ႏွလံုးသြင္း ေနရလွ်င္ ေက်နပ္ေသာ သေဘာကို ေဆာင္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရားကို ၀င္စားရာ၌ တစ္ပါးသူတို႔၏ အထင္ႀကီးလိုမႈ ခံယူျခင္း လံုး၀မရွိေခ်။ တစ္ပါးသူတို႔၏ အထင္အျမင္သည္ တစ္ပါးသူတို႔၏ အထင္အျမင္မွ်သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အရိယာစစ္စစ္တို႔သည္ ကိုယ့္တရားကိုယ္ ႏွလံုးသြင္းရင္း ထိုႏွလံုးသြင္းရျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုုက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာရလိုမႈလည္း မရွိၾကေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေနရာရလိုမႈအတြက္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ထိုက္တန္ေသာေနရာ အလိုလုိရရွိျခင္းကို လက္ခံေသာ္လည္း သက္သက္လုပ္ႀကံ၍ ေနရာရေအာင္ ပရိရာယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားျခင္းကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေခ်။

အထူးသျဖင့္ အရိယာစစ္စစ္မ်ားသည္ ျပည့္စံုေက်နပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ လံုေလာက္ေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈ အင္အားရွိၾကသည္။ ထူးျခားသည္မွာ တရား၀င္စားေသာအခါ တရား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ခံစားရေသာေၾကာင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ား မရွိေျခ။ ယင္းကို အရိယာစစ္စစ္ ျဖစ္သူမ်ားေတာ့ သိႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အျပင္ကေတာ့မူ ျပင္ကလိုပင္ စိတ္၀င္စားၾကေပလိမ့္မည္။ တစ္ပါးသူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား၊ အယူအမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ခ်င္လိုက္ၾကေပလိမ့္မည္။

ဤကား အရိယာစစ္စစ္တို႔၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ား ကြာဟျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ျဖစ္ရျခင္းသည္ လြန္စြာေကာင္းျမတ္ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆိုအဆံုးအမ၌ တည္သျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သြားေလသည္။ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္ဆိုသည္မွာ ရွိသည္။ ထူးျခားသည္ဆိုသည္မွာ ေလာကီသာလိုက္၍ ေလာကုတၱရာမလိုက္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ ေလာကုတၱရာ လိုက္လာေသာအခါ ထူးျခားသည္။ ျမင့္ျမတ္သည္ ဆိုသည္မွာေတာ့မူ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *