စိတ္၀င္စားစရာေလာကုတၱရာ

Share

စိတ္၀င္စားစရာ

20160215_155915ေလာကုတၱရာဆိုတာ ေလာက နဲ႔ ဥတၱရာ ေပါင္းထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေလာကဆိုတာ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ အေျခအေနေပါ့။ ဥတၱရာဆိုတာ လြန္ေျမာက္သြားတာ။ ဒီေတာ့ ေလာကုတၱရာဆိုတာ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ အေျခအေနက လြန္ေျမာက္သြားတာပါပဲ။

အေရးႀကီးတာနဲ႔ လွ်ိဴ႕၀ွက္ခ်က္က ေလာကုတၱရာ အေၾကာင္းကို အမွန္ထိုးထြင္း သိခ်င္ရင္ ကိုယ္ကလည္း ေလာကုတၱရာျဖစ္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္ကေလာကီျဖစ္ၿပီး ေလာကုတၱရာအေၾကာင္းကို ၀င္စားရင္ အဲဒါေတာ့ မွန္းဆတာေပါ့ေနာ္ – မ်က္ရမ္းမွန္းဆတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ အႏုမာနပါပဲ။

ကိုယ္တိုင္က ေလာကုတၱရာ ၊ အရိယာျဖစ္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထိုးထြင္း၀င္ေရာက္တဲ့အခါက် နိဗၺာန္ကို အတြင္းက်က်သိသြားတာ အဲဒါေတာ့ တကယ့္ေလာကုတၱရာပဲ။

ဒီေတာ့ မွန္းဆေလာကုတၱရာနဲ႔ တကယ္ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ ထိုးေဖာက္သိျမင္တဲ့ ေလာကုတၱရာ နွစ္မ်ိဳးေတာ့ ရွိတာေပါ့။ မွန္းဆတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေလာကဖက္ကေန မွန္းဆရတာကိုး – ေလာကုတၱရာဉာဏ္ မရေသးဘူး။ ေလာကုတၱရာဉာဏ္ ရတဲ့အခါက် အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိဗၺာန္ထဲကို စံျမန္းလိုက္ေတာ့ နိဗၺာန္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ပိုသိသြားတာက ေလာကုတၱရာအသိပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလာကုတၱရာဟာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဟုတ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ေလာကုတၱရာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ရဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *