ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိဘုရားမ်ား၌

တရားအားထုတ္ျခင္း

စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚ၌ တရားအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ေစတီ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာသည္၊ အားထုတ္သည့္ အခ်ိန္ေပါင္းလည္း မ်ားလာသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သမာဓိမ်ားလည္း ရသည္ထက္ ရလာသည္။ အရာရာသည္ (Practice makes perfect.) ဆိုသကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ေလ့က်င့္လွ်င္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းသည္သာ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္ ေလ့က်င့္ၾကသည္။

စာေရးသူသည္ တရားအားထုတ္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ရာ တရားအားထုတ္ျခင္း၌ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားလာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ၀န္းက်င္ တစ္ေန႔မွ မပ်က္မကြက္ တရားအားထုတ္ခဲ့သည္။ ဤစံခ်ိန္ကိုေတာ့ စာေရးသူသည္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ မည္သည့္ေန႔ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ျဖစ္ျဖင္း ပ်က္ကြက္သြားသည္ ဟူ၍ မရွိခဲ့ဖူးေခ်။ ေန႔တိုင္း တရားအားထုတ္သည္။

ယခုအခါ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားမ်ား၌ ေနာက္ပိုင္း ညပိုင္းတြင္ အားထုတ္သည္။ အားထုတ္ရင္း အားထုတ္ရင္း အားထုတ္၍ ေကာင္းလာသည္။ တရားေတာ္၌ တရား၏ အရသာ ရွိသည္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားရသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕က တရားအားထုတ္သည့္ အရသာကို အျပစ္တင္လိုၾကသည္။ ယင္းပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ တရား အားမထုတ္ဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ နားလည္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ အာ႐ုံေျခာက္ပါး တံခါးေျခာက္ေပါက္ႏွင့္ အာ႐ုံခံစားျခင္း အရသာမ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။ တရား၏အရသာသည္ ထိုအာ႐ုံေျခာက္ပါးမွ ရေသာ အရသာတို႔ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေလသည္။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာမ်ားလည္း တိုးတက္သည္။ ေလ့က်င့္လွ်င္ တိုးတက္ၾကသည္၊ စြမ္းေဆာင္ၾကသည္။

မွန္သည္ကို မွန္သည့္အေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ေယာဂီမ်ား အားရွိေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မွန္ရာကန္ရာကို တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း တရားအားထုတ္သည္။ မိမိသည္ အခ်ိန္အခါမေရြး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနရာမေရြး ေသာ္လည္းေကာင္း အားထုတ္ႏုိင္ေသာ အဆင့္၌ ေရာက္ၿပီဟု ယူဆရသည္။ အားထုတ္ရျခင္း၌ ကိုယ္တုိင္ ႏွစ္ၿခိဳက္သည္။ အားထုတ္ရျခင္းကို သေဘာက်သည္၊ အားထုတ္ျခင့္ျဖင့္ ရရွိေသာ ၿငိမ္းေအးမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ရွင္းသန္႔မႈ၊ ၾကည္လင္မႈမ်ားအား မိမိတန္ဖိုးထားသည္။ ယင္းမွာ မိမိ၏ တန္ဖိုးထားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

မိမိသည္ တရားအားထုတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဟဒယမ်ား ရွင္းသန္႔တည္ၿငိမ္ကာ သမာဓိမ်ား တိုးတက္၍ အစစအရာရာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ႏႈိင္းႏႈိင္းခိ်န္ခ်ိန္ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာက်သည္။ တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္ေတာ့မူ လြန္စြာ ႏွစ္ၿခိဳက္စရာေကာင္းေသာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ ဤပုဂံၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈဌာန ၏ သာသနာ့ အေမြအႏွစ္တည္ရာ ဂူေက်ာင္းဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိေသာ ဌာန၌ အားထုတ္ရသျဖင့္ ပို၍ အားတက္ သကဲ့သို႔လည္း ရွိသည္။ ပို၍ ဓမၼရသကို မိမိအေနႏွင့္ မိသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ယခုအခါ မိမိသည္ အားအင္ လြန္စြာေကာင္းရာ ဆက္လက္၍ အားထုတ္ေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားတစ္ဆူၿပီး တစ္ဆူ အားထုတ္လာရာ ေစတီေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ အားထုတ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍လည္း အားထုတ္ဦးမည္။

မိမိသည္ ႏွင့္ ပူေဇာ္သကဲ့သို႔ရွိသည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာက္ေမ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ကိုယ္တိုင္က်င့္၍ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေလသည္။ ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာ သာသနာ ထြန္းကားရာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ အထိမ္းအမွတ္ရွိရာ ဤပုဂံၿမဳိ႕၌ တရားအားထုတ္ ျခင္းသည္ အထူးပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ရာေကာင္း၍ အင္အား ျပည့္ၿဖိဳးေစေသာ သေဘာမ်ား ကိန္း၀ပ္ ခံစားရ သည္။

ထို႔ေနာက္ ေရွးမင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားသည္ ဘုန္းကံႀကီးမားလိုလွ်င္ ဘာသာ သာသနာကို ဂ႐ုတစိုက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ရာ သာသနာကို ပံ့ပိုးျခင္းသည္ မိမိ၏ ဘုန္းကံ တိုးတက္ေစေသာ သေဘာရွိသည္ကို မိမိကိုယ္ေတြ႕ ယံုၾကည္မိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသား ေဖာ္ျပပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *