အရာ၀င္ျခင္း

Share

အရာ၀င္ျခင္း

အရာရာ၌ အရာ၀င္ဖို႔ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ သာသနာေရးရာ၌ အရာ၀င္ရန္မူ လြန္စြာခက္ခဲသည္။ စာတတ္ပါမွ၊ စာတတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ဆရာေကာင္းႏွင့္ သြန္သင္ျခင္း ခံရပါမွ၊ အလိုေတာ္က် ျဖစ္ပါမွ၊ အခ်ဳိ႕က စာကိုေတာ့ ေလ့လာသည္ သို႔ေသာ္ ေဘာက္ခ်ီး ေရးထားေသာ စာမ်ားကို က်က္၍ ျပန္ေျပာေသာအခါ အမွားအမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္တတ္သည္။

ဥပမာ-အသခၤတဓာတ္ကို အတၱအႏွစ္သာရရွိသည္ဟု စာေတြ႕၍ ထိုစာအတိုင္း မွီး၍ ေျပာေသာအခါ အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ အသတ္မွတ္ အဆံုးအျဖတ္ ခံရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဆိုသည္လည္း တရား၀င္စာကို တတ္မွ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ စာတတ္႐ုံႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ဟု ေျပာ၍ေတာ့ မရေခ်။ စာႏွင့္ အက်င့္က တြဲရ သည္သာ ျဖစ္သည္။ ပဋိယတၱိႏွင့္ တြဲရသည္သာ ရွိသည္။ အက်င့္က်င့္ဖို႔ လိုသည္။

အက်င့္ က်င့္သည္ ဆိုေသာ္လည္း စာႏွင့္ကိုက္မွ ျဖစ္မည္။ (သို႔မဟုတ္) ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္က် အဆိုအဆံုးမအတိုင္း ကိုက္ညီမွ ျဖစ္မည္။ ေဘာက္ခ်ီး ကိုယ္က်င့္ရာ က်င့္ေန၍လည္း မျဖစ္ေခ်။ ဥပမာ-ကုလားထိုင္ႏွစ္လံုးကို ခင္းထားၿပီး ေခါင္းတင္၊ ေျခတင္ တင္၍ ဆန္႔အိပ္ႏုိင္လွ်င္ ဖိုလ္၀င္စားသည္ဟု ယူဆေသာ အက်င့္သမားမ်ားမွာမူ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည္။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ား လက္မခံႏုိင္ေသာ အက်င့္မ်ားကို က်င့္၍ ဖိုလ္၀င္စားသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနသည္မွာ ရွက္ဖြယ္လည္းေကာင္းသည္၊ ရယ္ဖြယ္ လည္းေကာင္းသည္။ သာသနာအတြင္း၌ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အက်င့္ က်င့္သည္ဆိုေသာ္လည္း အက်င့္ မွန္ကန္မွသာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ စာေလ့လာသည္ ဆိုေသာ္လည္း တကယ့္ အမွန္အကန္ပညာရွိ စာရင္း၀င္ အင္း၀င္ တရား၀င္စာကို ေလ့လာႏုိင္မွသာ ျဖစ္သည္။ ေဘာက္ခ်ီး ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္သန္ရာ သြား၍ ေလ့လာေသာအခါ အမွားမွားအယြင္းယြင္းေတြ မ်ားစြာျဖစ္တတ္သည္။

အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ အေၾကျငာခံရေသာ လူေသ လူျဖစ္၀ါဒ၊ တံုးနာမ္ တိုင္နာမ္ ဟူေသာ ေၾကာင္ပန္း၀ါဒ စသည္ တို႔မွာလည္း စာေပမ်ားရွိရာ ၎တို႔ကို လိုက္စား၍ တဆင့္ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ေသာအခါ အဓမၼ၀ါဒ အျဖစ္ပင္ အဆံုးအျဖတ္ ခံရတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာ၌ အရာ၀င္ရန္ မွန္ကန္တိက်ေသာ  စာေပ လိုက္စားသကဲ့သို႔၊ မွန္ကန္ တိက်ေသာအက်င့္ က်င့္ႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်မည္။ ယင္းစာေပႏွင့္ ယင္းအက်င့္တို႔ ညီညႊတ္ေအာင္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ ႏွလံုးသြင္းႏုိင္ေသာ အင္အားသည္ လြန္စြာ အဖိုးတန္သည္။ ထိုသို႔ အဖိုးတန္ေသာ အရာကို ရရွိမွသာလွ်င္ တန္ဖိုးရွိကာ အရာ၀င္ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာ၌ အရာ၀င္ရန္ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ လြန္စြာမွ တိက်ရသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့မူ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း၏ အဆိုအဆံုးမကို ခံယူႏုိင္စြမ္း ရွိမွသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္က် ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းက အမွန္အကန္ ထိုးထြင္းသိျမင္ၿပီးေသာအခါ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း သြန္သင္ေသာ အရာတို႔သည္ အမွန္အကန္မ်ားသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ တပည့္သားသမီးမ်ားသည္ အမွန္အကန္ လိုက္၍ က်င့္ႏုိင္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းသည္ လြန္စြာ လိုအပ္ေၾကာင္း သိနားလည္ထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း ရွိထားမွသာလွ်င္ ယထာဘူတက်က် ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္ နားလည္ႏုိင္သည္။ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ႏုိင္သည္။

အဓိကမွာမူ ကိေလသာသတ္ႏုိင္ေသာ ရဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ အမွန္အကန္ ရရွိမွသာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၌ လူရာ၀င္ႏုိင္သည္။ မရလွ်င္ လူရာ၀င္ရန္ ခက္ခဲလွေပသည္၊ နက္နဲလွေပသည္။ သာသနာသည္ လြန္စြာမွ က်ယ္ေျပာနက္႐ႈိင္း၍ အင္မတန္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အမွန္သစၥာ နယ္ပယ္ႀကီးပင္လွ်င္ မဟုတ္ပါေလာ။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *