အရိယာဟူသည္

Share

အရိယာဟူသည္

အရိယာမ်ားသည္ တရားအားထုတ္ျခင္း၌ မေရာင့္ရဲႏုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စာဆို၌ ၾကာမ်ဳိးငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေရအိုင္၌ ဟသၤာမ်ား ေပ်ာ္ေမႊ႕သကဲ့သို႔ အရိယာမ်ားသည္ တရား၌ ေပ်ာ္ေမႊ႕ၾကသည္ ဟူ၍ အဆိုရွိသည္။ အရိယာမ်ားသည္ ဤ၍ ဤမွ် တရားအားထုတ္ၿပီးၿပီ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္ၿပီ၊ နားဦးမည္၊ တရား အားမထုတ္ေသးဘူး ဟူေသာသေဘာ မည္သည့္ အခါမွမရွိ။ တရားဟူသည္ အားထုတ္ႏုိင္ေလေလ ေကာင္းေလေလ ျဖစ္သည္ဟူ၍သာ ခံယူၾကသည္။

အရိယာမ်ား၌ ပုထုဇဥ္မ်ားတြင္ မရွိေသာ ရွိသည္။ ထိုျဖင့္ ဆင္ျခင္ ခ်င့္ခ်ိန္ ေသာအခါ ပုထုဇဥ္မ်က္ကန္း ပရမ္းပတာမ်ား လုပ္ေလ့ လုပ္ထရွိေသာ ကိစၥမ်ားအား မလုပ္ၾကေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိယာမ်ားကို ၾကည္ညိဳရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အရိယာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ေသာတပန္မွ ရဟႏာၱအထိ တိုးတက္ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ အရိယာ ျဖစ္ေသာအခါ ႐ုပ္နာမ္ကို နားလည္ထား သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းကိစၥ ၿပီးစီးလိုေသာသေဘာ ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ဤကား တရားေတာ္၏ ဓမၼသဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။

အရိယာတို႔သည္ အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာတရားကို နားလည္ၾကသည္။ (၃၁)ဘံုမွအပ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဓာတ္ ျမတ္ေသာတရားႀကီးအား သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္သို႔ ေျပး၀င္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရာ၌ မေရာင့္ရဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သမုဒၵရာ ဟူသည္ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ ျမစ္ငယ္ငါးရာ ေခ်ာင္း အျဖာျဖာမွ ေရမ်ား စီးဆင္းသည္ကို ေတာ္ၿပီ၊ တန္ၿပီ၊ ေရာင့္ရဲၿပီ၊ တင္းတိမ္ၿပီ၊ ရၿပီ၊ ၀ၿပီ ဟူ၍ မရွိသကဲ့သို႔ အရိယာမ်ားသည္ စံ၀င္ရာ၌ ၀သည္ ဟူ၍ မရွိေခ် – ထိုသို႔ အဆိုရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိယာ မ်ားသည္ လြန္စြာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

အရိယာတို႔၏ သေဘာသဘာ၀၌ အတၱကို ေခ်မႈန္းႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိသည္။ အသခၤတဓာတ္သည္ အတၱအႏွစ္သာရ ရွိသည္ဟု ယူဆသည္မွာ အဓမၼ၀ါဒ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက သတ္မွတ္ေတာ္ မူၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ တင္ျပရာ၌ မိမိ မပိုင္၊ မႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မွန္းဆ၍ လူအထင္ႀကီးရန္ ျဖစ္ေစ၊ တနည္းနည္းႏွင့္ မွားယြင္းစြာ ႏွလံုးသြင္း၍ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသခၤတဓာတ္သည္ အတၱ အႏွစ္သာရ မည္သို႔မွ် မရွိႏိုင္ေခ်။

အတၱအား ပယ္သတ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ ရွိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အရိယာျဖစ္ၿပီး ထိုအရိယာမ်ား မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာ အရာသည္ အသခၤတဓာတ္ ျဖစ္ရာ၊ အသခၤတဓာတ္၌ အတၱအႏွစ္သာရ ရွိသည္ ဆိုသည္မွာ လြန္စြာ ဆိုးေသာ အယူအဆ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ယခုအခါ ေမွးမွိန္ ေသးသိမ္သြားသည္ ျဖစ္၍ ေတာ္ကာက်ေသးသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားကလည္း ထို၀ါဒသည္ အဓမၼ၀ါဒ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာေတာ္မူၿပီး ျဖစ္သည္။

ဤအရာ၌ အရိယာ မပီသဘဲ အရိယာလိုလို ဘာလိုလို နိဗၺာန္အေၾကာင္း အသခၤတဓာတ္ အေၾကာင္းကို ေျပာရာ၌ လြဲမွားစြာ ေျပာျခင္းေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အသခၤတဓာတ္ ဟူသည္မွာ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း ကင္းေသာ အႏုတၱရဓာတ္ နိဗၺာန္ကို ဆိုလိုသည္။ ၄င္းကို အရိယာ မ်ားသာလွ်င္ က်င္လည္ က်က္စားႏုိင္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္သင့္ ေပသည္။

မိမိက အသခၤတဓာတ္ ဟူသည္ကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ေတြ႕သိ၊ ထိျမင္၊ ၀င္စား၊ ခံစား ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္က်င့္၍ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိမူဘဲ မွန္းဆသိႏွင့္ စြတ္ရြတ္ၿပီး ေျပာေသာအခါ လြန္စြာ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ေနသည္ ျဖစ္၍ ေနာက္ေႏွာင္းသူငါ လူတကာတို႔ လမ္းလြဲရာသို႔ ေဖၚညႊန္းရာ ေရာက္သည္။

ဤသို႔ မႏုိင္မနင္း ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းသည္ လြန္စြာမွ ဆိုးရြားေသာ အယူအဆမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ရာမွသာလွ်င္ ကိုယ့္တန္ရာ တန္ရာသာ ႏွလံုးသြင္း သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သေဘာရေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to အရိယာဟူသည္

  1. ႊThan Win says:

    အရိယာမ်ား၏ဂုဏ္ကို သိရွိရသည္မွာ လြန္စြာေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းပါသည္။
    နွလုံးစိတ္၀မ္းလည္းျငိမ္းခ်မ္းလာေစပါသည္။
    ဗုဒၶဘာသာ၏ဂုဏ္ကို ဤကဲ့သို႔ အနက္အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံစြာ အနွစ္သာရကုိ ထိုးေဖာက္ေဖာ္ၾကဴးေသာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာအဆိုအဆုံးမ လမ္းညႊန္မွဳမ်ားအတြက္ ဆရာႀကီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *