အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌ဒုတိယအႀကိမ္

တရားအားထုတ္ျခင္း

စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားမ်ားအား အက်င့္ ပဋိပတၱိတရားျဖင့္ ပူေဇာ္ေလ့ရွိရာ ယခုအခါ ဘုရားေပါင္း (၂၀)၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ဘုရားသံုးေလးဆူမွာေတာ့ တစ္ႀကိမ္မက ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ထိုင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခု အလိုေတာ္ျပည့္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ျပင္တြင္ ေလကေလးကလည္း တဟူးဟူး၊ ဘုရားမီး ပူေဇာ္ထားသည္မွာလည္း ထိန္ထိန္လင္းသျဖင့္ ေနရာေကာင္း ေလးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ တရားအားထုတ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားအားထုတ္သည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ပထမအႀကိမ္က အလိုေတာ္ျပည့္ဆိုေသာ ဘြဲ႕ေတာ္ကို သတိရကာ အလိုမ်ား ျပည့္ေစႏုိင္စြမ္း ရွိေပလိမ့္မည္ဟု တူေသာအက်ဳိးေပျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ကိုးႏုိင္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ေသာအခါ တရားအားထုတ္၍ ေကာင္းပါသည္။ ၌ အ႐ႈခံတရားမ်ားသည္ သိပ္သည္းမႈ ႀကံ့ႀကံ့ခံမႈမ်ား မရွိမူ၍ ႐ႈဉာဏ္၏ေအာက္၌ ပ်က္ပ်က္သြားသည္။ စာေရးသူ အစီရင္ခံသည့္အတိုင္း ႐ႈဖန္မ်ားေသာအခါ ႐ႈဉာဏ္သည္ အားေကာင္းလာသည္။ ေရမ်ားေရႏုိင္ မီးမ်ား မီးႏုိင္ဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ဟန္တူ သည္။ ႐ႈဉာဏ္ အားေကာင္းေသာအခါ အ႐ႈခံတရားမ်ားသည္ ပ်က္လြယ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ႈေလ႐ႈေလ ႐ႈလို႔ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ အ႐ႈခံ တရားမ်ားသည္လည္း ႐ႈဖန္မ်ားေသာအခါ ေလွ်ာ့နည္း၊ ပါးလ်၊ ကုန္ဆံုးလြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ႈရသည္မွာ ေပ်ာ္ေနသည္။ ဤေနရာ၌ တင္ျပလိုသည္မွာ အခ်ဳိ႕က တရားအားထုတ္တာပဲဗ်ာ ေပ်ာ္ရမလား? ဟူ၍ အျပစ္တင္လိုၾကသည္။ ထိုအျပစ္တင္လိုသူမ်ားသည္ မွားယြင္းပါသည္။ အမွန္မွာ တရားသည္ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားလည္း သိပါသည္၊ သဗၺရတိ ံ ဓမၼရတိဇိနာတိ ဆိုေသာ စကားအတိုင္း တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း အေကာင္း ဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို အျပစ္မတင္သင့္ေပ။ သာဓုေခၚ ခ်ီးက်ဴးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တရားသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ မဟုတ္ပါေလာ – တရားသည္ ၿငိမ္းေအးသည္၊ ခ်မ္းသာသည္၊ လြတ္ေျမာက္သည္၊ ကင္းဆိတ္သည္၊ ၿငိမ္းသည္၊ ၿငိမ္သက္သည္၊ ၾကည္လင္သည္၊ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးမ်ား လြန္စြာေပးေသာ တရားျဖစ္သည္။ တရားသည္ နိဗၺာန္သို႔ တိုင္ေအာင္အထိပင္ ေဆာင္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးျမႇင့္တာ္မူသည့္ တရားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထို႔ေၾကာင့္ တရား၌ အားထုတ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ေမႊ႕ျခင္း၊ ဇြဲရွိျခင္း၊ ႀကိဳးစားျခင္း တို႔သည္ ခ်ီးက်ဴးအပ္ေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ (သို႔မဟုတ္) မခ်ီးက်ဴးခ်င္ေနပါ ကဲ့ရဲ႕စရာေတာ့မူ မဟုတ္ေခ်။ ကဲ့ရဲ႕လွ်င္ေတာ့မူ အမွန္ က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးစား၊ အားထုတ္သူမ်ားက ကာကြယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္၍ တုန္႔ျပန္လိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တရားသည္ ေပ်ာ္ေမႊ႕ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ တရားလုပ္ေသာအခါ ၿငိမ္းေအးသည္၊ ခ်မ္းသာသည္၊ လြတ္ေျမာက္သည္။ ဤအရသာမ်ားကို တရားကေပးသည္၊ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းလည္း သိပါသည္။ ဓေမၼာဟ ေ၀ရကၡတိ ဓမၼစာရိ ံ ဆိုသည္မွာ တရားကို ပူေဇာ္လွ်င္ တရားက ေစာင့္ေရွာက္သည္သာ ျဖစ္သည္။

ယင္းအရသာကို ခံစားရသျဖင့္ အလိုေတာ္ျပည့္၌ တရားအားထုတ္ရသည္မွာ ၀မ္းသာသည္။ ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား က်န္စစ္မင္းႀကီးကို သတိရမိသည္။ သူကလည္း သိလွ်င္ သာဓုေခၚေနလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သူတည္ခဲ့ေသာ ဘုရား၌ တရားပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာေရးသူတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာပီပီ ယဥ္ေက်းစြာ တရားက်င့္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္သည္၊ ပဋိပတၱိက်င့္ႀကံ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္သည္။ ပုဂံသည္ သာသနာ့နယ္ေျမ မဟုတ္ပါေလာ … ေစတီေတာ္မ်ားသည္ လက္ညဳိးထိုးမလြဲပင္ မဟုတ္ပါေလာ… ထို႔ေၾကာင့္ လြန္စြာ သာသနာတည္ခဲ့ေသာ၊ အားေကာင္းခဲ့ေသာ၊ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေသာ၊ ခိုင္မာခဲ့ေသာ၊ ၀င္စားေလ့ ရွိၾကေသာ၊ ဘုရင္မင္းျမတ္မ်ားပင္လွ်င္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးရန္ သာသနာ၌ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္ရာ မိမိတို႔သည္လည္း ပဋိပတၱိသာသနာကို အေထာက္အပံ့ျပဳကာ ႀကိဳးစား၍ တရားထိုင္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ …

ေကာင္းေသာလုပ္ငန္း လုပ္သျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးမ်ားကို လက္ေတြ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခံစားရသည္ မွာ ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္သည္၊ ျငင္းပယ္၍လည္း မရေခ်။ ညအခါ ထိန္ထိန္လင္းလင္း ေလးညႇင္းေလး ေအာက္တြင္ တရားေမႊ႕ေလ်ာ္၍ ေပ်ာ္ဖြယ္စြာ ႏွလံုးသြင္းရျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ သုခခ်မ္းသာ တစ္မ်ဳိးပင္ မဟုတ္ပါေလာ …

စာေရးသူသည္ ေက်နပ္၍ အမွ်အတန္းေပးေ၀ကာ တရားအားထုတ္ျခင္းကို ရပ္နားလိုက္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *