ဝိပႆနာအားထုတ္ေသာအခါ –

Share

ဝိပႆနာအားထုတ္ေသာအခါ –

paint photo drchitngeဝိပႆနာအားထုတ္ေသာအခါ သတၱိရွိရမည္၊ ယံုၾကည္ရမည္။

ယံုၾကည္ က်န္းမာ၊

          စိတ္ေျဖာင့္စြာ

          လြန္စြာအားထုတ္ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္

          ျဖစ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ျမင္

         

ဤငါးအင္ အမွန္ပင္ မဂ္ရေၾကာင္း။

 

 

 

ဆိုသည့္ မဂ္ရေစႏိုင္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို အမ်ားသူငါ နားလည္ၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

 

ဝိပႆနာ အားထုတ္ေသာအခါ ယံုရမည္၊ ရဲရမည္၊ သတၱိရွိရမည္။ ပ်က္သည္ဆိုသည္ကို ယံုရမည္၊ လံုးဝယံုရမည္။ ေဇာက္ခ်၍ ယံုရမည္၊ အျပတ္အသတ္ ယံုရမည္၊ ပ်က္သည္ကို ပ်က္သည္ဟု လံုးဝ ခိုင္ခိုင္မာမာ နားလည္ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ႐ႈသတ္ဆင္ျခင္ရမည္။

 

ပ်က္သည္ဟူေသာသေဘာထက္ ပိုမို၍ နက္႐ိႈင္းခ်င္လွ်င္ – ပ်က္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မမွီခိုအပ္၊ မလွဲေလ်ာင္းအပ္၊ ထို႔ေနာက္ အပ်က္တရားကို မလိုလားအပ္၊ မခံစားအပ္ဟူ၍ ဆက္တိုက္ သံုးသပ္ႏိုင္လွ်င္ ပို၍အဖိုးတန္ႏိုင္သည္။ အပ်က္ကို ဖက္တြယ္မေနဘူးဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပတ္သားဖို႔လိုသည္။ ပ်က္တယ္၊ မမွီခိုဘူး၊ မလွဲေလ်ာင္းဘူး၊ မလိုလားဘူး၊ မခံစားဘူး ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္လွ်င္ ဝိပႆနာ၌ ေအာင္ျမင္သည္။

 

ဉာဏ္ႏုေသာအခါ၌ အခ်ိဳ႕ေသာ ႐ႈကြက္မ်ားသည္ ပ်က္သည္ကို မျမင္ေသးေသာ္လည္း အားငယ္စရာ မရွိေခ်။ အပ်က္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးပ်က္သည္၊ (၃၁) ဘံု တစ္ခုလံုး ပ်က္သည္၊ အဏုျမဴမ်ားလည္းပ်က္သည္၊ အားလံုးပ်က္ေနသည္ျဖစ္ရာ ပ်က္ျခင္းသည္လံုးဝ သံသယရွိစရာ မလိုေပ။ ပ်က္ေသာသေဘာတစ္ခု ဤေလာက၌ လႊမ္းၿခံဳေနသည္။ ပ်က္သည္ဟု အျပတ္အသတ္႐ႈပါ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္႐ႈပါ။ သတၱိရွိရွိ ရဲရဲရင့္ရင့္ ႐ႈပါ။

 

႐ႈေသာအခါ ႐ႈသည္ဟုလည္း ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္က တ႐ား႐ႈလွ်င္ ႐ႈသည္ဟု ေျပာနိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ႐ႈေသာပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။ မ႐ႈလွ်င္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ေခ်၊ ေျပာလွ်င္ လိမ္လည္ရာက်သည္။ ႐ႈလွ်င္ ႐ႈေၾကာင္းကို ေျပာႏိုင္ရမည္။ သို႔မွသာ ဘာသာကို ၾကည္ညိဳရာလည္းက်သည္။ ကိုယ္က်င့္ျခင္းကို ယံုၾကည္ရာလည္းက်သည္။ ေႂကြးေၾကာ္မႈလည္း ရွိသည္။ ျမတ္ေသာ ေႂကြးေၾကာ္မႈျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ားထက္ အမ်ားႀကီး အဖိုးတန္သည္။

 

ပ်က္သည္ကို ပ်က္သည္ဟု ႐ႈသည္၊ ႐ႈရဲသည္၊ ႐ႈလိုက္သည္၊ ႐ႈထားသည္၊ ႐ႈေနသည္၊ ႐ႈခဲ့သည္၊ ႐ႈဦးမည္ဟူေသာ သေဘာသည္ လြန္စြာ အဖိုးတန္ေသာ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

 

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

 

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

No tags for this post.
This entry was posted in Buddhism. Bookmark the permalink.