ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ (၂)

Share

ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ (၂)

ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ ဆိုတာကေတာ့ တရားစကားပါပဲ .. ..

႐ုပ္နာမ္ေတြ၊ (၃၁)ဘံု ဆိုတာ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာပဲ ဘာမွ မရွိဘူး – ဒါတရားပဲ။ (၃၁) ဘံုကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါဆို ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာပဲ၊ လူေတြက ဇာခ်ဲ႕ေနၾကလို႔  အားလံုး သူသူကိုယ္ကိုယ္ ဇာခ်ဲ႕ေနၾကလို႔ – ျဖစ္ၿပီး ပ်က္တာပဲရွိတာ ဘာမွမရွိဘူး။ တစ္စံုတစ္ခုဟာ ျဖစ္ၿပီး တစ္စံုတစ္ခုဟာ ပ်က္သြားတာပဲ။ ဒါ ၀င္စားရင္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္ – ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာပဲ။

ေလာကုတၱရာနဲ႔ နိဗၺာန္ကလြဲလို႔ရွိရင္ အကုန္လံုးက ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါ ခန္႔မွန္းၿပီးေတာ့ သိၾကတာမ်ားတယ္၊ ေတြ႕ျမင္တာ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ တရားက်င့္တယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီ “ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္” ဆိုတဲ့ စကားလံုး သံုးလာၿပီ .. .. ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္တယ္ ဆိုတာက လူသာမာန္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ သူက သစၥာတရား သိေအာင္လို႔ ၾကည့္ရတာကိုး .. .. ၾကည့္တဲ့အခါ ျဖစ္ပ်က္ကို ၾကည့္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး ျမင္ဖို႔ .. .. ျမင္ဖို႔ဆိုေတာ့ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာက စိတၱသခၤါရေလးပါပဲ။ စိတ္ပါပဲ .. .. လူဆိုတာကေတာ့ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ တြဲေနတာ၊ ႐ုပ္အေပၚမွာ စိတ္က တည္ရာတာဆိုေတာ့ စိတ္ကို ႐ႈလိုက္ရင္လည္း ႐ုပ္က ပါသြားတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ စိတ္ကေလးရဲ႕ အပ်က္ကို ၾကည့္ရတာေပါ့ေနာ္ .. .. စိတ္ကေလးရဲ႕ အပ်က္ကို ၾကည့္တဲ့အခါက် ပ်က္မွာပဲလို႔ သိတာ အဲဒါ အႏုမာန မ်က္မွန္းဆတယ္ ေခၚတယ္။ သူက ျမင္တာမွ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျမင္တယ္ဆိုတာ – ျမင္ျခင္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ အျမင္ခံတရားရွိရတယ္ ျမင္တတ္တဲ့တရားရွိရတယ္။ ျမင္တတ္တဲ့တရားက အျမင္ခံတရားကို ၾကည့္လိုက္ရတယ္၊ အဲဒါမွ ျမင္တာ၊ ဒီေတာ့ ကိုယ္က အျမင္ခံတရားေလာက္ပဲ ရွိတယ္၊ ဒီ႐ုပ္နာမ္ပဲရွိတာပဲ လူတိုင္းက (Given) ေပါ့ .. . ႐ုပ္နာမ္ရွိေနတာ ဒါ အျမင္ခံတရားပဲ။ သူ႔ကို ျမင္တဲ့တရားေတာ့ ကိုယ္ကတည္ေဆာက္ရတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ရဟႏာၱ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေတြ ဆံုးမတဲ့ တရားသေဘာေတြကို ကိုယ္က ယံုၾကည္သက္၀င္ၿပီး တဲ့ေနာက္မွ ကုိယ္က အရိယာေတြဆိုတာ အဲဒီလိုဆိုၿပီး အရိယာဉာဏ္ မ်က္လံုးေလးကို တည္ေဆာက္လိုက္ရတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ – “ေၾသာ္ အရိယာေတြဟာ ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ေတာ္မူၾကတယ္” ဒီလို ၾကည္ညိဳရင္း ၾကည္ညိဳရင္းနဲ႔ ကိုယ္က အရိယာေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ၾကည္ညိဳရင္းနဲ႔ ကိုယ္က အၾကည္ဓာတ္ေလး ရလာတယ္။

ဒါ တရားက်င့္မွ မက်င့္ရင္ေတာ့ မရပါဘူး။ စာဘယ္ေလာက္ တတ္တတ္လည္း မရပါဘူး။ စာက စာပဲ (Theory) ပဲ (Theory) ကေတာ့ အားလံုးကေျပာၾကတယ္၊ (Empty) ေပါ့ ေခါင္းပြလို႔ ေျပာၾကတာပဲ။ အက်င့္ မပါရင္ေပါ့ေလ၊ အက်င့္ပါရင္ေတာ့လည္း (Theory) ကသိပ္အဖိုးတန္တာပဲ .. .. အက်င့္မပါလို႔ ကေတာ့  (Theory) က ဟို ေက်ာက္စစ္တန္းကေလ အေနကဇာမတင္ရေသးတဲ့ ေက်ာက္ပံုႀကီးလိုပဲ .. .. ျမတ္စြာဘုရားပံုေတာ့ ထုထားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေနကဇာ မတင္ရေသးသလိုပဲ။

ဒီေတာ့ စာတတ္တာ၊ က်င့္တာနဲ႔ က်င့္လို႔အက်ဳိး႐ွိတာ ဒီသံုးခုက တြဲရတယ္။ ဒါမွ သံုးလြန္းတင္မွႀကိဳး ဆိုတာလိုေပါ့ .. .. “ကူကူး မည္မွ ခ်ဳိး၊ ေဒါင္ေဒါင္မည္မွ အိုး” တဲ့ .. .. သံုးလြန္းတင္ရတယ္။ ဒီတာ့ အသိရယ္ အက်င့္ရယ္ မွန္ကန္စြာ သိလို႔၊ မွန္ကန္စြာ က်င့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ရ႐ွိလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ရယ္ အဲဒီလို႐ွိတာကိုး တရားမွာ .. ..

ဒီေတာ့ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္တာကေတာ့ သိေနၿပီ၊ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဖို႔ အတြက္ ကိုယ္က သဒၵါတရားနဲ႔  ျမတ္စြာဘုရား နဲ႔ ရဟႏာၱႀကီးေတြရဲ႕ အဆုိအဆံုးမနဲ႔ .. .. ျမတ္စြာဘုရားကို ရဟႏာၱႀကီးေတြကို ၾကည္ညိဳရင္းနဲ႔ ကိုယ္က အၾကည္ဓာတ္ကို ေမြးရတာကိုး .. .. အၾကည္ဓာတ္ေမြးရင္း ေမြးရင္းနဲ႔ ရင့္က်က္လာေတာ့ ရတာပါပဲ။ ဒါေတာ့ (Practice makes perfect) ေပါ့ေနာ္ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာတာေပါ့ ေမြးလိုက္တဲ့အခါမွ အၾကည္ဓာတ္ကေလး ရလာတာ အဲဒီ အၾကည္ဓာတ္ကေလးက ကိုယ့္စိတ္ကေလးကို ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ကေလးက အဲဒီ ဉာဏ္ေလးေအာက္မွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပ်က္သြားတာေလးကို ျမင္လိုက္တာ အဲဒါ ျဖစ္ပ်က္ ျမင္တာပဲ

ျမင္တာ႐ွိေသးတယ္ေနာ္ မုန္းၿပီး ဆံုးမွ အရိယာျဖစ္တာ တရားရတာ။ ျမင္တာကေတာ့ အဖိုးေတာ့ တန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျမင္ေအာင္က သမာဓိရွိတာေပါ့ေနာ္ – “သမာဓိေတာ ယ်ထာဘူတံ ပဇာနာတိ” – ေရဆူ၌တြင္ ရိပ္မထင္သို႔ .. .. တဲ့ ေရဆူမွာ ရိပ္မထင္သလို – အမႈိက္သ႐ိုက္ေတြနဲ႔ ေရမွာ ရိပ္မထင္ဘူး။ ၾကည္လင္ၿပီး ၿငိမ္သက္မွ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္က သမာဓိရွိရတယ္။ သီလ သမာဓိ ပညာတဲ့ သံုးခုရွိေတာ့ သမာဓိရွိေတာ့မွ သူက ၿငိမ္ၿပီးေတာ့မွ အၾကည္ဓာတ္ေလး ရေတာ့မွ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္သြားတာကို ျမင္လိုက္တာ – ျမင္တဲ့အခါ ၀မ္းသာစရာ ေကာင္းတာေပါ့၊ လက္ခေမာင္းခတ္ေတာ့ – အနားမွာ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဒါနျပဳလိုက္၊ ေကာ္ဖီတိုက္လိုက္ေတာ့။ အဲဒီ ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သူက “ေၾသာ္ – ျဖစ္ၿပီး ပ်က္တာပါလား” လို႔ မွန္းတာမဟုတ္ဘူး .. .. တကယ္သိသြားတာ။ အဲဒါ Hypothesis မဟုတ္ဘူး Law ေခၚတယ္ (Verified Law) ေခၚတယ္။ တကယ္သိသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူက ဆက္ၿပီးက်င့္တာ ဆက္ၿပီးက်င့္ေတာ့ –

ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာ ဘာလုပ္မွာလည္း မုန္းတာေပါ

ပ်က္ေနတဲ့အတူတူ ဘာလုပ္မွာလည္း မုန္းၿပီး

ပ်က္ေနတဲ့အတူတူဘာလုပ္မွာလည္း မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး

ပ်က္ေနတဲ့အတူတူဘာလုပ္မွာလည္း မခံစားခ်င္ေတာ့ဘူး

ပ်က္ေနတဲ့အတူတူဘာလုပ္မွာလည္း မလိုလားေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး ပယ္လိုက္ေတာ့ – ပယ္ရင္း ပယ္ရင္း ပယ္ရင္းနဲ႔က ျဖတ္ႏိုင္ ေတာက္ႏိုင္တဲ့ အသိရတဲ့အခါက် မဂ္ဉာဏ္က ဖိုလ္ဉာဏ္ကူးၿပီး အဲဒီအခါက် အရိယာျဖစ္ေရာ။

ဒီေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ျခင္းဟာ အရိယာျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံပါပဲ။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism, Frontpage and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *