ေလာကီႀကီးပြားေရးအေၾကာင္း

Share

ေလာကီႀကီးပြားေရးအေၾကာင္း

စာေရးသူသည္ ေလာကုတၱရာ တုိးတက္ႀကီးပြားေရး

vision4

အေၾကာင္းကို မိမိ ဉာဏ္မီသမွ်၊ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေလာကီတုိးတက္ေရးကို စိတ္၀င္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိၾကရာ ေလာကီ တုိးတက္ေရးအေၾကာင္း မိမိက ဘာတစ္ခြန္းမွ မေျပာႏုိင္ဘူးဟူ၍ ၀န္ခံရန္ အခက္အခဲရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေျပာလုိပါသည္။

ေလာကီတုိးတက္ေရးကိစၥ၌ မိမိတုိ႕သည္ ဆႏၵမေစာရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆသည္။ ေလာဘ ဦးစီးစရာမဟုတ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း တုိးတက္လုိသည္ကို ေလာဘဟု ယူဆ ၾကသည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လုိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ တုိးတက္မႈကို လုိ္လားၾကသည္။ သို႕ေသာ္ တုိးတက္မႈကို လုိလားရာ၌ တိုးတက္ေအာင္ အေၾကာင္းခံမွ တုိးတက္မည္ဟု သိေသာ အသိျဖင့္ ထိန္းသည္။ မိမိဆႏၵေစာ၍ လုိလားေသာ သေဘာသာလွ်င္  မ၀င္စားၾကေခ်။

ဤနည္းအတုိင္း ေလာကီ၌ တုိးတက္လုိေသာ ဆႏၵသည္ ရွိေကာင္းသည္။ သို႕ေသာ္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အေၾကာင္းခံတရားကို လုပ္ရမည္။ တုိးတက္ျခင္းကိုသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ … စကားတစ္ခုလည္း ရွိသည္။

“Not the ideal, but the method”

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ငန္း ခြင္ႏွင့္ နည္းနိႆရကို ၾကံေဆာင္ရမည္။ တုိးတက္ခ်င္ေသာ သေဘာ၌ ယစ္မူး ေန၍ မရေခ်။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေလာကီတုိးတက္မႈကို ေျပာပါဆုိလွ်င္ ဆႏၵေစာ ေလာဘမႀကီးပါႏွင့္။ တုိးတက္ေအာင္ အေၾကာင္းခံပါ

ထုိးထြင္းဉာဏ္ ဆုိသည္မွာ ရွိသည္။ ထုိးထြင္းဉာဏ္ ဆုိသည္မွာ ေလာဘဦးစီးေသာ သေဘာမ်ားအား မလႊမ္းမိုးေစမူ၍ ပကတိတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကား ထုိးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ စပ္ဆက္သည္။ ထုိးထြင္းဥာဏ္ရွိလွ်င္ ေလာက၌ ႀကီးပြားဖုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆသည္။

အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးညီညြတ္၍ ကံၾကမၼာေပးလွ်င္ တုိးတက္ႏုိင္ပါသည္။ အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္း အက်ိဳး ကံၾကမၼာ မေပးလွ်င္ေတာ့မူ မေျပာတတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ႀကိဳးစားရန္မွာ ကိုယ့္တာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားရာ၌ ဆႏၵေစာ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ အရာကို ျဖစ္ေအာင္ ထုိးထြင္းဉာဏ္ယွဥ္၍ ေလာဘအား ခဏ ေခါက္ထားကာ ဉာဏ္ပညာ ဦးစီး၍ ႀကံေဆာင္လွ်င္ ေလာကီမွာလည္း တုိးတက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးလုိပါသည္။

အမွန္ေတာ့မူ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကို လူသားမ်ားသည္ ႀကံဆႏုိင္ပါသည္။ အတၱေလး ေလွ်ာ့ဖုိ႕၊ ေလာဘေလးနည္းေစဖုိ႕ အေၾကာင္းအက်ိဳး တြက္ဆဖုိ႕သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလုိပါသည္။

ေလာကုတၱရာ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကိုေတာ့မူ   မိမိဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေလွ်ာက္လွမ္းလာရာ ဆရာသမားႏွင့္ ဆယ္ႏွစ္၊ တရားက်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ အႏွစ္ ေလးဆယ္ ၀န္းက်င္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေလာကုတၱရာ တုိးတက္မႈကိုမူ မိမိသည္ အၾကံဉာဏ္ေပးႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ နားလည္ယုံၾကည္ မိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ မိမိမွာ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္အၾကံရွိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေလာကီႀကီးပြားေရးကိုေတာ့မူ မိမိသည္ မွန္းဆ၍ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလာဘ ဦးမေဆာင္ပါႏွင့္။ ထုိးထြင္းဉာဏ္ကို တတ္ႏုိင္သမွ်သုံး၍ ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္လုပ္ပါ။ တုိးတက္ရန္ အေၾကာင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ ဟူ၍ အၾကံေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိပါသည္။

ေလာကုတၱရာႏွင့္မူ အခ်ိန္မေရြး အၾကံဉာဏ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ေလာကီႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ပင္ မိမိက မိမိရႈေထာင့္ႏွင့္ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ကို တင္ျပ႐ုံမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *