ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Sir Stephen Hawking makes a rare public appearanceစၾကဝဠာကို သိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၌ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အထူးဇြဲေကာင္းၾကသည္။ ထိုသိပၸံပညာရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ ေဟာ့ကင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

(I enjoy explaining and answering questions.)

ေဟာ့ကင္းသည္ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရွင္းျပရတာ၊ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရတာ လြန္စြာႏွစ္ခ်ိဳက္ေၾကာင္း ေဖာ္ၾကဴးခဲ့သည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ ဇြဲေကာင္းလြန္းသျဖင့္ ဤသို႔ပင္ ေႂကြးေက်ာ္ခဲ့သည္။

(– a complete understanding may not be beyond our powers. We may not be forever doomed to grope in the dark. We may break through to a complete theory of the universe. In that case, we would indeed be Master of the Universe.)

ဟူ၍ ေႂကြးေက်ာ္ခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စၾကဝဠာကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိနားလည္နိုင္ဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အေမွာင္ထဲကို ဒီလိုပဲ ေလးဖက္ေထာက္ သြားၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္း စိတ္ပ်က္ေနရမည္မွ မဟုတ္တာ တစ္ေန႔စၾကဝဠာႏွင္႔ ပတ္သတ္လို႔ အျပည့္အစံု သီအိုရီတစ္ခုက ရရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ ဒီလိုရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စၾကဝဠာဆိုင္ရာ ဆရာႀကီးေတြေပါ့ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ သူကိုယ္တိုင္ (Master of the Universe) ျဖစ္လိုဟန္တူသည္ သိုမဟုတ္ သူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းက သူ႕အား (Master of the Universe) ဟုကင္မြန္း တပ္လိုၾကသည္။

(We may understand fully in the not-too-distant future.) ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

သိပ္မေ၀းေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ   စၾကဝဠာ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိေတာ့မယ္။ ခံယူခ်က္တစ္ခုကလည္း (it is surely better to strive for a complete understanding than to despair of the human mind.) ဟူ၍ တင္ျပခဲ့သည္။

လူ႕စြမ္းရည္ေတြကိုစိတ္ပ်က္ လက္ေလ်ာ့ေနမည့္အစား သိလိုေသာ သီအိုရီတစ္ခုကို သိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ပိုၿပီးေကာင္းတာေပါ့ဟု အားေပးခဲ့သည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ သူကိုယ္တိုင္ စၾကဝဠာ ဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို အထူး စိတ္၀င္စား ေလ့လာခဲ့ရာ () ပတ္သတ္၍မူ အထူး နာမည္ႀကီးခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသိသာပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *