ေလာကီႏွင့္ေလာကုတၱရာ

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

ႏွင့္

images ေလာကီ၌ ေဟာ့ကင္းတို႔သည္ သိပၸံအသစ္အဆန္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၌ ရင္ခုန္ၾကသည္။ စၾကဝဠာႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္႔ကားေနသည္ ဆိုသျဖင့္ အရမ္းစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ တခ်ိန္က စၾကဝဠာႀကီးသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အလံုးေလးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆၾကသည္။ ထိုအလံုးေလးမွ သိပ္သည္းျခင္း လြန္ကဲေသာအခါ ေပါက္ကြဲထြက္၍ တျဖည္းျဖည္း ျပန္႕ကားသြားသည္ဟု ယူၾကသည္။

သိပၸံ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ၎တို႔သည္ ေဆြးေႏြးၾက တိုင္ပင္ၾက ေမးျမန္းၾက ေျဖဆိုၾက စိတ္ဝင္စား၍ ရင္ခုန္ၾကသည္။ ရင္ခုန္မႈကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဖလွယ္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ သိစရာမ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားစြာ လိုက္စားၾကသည္။ စၾကဝဠာႀကီးသည္ သဘာဝဥပေဒသ သိပၸံဥပေဒသႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ဤသို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း၌ ၎တို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးၾကရသည္။

တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ စၾကဝဠာအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း သိမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ၾကသည္။ ထိုအခါ စၾကဝဠာႀကီး၏ဆရာ (Master of the Universe) ျဖစ္ရမည္ဟု ေျမာ္မွန္းၾကသည္။ သိပၸံပညာ၏ ေျမာ္မွန္းခ်က္သည္ စၾကဝဠာ၏ဆရာ ျဖစ္လိုေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လူသားတို႔၏ အသိပညာဆိုင္ရာ အထိတ္အထိပ္ပိုင္းဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

အမွန္ေတာ့မူ လူသားတို႔၏ အသိပညာ အထြတ္ထိပ္ပိုင္းသည္ စၾကဝဠာ သိ႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ေခ်။ (၃၁) ဘံုႀကီးကို အားလံုးသိ၍ (၃၁) ဘံု ကိုေျခကန္ကာ နိဗၺာန္ကိုသိမွသာလွ်င္ လူသားတို႔၏ အသိပညာ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအထြတ္ထိပ္ကို ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းလြန္းသည္၊ အံၾသျခင္းဂုဏ္သည္ နိဗၺာန္၌ရွိသည္။ နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာ သိမ္ေမြ႕ေလရာ ေလာကီအၾကမ္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရေခ်။ ေလာကီသည္ ေတာ္ေတာ္ၾကမ္းေသးသည္။ ေလာကုတၱရာမွသာလွ်င္ အဆံုးနိဂံုး၌ လြန္စြာခ်မ္းသာျခင္း တည္ရွိေၾကာင္း ေကာင္းစြာဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ စၾကဝဠာႀကီး၏ ျပန္႔ကားေနမႈကို ေတြ႕ရွိကာ တစ္ခ်ိန္က ေသးငယ္ေသာ စၾကဝဠာဥမ်ား ရွိခဲ့လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ျပန္႕ကားမႈမ်ားအား ျပန္၍ခ်ဳံ႕လိုက္ေသာ္ စၾကဝဠာဥ ျဖစ္သြားမည္၊ ၎သည္ အမွတ္ထူးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု သူတို႔သည္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဟာ့ကင္းကိုယ္တိုင္ –

(My most important work in this period was on singularities. Observations of distant galaxies indicate that they are moving away from us. The universe is expanding. This implies that the galaxies must have been closer together in the past. The question then arises: Was there a time in the past when all the galaxies were on top of each other and the density of the universe was infinite? Or was there a previous contracting phase, in which the galaxies managed to avoid hitting each other? Maybe they flew past each other and started to away from each other. To answer this question required new mathematical techniques.) ဟူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *