သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၁၀)

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၁၀)

ေဟာ့ကင္းသည္ သိပၸံပညာရွင္ ဆိုေပမယ့္ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေလးစားသမႈ ျပဳပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ Karl popper ကို သူ

ကိုးကားမွီျငမ္းျပဳတာ ဖတ္ရဖူးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ A Brief History of Time စာအုပ္ထဲမွာ Karl popper က ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ေလ –

Karl popper has emphasized, a good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation. (Page-10/ A Brief History of Time)

လို႔ Karl popper က ဒီလို ေျပာခဲ့ဖူးတာကိုး .. .. သိပၸံ သီအိုရီတစ္ခုဟာ ေကာင္းတဲ့ သီအိုရီျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီသီအိုရီဟာ ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ရမယ္။ အဲဒီ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္း ထုတ္မႈေတြဟာလည္း လက္ေတြ႕နဲ႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး အမွားအမွန္ကို စစ္ေဆးခံႏိုင္ရမယ္။ အဲဒီလို အစစ္ေဆးခံႏိုင္ရင္ အဲဒီ သီအိုရီဟာ ေကာင္းတဲ့ သီအိုရီတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မယ္။ Karl popper ဒီလို ေျပာခဲ့တာကို ေဟာ့ကင္းကလည္း လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့သေဘာကို သူေထာက္ခံခ်က္ ေပးၿပီး သူရဲ႕ A Brief History of Time စာအုပ္မွာ ဖြင့္ဆိုခဲ့ဖူးတယ္ –

Each time new experiments are observed to agree with the predictions the theory survives, and our confidence in it is increased; …

လက္ေတြ႕ စူးစမ္းေလ့လာလို႔ ဒီသီအိုရီကေျပာတဲ့ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္မႈေတြဟာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ကိုက္ရင္ေတာ့ ဒီသီအိုရီက ဆက္လက္ရွင္သန္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အဲဒီ သီအိုရီအေပၚမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ ပိုမိုလာတာေပါ့လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတယ္။

…. but if ever a new observation is found to disagree, we have to abandon or modify the theory. .. ..

ဒါေပမယ့္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ အဲဒီသီအိုရီရဲ႕ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္း ထုတ္မႈေတြနဲ႔ ကြဲလြဲေနရင္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ေပၚေနရင္ေတာ့ ဒီသီအိုရီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေလွ်ာ့ ဆံုး႐ႈံးခံရမယ္။ ဒါမွ မဟုတ္လည္း ျပန္ၿပီးျပဳျပင္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္လို႔ သူေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

At least that is what is supposed to happen, but you can always question the competence of the person who carried out the observation. .. .. (Page-10/ A Brief History of Time)

ဒီလို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီးေတာ့ သီအိုရီတစ္ခုကို မွားေၾကာင္းေဖာ္ျပခြင့္ ရွိတာကေတာ့ ရွိတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လို႔ သီအိုရီ တည္ေဆာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီး မွားေၾကာင္းျပတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကိုေတာ့ ျပန္လည္ စိစစ္ႏိုင္ေသးတယ္လို႔ သူဖြင့္ဟခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ အေျခခံ အရည္အခ်င္း မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက သီအိုရီတစ္ခုကို မွားေၾကာင္း မွန္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး ဆိုတဲ့သေဘာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ေဟာကင္းဟာ သေဘာတရားေရးရာနဲ႔ လက္ေတြ႕ကို မွ်မွ်တတ သံုးသပ္တတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လို႔ ယူဆရင္လည္း ရပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့ စၾက၀ဠာႀကီးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ျခင္း ရွိဖို႔ပါပဲလို႔ သူတင္ျပခဲ့တယ္။ ဒီလိုတင္ျပတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေလးစားအပ္တဲ့ ခံယူခ်က္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေလးေတြကို သူဟာ သူ႔ရဲ႕ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ A Brief History of Time စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

Our goal is nothing less than a complete description of the universe we live in. …  (Page-13/ A Brief History of Time)

လို႔ သူေရးသားခဲ့ဖူးတယ္။

ေဟာကင္းကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားတာကေတာ့ သိပၸံဟာ – စၾက၀ဠာ ဘယ္လို စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေမးကိုေတာ့ ေျဖႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ စၾက၀ဠာဟာ ဒီလို ျဖစ္ေနရတာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေတာ့ မေျဖႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ဖြင့္ဟ ၀န္ခံခဲ့တယ္။

Science may solve the problem of how the universe began, it cannot answer the question: Why does the universe bother to exist? (Page-99/ Black Holes and Baby Universe)

အဲဒီလို သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားရဲ႕ စၾက၀ဠာအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ အသိအျမင္နဲ႔ သေဘာထား၊ သူတို႔ကုိယ္ သူတို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို သူဟာ ဘလက္ဟိုလ္းစာအုပ္ အခန္း (၉) မွာ နိဂံုးပိုင္း အေနနဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ —

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *