သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု (သို႔) စတီဖင္ေဟာ့ကင္း 07

Share

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု (သို႔) စတီဖင္ေဟာ့ကင္း 07

ေဟာ့ကင္းက သူ႔ရဲ႕ စာအုပ္ အခန္း(၈)မွာ အိုင္းစတိုင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း ေရးထားပါတယ္။ ႐ူပေဗဒပညာရပ္ဟာ သီအိုရီႀကီး ႏွစ္ခုနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္ –

The two theories are the general theory of relativity and quantum mechanics. (Page-69)

ဒီသီအိုရီႀကီး ႏွစ္ခုဟာ အေထြေထြႏႈိင္းရသီအိုရီ နဲ႔ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္သီအိုရီ မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုတာကတာ့ ကာလ၊ ဌာနနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္တယ္။ ကာလနဲ႔ ဌာနဟာ တကယ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေကြးေကာက္ ရစ္ထုတ္ သြားတတ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအထဲမွာ ျဒပ္ေတြ၊ စြမ္းအင္ေတြ ႐ွိတာကိုး .. .. ဒီလို ေဟာ့ကင္းက စတင္ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ BLACK HOLE စာအုပ္ အခန္း(၈)၊ စာမ်က္ႏွာ(၆၉)မွာ စတင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။

Quantum mechanics, on the other hand, deals with very small scales. ကြမ္တန္မက္ကင္းနစ္ ဆိုတာကေတာ့ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း အေသးေလး ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ အဲဒီထဲမွာ –

…what is called the uncertainty principle, which states that one can never precisely measure the position and the velocity of a particle at the same time; …

လို႔ ႐ွင္းထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ position နဲ႔ velocity ကို တိတိက်က် အမႈန္တစ္ခုရဲ႕ သဘာ၀ဟာ ေဖာ္ျပလို႔ မရႏုိင္ေၾကာင္း မေသခ်ာျခင္း နိယာမမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့

… the more accurately you can measure one, the less accurately you can measure the other. (Page-70)

ဆိုတဲ့ သေဘာကို သူ႐ွင္းပါတယ္။ အမႈန္တစ္ခုရဲ႕ position နဲ႔ velocity ကို – တစ္ခုကို သိပ္တိတိက်က် တိုင္းလိုက္ရင္ က်န္တဲ့တစ္ခုကို မတိမက်ပဲ ျဖစ္သြားေစတယ္လို႔ ဒီလို ဆိုပါတယ္။

… There is always an element of uncertainty or chance, and this affects the behavior of matter on a small scale in a fundamental way. …

လို႔ ဒီလို႐ွင္းျပထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ အမႈန္တစ္ခုရဲ႕ position နဲ႔ velocity ကို တိတိက်က် မတိုင္းႏုိင္ေတာ့ မေသခ်ာျခင္းဆိုတာ အၿမဲတမ္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီမေသျခာျခင္းဟာ အေျခခံက်တဲ့ အမႈန္ေလးေတြ အေပၚမွာ အၿမဲတမ္း လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ဥပေဒသ တစ္ခုပါပဲ။

အိုင္းစတိုင္းကိုယ္တိုင္လည္း သူ႔ရဲ႕ အေထြေထြႏႈိင္းရ သီအိုရီမွာ တာ၀န္႐ွိ႐ုံမွ်မက ပညာရပ္ အေပၚမွာလည္း တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ အမ်ားႀကီး အေရးပါအရာ ေရာက္စြာ ကူညီ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ခံယူခ်က္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ ( does not play dice.) ဆိုတဲ့ စကားလံုးပါပဲ။ ဒီစကားလံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အျမင္ကို တင္ျပေနတဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာလံုးေလးေတြပါပဲ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သဘာ၀တရားဟာ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္လို႔ မရပါဘူး၊ ဟာ ေၾကြအံမကစားပါဘူး လို႔ သူက ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။

ေနာက္ပိုင္း သိပၸံပညာကို ေ႐ွ႕ဆက္ တုိးတက္ေစတဲ့ အခါက်ေတာ့ အိုင္းစတိုင္း ေျပာတာနဲ႔မတူ တစ္မူထူးျခား ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

… all the evidence indicates that God is an inveterate gambler and that He throws the dice on every possible occasion. .. (Page-70)

လို႔ ဒီလို သ႐ုပ္ေဖာ္လို႔ ရပါတယ္။ GOD ဟာ ေမြးရာပါ ကစားသမားႀကီးျဖစ္တယ္၊ GOD ဟာ ပစ္ႏုိင္သမွ် ေနရာေတြကို အႏွံ႔ သူ႔ရဲ႕ အံဇာကို ပစ္တတ္တယ္လို႔ ဒီလို သ႐ုပ္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန႐ွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ရဲ႕ ဘက္ကပါ။

ဒီေတာ့ အိုင္းစတိုင္းဟာ ႏႈိင္းရသီအိုရီအတြက္ တာ၀န္႐ွိသလို ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရပ္ အတြက္ ကူညီ၊ ေထာက္ပံ့၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ရဲ႕ အယူအဆ ေတြကိုေတာ့ သူက လက္မခံခဲ့ပါဘူး၊ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရပ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြကို နားလည္ႏုိင္စြမ္း မ႐ွိဘူးလို႔ သံုးသပ္ရင္ေတာ့ ရပါတယ္။

ဒါကို ေဟာ့ကင္းက သူ႔ရဲ႕ BLACK HOLE စာအုပ္ အခန္း(၈)၊ စာမ်က္ႏွာ(၇၀)မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ –

This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *