သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု (သို႔) စတီဖင္ေဟာ့ကင္း 06

Share

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု -06

ေဟာ့ကင္းရဲ႕ စာအုပ္ အခန္းနံပါတ္(၇) မွာ –

IS THE END IN SIGHT FOR THEORETICAL PHYSICS? – ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတာ စိတ္၀င္စားစရာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။

႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ဟာ သေဘာတရားေရးရာအားျဖင့္ အဆံုးစြန္ နိဂံုးကို ထိုးေဖာက္ ႏုိင္ေတာ့မည္္္ေလာ၊ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့ မည္လား? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေဆြးေႏြထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔အျမင္ကေတာ့

… The goal of theoretical physics might be achieved in the not-too-distant future: … by the end of the century….. By this I mean that we might have a complete, consistent, and unified theory of the physical interactions that would describe all possible observations. … (Page-49)  လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ ရူပေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ မၾကာေတာ့မယ့္ အနာဂါတ္ကာလမွာ အဆံုးစြန္အထိ ထိုးေဖာက္ ေအာင္ျမင္ေတာ့မယ္။ ဒီအခါမွာ ျပည့္စံုတဲ့၊ ေ႐ွ႕ေနာက္ ညီညြတ္တဲ့၊ အားလံုးကို ၿခံဳငံုေျဖ႐ွင္းႏုိင္တဲ့ သေဘာတရားေရး ဆိုင္ရာ သီအိုရီတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ၿပီး ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈေတြ အားလံုးကို ေျဖ႐ွင္းႏုိင္တဲ့၊ ျဖစ္တန္ရာေခ် အားလံုးကို လက္ေတြ႕ သုေတသနျပဳဖို႔အတြက္ လမ္းညြန္ႏုိင္တဲ့ သီအိုရီ ရေတာ့မယ္လို႔ သူက ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

… We may see a complete theory within the lifetime of some of those reading these pages. … (Page-50) လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္တမ္းမွာပဲ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ သီအိုရီတစ္ခုကို သိပၸံဟာ ေဖာ္ညြန္း ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ သူ ေမွ်ာ္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို အဆိုျပဳၿပီး အားေပးတာဟာ-

“things are as they are because they were as they were.” …

ဆိုတဲ့ အတိတ္ကလည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကလို႔ အနာဂါတ္မွာလည္း ဒီလိုပဲ ျဖစ္ရတာေပါ့ဗ်ာ – ဆိုတဲ့ ေျဖ႐ွင္း ခ်က္မ်ဳိး ၿခံဳငံုမႈနဲ႔ မၿပီးႏုိင္ဘူးလို႔ သူက တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“Things are as they are because we are.” ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႐ွိေနတာကိုး ဒီေတာ့ ႐ွိတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ရတဲ့ အရာရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမင္ေနရမွာပဲ .. .. ဒါေၾကာင့္ အရာရာ ႐ွိေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ွိေနလို႔ပါပဲ ဆိုတဲ့ သေဘာကို သူက အားမရႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

“Why is the universe as we observed it?” …. The answer, of course, is that if it were otherwise, there would not be anyone to ask the question… (Page-52)

ဆိုတဲ့ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ကိုလည္း သူက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ စၾက၀ဠာ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလို ျဖစ္ေနရတာလဲ? .. .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာသလို ျဖစ္ေနရတာလဲ? .. .. ဒါကေတာ့ ႐ွင္းပါတယ္ဗ်ာ .. .. ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္လို႔ တျခားလိုျဖစ္ရင္လည္း တျခားလိုႀကီး ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ွိတဲ့ ဒီစၾက၀ဠာရဲ႕ ပံုသ႑ာန္လည္း မဟုတ္ေတာ၊့ ဒီစၾက၀ဠာ ပံုသ႑ာန္မဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဘယ္႐ွိေတာ့မွာလည္း။ အဲဒီအခါမွာ ဒီလိုေမးခြန္း မ်ဳိးလည္း ေမးမည့္လူလည္း ႐ွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးကို သူက ေ၀ဖန္သံုးသပ္ရင္းနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့ သူ႕ရဲ႕ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြဟာ ႐ူပေဗဒ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြ ေ႐ွ႕တိုးတက္ဖို႔အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳေၾကာင္း ထင္႐ွားေစပါတယ္။ သူဟာ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားေရး ပညာ႐ွိ သူရဲေကာင္းႀကီး တစ္ေယာက္ အျဖစ္နဲ႔ ႐ူပေဗဒ နယ္ပယ္မွာလည္း အထူးထင္႐ွား ေက်ာ္ေဇာလာခဲ့ပါ တယ္။ သူ႕ရဲ႕ သိပၸံဂုဏ္ရည္ေတြဟာလည္း အရမ္း ျမင့္မားလာပါတယ္။ ဒါဟာ သူတကယ္ ႀကိဳးစားလို႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ရလာဒ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သံုးသပ္ႏုိင္ပါ တယ္။ ကြမ္တမ္သီအိုရီကိုေတာ့ သူ အရမ္းအားကိုးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ကြမ္တမ္သီအိုရီကို လြယ္လြယ္ေလး၊ ႐ွင္း႐ွင္းေလးနဲ႔၊ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေလး အဓိပၸာယ္ ေျဖပံုက –

…. Quantum mechanics is essentially a theory of what we do not know and cannot predict. …. (Page-67)

လို႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဆိုတာဗ်ာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး အႏွစ္သာရအားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာ မသိဘူးလို႔ေျပာတဲ့ သီအိုရီပါပဲ၊ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာကိုေတာ့ ႀကိဳမေျပာႏုိင္ဘူး လို႔ေျပာတဲ့ သီအိုရီပါပဲလို႔ ဟာသ လုပ္ထားပါတယ္။

ဒီစကားဟာ ေပါ့ေပါ့ေလး ဟာသလုပ္ေပမယ့္ ေလးေလးနက္နက္ေလး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳမသိတဲ့ကိစၥကို ႀကိဳသိတယ္လို႔ ထင္တဲ့အမွားက ေတာ္ေတာ္ႀကီးမား ေနလို႔ပါပဲ။ ဒါကို တဘက္တလမ္းက ေနၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ဟာသ သေဘာေလးနဲ႔ ေရာေႏွာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္က်ဴး ေပးလိုက္တဲ့ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ရဲ႕ သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို သတိ သံေ၀ဂရေစပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မေသခ်ာမႈနိယာမကို ျငင္းခြာလို႔ မရေၾကာင္းကို ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ေတာ့

… the greatest achievement in theoretical physics in this century: … the discovery of the quantum theory.

လို႔ အဲဒီအခန္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ(၅၅)မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းကို ဖတ္႐ႈရပါတယ္။

ဒီေတာ့ သူက ႐ူပေဗဒရဲ႕ တိုးတက္ေနပံုကို အားရ၊ ေက်နပ္၊ ဂုဏ္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ မၾကာမီမွာ သေဘာတရားေရးရာ ႐ူပေဗဒပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ ထိုးေဖာက္မႈဟာ ေအာင္ျမင္မႈမွာ လမ္းဆံုးေတာ့မွာပဲလို႔ သေဘာရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ …

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *