ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 30

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၃၀)

ဆရာျမတ္ႀကီးပို႕ေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ  ျမန္မာျပည္ရွိတန္ခုိးႀကီးဘုရားမ်ား

 

ကိ်ဳကၡမီ ေရလည္ဘုရား

ကိ်ဳကၡမီ ေရလည္ဘုရား

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ စာေရးသူတုိ႕ တပည့္သားသမီးမ်ား ကို တန္ခုိးႀကီးဘုရားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပို႕ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယင္းတုိ႕ထဲတြင္ မင္းဘူးေရႊစက္ေတာ္၊ ျပည္ေရႊဆံေတာ္၊ မေကြးျမသလြန္၊ ယခု က်ိဳကၡမီေရလည္ဘုရား၊ ေရႊတိဂုံ၊ က်ိဳက္ထီးရိုး၊ စစ္ကိုင္းေတာ္ဘုရားမ်ားအပါအ၀င္၊ တန္ခုိးႀကီးဘုရားမ်ား၊ နာမည္ႀကီးေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆရာျမတ္ႀကီးက ပို႕ေပးခဲ့ပါသည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ လြန္စြာ ႀကီးမားေတာ္မူရာ စာေရးသူတုိ႕ေနာင္အနာဂတ္၊ စာေရးသူအဖုိ႕ေတာ့ ယခုထက္တုိင္ေပါ့ . . . အက်ိဳးရွိေစေသာ ဌာနမ်ားကို အေသအခ်ာရည္ရြယ္၍ အပင္ပန္းခံကာ ပို႕ေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူတုိ႕သည္ ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အထူးဆပ္လုိ႕မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အာရုံေကာင္းသျဖင့္ အာရုံေကာင္းေသာ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ား ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို အပင္ပန္းခံ၍ ပို႕ခဲ့ဖူးရာ ဂူအေနျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္ ခုိနန္းေရယာဥ္ဂူ၊ ဓမၼသိဒိၶလိွဳဏ္ဂူ၊ ေရတံခြန္စေသာ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ပို႕ခဲ့ပါသည္။ ဓမၼသိဒိၶလိွဳဏ္ဂူေတာ္ျမတ္ အေၾကာင္းကို ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္ေသာအခါ အေသးစိတ္တင္ျပပါဦးမည္။

ဓမၼသိဒိၶဆုိသည္မွာ ဆရာျမတ္ႀကီး တရားေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေပးခဲ့ေသာ နာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ဆက္လက္၍ ထုိဂူကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ ယခုအခါ ဆရာျမတ္ႀကီး တည္ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဓမၼသိဒိၶ ေစတီေတာ္ျမတ္အား ဆက္လက္၍ မြမ္းမံ ျခယ္သ ေစာင့္ေရွာက္ျပဳျပင္ တုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားကို တပည့္သားသမီးမ်ား အားလုံးက ၀ုိင္း၀န္း၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ အထူးအေရးေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ သာသနာ့ အာဇာနည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လွ်င္ သာသနာေတာ္အတြက္ ေဇာက္ခ်ျခင္း၊ ဘ၀ေပးျခင္း၊ တရားေတာ္ျမတ္အတြက္ တိဟိတ္ပီပီ တစ္သက္တာလုံးက်င့္ၾကံပါမည္ ဟူေသာ အဓိဌာန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စေသာဂုဏ္ရည္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ေစပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ သာသနာ့ အာဇာနည္ျဖစ္လုိလွ်င္ အနည္းဆုံး ဆရာျမတ္ႀကီး၏ သြန္သင္ဆုံးမေတာ္မူသည့္အတုိင္း က်င့္ၾကံေသာ၊ စာေရးသူတုိ႕လို အဆင့္မ်ိဳးကို အနည္းဆုံး ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းႏုိင္မွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူတုိ႕ဘက္မွ သေဘာရပါသည္။ ဘ၀ တစ္ခုလုံးကို တရားအတြက္ေပးဆပ္ျခင္း၊ ထုိ႕ေနာက္သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအတြက္ ေပးဆပ္လွဴဒါန္းျခင္း စေသာ ေဇာက္ခ်မႈ၊ ပုံေအာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီးွမွသာလွ်င္ မိမိတုိ႕အေနႏွင့္ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ား အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုအဆံုးမရပါသည္။

တျခားသာသနာ့အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တျခားအာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ဂုဏ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါလိမ့္မည္။ စာေရးသူတုိ႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာေတာ့မူ ဘ၀ကိုတရားအတြက္ ေဇာက္ခ်ျခင္း၊ သာသနာကို ေပးလွဴျခင္းစေသာ အေျခခံက်င့္စဥ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွသာလွ်င္ ရႏိုင္သည္ျဖစ္၍ စာေရးသူအေနႏွင့္ သုံးသပ္ျပရလွ်င္ အနည္းဆုံး စာေရးသူ၏ အဆင့္သာသာရွိမွသာလွ်င္ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သတင္းရရွိပါသည္။ သာသနာ့အာဇာနည္တုိ႕သည္ အရိယာျဖစ္လွ်င္ေတာ့ အတုိင္းအထက္အလြန္၊ တံခြန္ႏွင့္ ကုကၠား အထူးေျပာဖြယ္ရာမရွိ၊ ၀မ္းသာဖြယ္ရာေကာင္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳလုိပါသည္။ 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *