ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 29

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၂၉)

 

ႏွင့္က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား

DSC_3310         စာေရးသူတို႔အား ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားကို ပို႔ေပးခဲ့ဖူးပါသည္။ ယင္းထဲတြင္ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား ပါသည္။ စာေရးသူသည္ ဆရာျမတ္ႀကီးပို႔ေပးေသာ အခါမွသာလွ်င္ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားကို ေရာက္ဖူး၊ ဖူးဖူးပါသည္။ ဟိုယခင္ကမူ တစ္ျခားဘုရားမ်ားကို ဖူးဖူးေသာ္လည္း က်ိဳကၡမီကို မေရာက္ခဲ့ဘူးေသးပါ။

က်ိဳကၡမီဘုရားသည္ လြန္စြာတန္ခိုးႀကီး၍ ရင္ထဲ၌ ဖူးရင္းဖူးရင္း ထူးျခားစြာ ခံစားရပါသည္။ ေရျပင္က်ယ္ႀကီးကို ေနာက္ခံထား၍ ထူးျခားထင္ရွားစြာ တန္ခိုးႀကီး တည္ရွိေတာ္မူခဲ့ေသာ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားႀကီးကို ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ပို႔ေပးမႈေၾကာင့္ ဖူးေျမာ္ခဲ့ရသည္။ တရားထိုင္ခဲ့ရဖူးသည္။ တရားထိုင္၍လည္း လြန္စြာေကာင္းသည္။

အၾကားအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားႀကီးသည္ ထူးျခားစြာ ကူညီပံ့ပိုးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို အဖိုးတန္စြာ ရပ္တည္ေတာ္ မူခဲ့သည္ဟု နားလည္ခဲ့သည္။ စာေရးသူသည္ တရားထိုင္ေသာအခါ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မ်က္လံုးေတာ္ႀကီးတစ္ခုကို ဖူးခဲ့ရသည္။ ယင္းကို အဓိပၸာယ္ မေဖာ္ေဆာင္တတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တရားထိုင္ရင္း ျမင္ခဲ့ ေတြ႕ခဲ့ရေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္ေသာအခါ မိမိသည္ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို အနည္းငယ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္တတ္လာသကဲ့သို႔ ရွိသည္။

မ်က္လံုးေတာ္ ဆိုသည္မွာ ေလာက၌ ဉာဏ္အျမင္ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ခံစားနားလည္လွ်က္ – တရားေတာ္ျမတ္သည္ အရာရာ၏ ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္္သည္ဟူ၍ သေဘာေပါက္ နားလည္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကား မိမိတစ္ဦးတည္း၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား ခံယူခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္မွစ၍ စာေရးသူသည္ တရားေတာ္ႏွင့္ ပညာဉာဏ္အျမင္ကို လြန္စြာ တန္ဖိုးထားတတ္ လာသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘဝအသက္ရွင္သန္ရျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္မွာ တရားအသိ ဉာဏ္ပညာပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခံစားနားလည္ကာ တရားကို အထူးသက္ဝင္ ယံုၾကည္စြာ ႀကိဳစားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤသို႔ ႀကိဳစားရင္းႏွင့္ တရားဘာဝနာမ်ား သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာမ်ား တိုးတက္ခဲ့သည္မွာ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိဘဝ၌ မွတ္တမ္းသဖြယ္ ေရးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုတိုင္ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားႀကီးကို လြမ္းဆြတ္တသလ်က္ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ဖူးေျမာ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ပူေဇာ္ဂုဏ္ျပဳလ်က္ ခံစားေနရပါေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာ သာသနာ ၾကည္ညိဳသူတို႔၏ ထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အထူးခံစား၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းစြာ၊ ေတြႀကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားႀကီးအား ဖူးေျမာ္ခြင့္ ရျခင္းသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိဘဝအတြက္မူ ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းျပဳ၊ ဂုဏ္ယူၾကည္ႏူးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *