ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 27

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၂၇)

 

ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီး၏ထူးျခားပံု

 

shwedagon-pagoda       ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ စာေရးသူအား ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ ပို႔ေပးေတာ္ မူခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္ကမူ စာေရးသူသည္ ေသွ်ာင္ေပစူးမပါေသာ ကပၸိယ သာသာျဖစ္သည္ဟု ျပန္လွန္ သံုးသပ္ေပရမည္။

အမွန္ေတာ့မူ စာေရးသူသည္ ေတာသားျဖစ္သည္။ အမရပူရၿမိဳ႕ လိပ္ဆံခြန္ေက်းရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖူးေျမာ္ခဲ့ဖူးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာျမတ္သည္ ေသေသခ်ာခ်ာ တကူးတကန္႔ ပုိ႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္၌ ျပန္လည္သံုးသပ္သည္ရွိေသာ္ ေရႊတိဂံုဘုရားသည္ လြန္စြာထူးျခားသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရား၌ အဆူဆူတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းကားလြန္စြာ ထူးျခားသည္။ တစ္ကမာၻလံုး၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရွိေသာ ေရႊတိဂံု၏ အႏွစ္သာရ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္မူ မ်ားစြာကြာျခားေပလိမ့္မည္။ ေရႊတိဂံုဘုရား၏ အႏွစ္သာရသည္ အဆူဆူတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ကိန္းဝပ္ရာျဖစ္သျဖင့္ အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ကမာၻ၌ အျမတ္ဆံုးေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုပင္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျမတ္ဆံုးေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ကိန္းဝပ္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ေရႊတိဂံုဘုရားႀကီးသည္ လြန္စြာမွ ၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းေၾကာင္း မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္သည္၊ လြန္စြာမွ အားကိုးရသည္၊ လြန္စြာမွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အျဖစ္ႏွင့္ ရပ္တည္ေနသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ထူးျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ကံပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔၏ ထူးျခားေသာကံပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုမူ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာတိုင္း မွတ္တမ္းတင္၍ ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ၾကသည္။ ယခုအခါ ကမာၻ၌ အထူးျခားဆံုးေသာ ေနရာဌာနမ်ားကို ေဖာ္ျပပါဆိုလွ်င္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရႊတိဂံုဘုရားကို ထည့္သြင္း၍ ပူေဇာ္ၾကည္ညိဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *