ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 26

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၂၆)

၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား (အဆက္)

Bism6 copyစာေရးသူတုိ႕သည္ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေတာေတာင္ ဂူသခ်ိဳင္းမ်ား၌ တရားအားထုတ္ရာ၌ ေဒ၀ပုတၱမာန္ကိုလည္း မေၾကာက္ရသကဲ့သို႕ ေျမပါးကင္းပါးကိုလည္း မေၾကာက္ရေခ်။ စာေရးသူကိုယ္တုိင္မူ ဆရာျမတ္ႀကီးဆီ မေရာက္ခင္က ေျမြပါးကင္းပါး ကို ေၾကာက္တတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးထံ တပည့္အျဖစ္ ခံယူေသာ အခါက်မွ ေျမြဖားကင္းဖားကို မေၾကာက္တတ္သူ ျဖစ္လာသည္။ ဆရာသည္ ေျမြမ်ားကို ေမတၱာသစၥာ သိ၍ ဖယ္ရွင္းႏုိင္သည္။ 

သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဆရာျမတ္ႀကီးအား  ေျမြတစ္ေကာင္ တံခါးလက္ကိုင္ကြင္းမွာ ရွိတယ္။ ေမာင္လွဘူး ဖမ္းၿပီးေတာ့ လြတ္ရာ လႊတ္လုိက္ပါလို႔ မိန္႔ေတာ္မူဖူးသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အတၳဳပတၱိ၌လည္း ပါသည္။ ဆရာသည္ ထုိေျမြကို ဖမ္းယူၿပီး အုိးကေလးႏွင့္ထည့္ကာ လြတ္ရာသို႕ လႊတ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း တပည့္မ်ားအား ေျပာဖူးသည္။ ထုိေျမြသည္ လြန္စြာ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေျမြျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း မိန္႕ေတာ္မူဖူးသည္။

ဆရာသည္ ဂူမ်ား သခ်ိဳင္းမ်ား ေတာေတာင္မ်ားကို သြားရသျဖင့္ ေျမြကို အထူးႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဆီမွာ တရားထုိင္ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကို ခြင့္ေတာင္းကာ ထုိကဲ့သို႕ေသာ ေတာေတာင္ သခ်ိဳင္းဂူမ်ား၌ တရားအားထုတ္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိသို႕တရားအားထုတ္ရာ၌ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အလြန္ဆုိးေသာ ေနရာမ်ားကို ေရြး၍လည္းတရားအားထုတ္ဖူးသည္။

 ဆိုးေသာ ေနရာမ်ားသို႕ ပထမဆုံး ဆရာျမတ္ႀကီးက တစ္ပါးတည္း ၾကြေရာက္၍ တရားအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။ ေနာက္ ေအာင္ျမင္ေသာအခါမွ အျခားတပည့္မ်ားအား ေခၚသည္ဟု နားလည္ခဲ့ၾကရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သိပ္ဆုိးေသာ ေနရာမ်ား၌ တပည့္စိမ္းမ်ားကို ေခၚသြားလွ်င္ တပည့္မ်ား မထိန္းႏုိင္မသိမ္းႏုိင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာကိုယ္ေတာ္တုိင္ ပထမဆုံးသြား၍ တရားအားထုတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးကာမွသာ တပည့္မ်ားကို ေခၚသည္ ဆုိေသာ သမိုင္းမွတ္တုိင္မ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *