ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 25

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၂၅)

 

 ဆရာျမတ္ႀကီးအေၾကာင္း (အဆက္)

အနာဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ –

cartoon-lotus-picture,1366x768,56674 ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ ႀကိဳတင္၍ သိနားလည္ ထားသည္ဟု ၾကည္ညိဳခဲ့ရပါသည္။ စာေရးသူတို႔ တရားအားထုတ္စဥ္ ဓမၼေယာဂီတစ္ဦးက ဆရာ့အား မိမိတရား ရ, မရ –

 

“တရားရႏိုင္မည္လား” ဟု ေမးျမန္း ေလ်ာက္ထားၾကည့္ရာ၊ ဆရာက –

 

“စာေရးသူသည္ တရားရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္” ဟု အတိအက် မိန္႔မွာေတာ္ မူခဲ့ဖူးေလသည္။

ထိုစဥ္က စာေရးသူသည္ လြန္စြာဝမ္းသာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာမွ မသိခဲ့ပါ။ ယခုအခါေတာ့မူ သိၿပီ။ မိမိတရားရျခင္းအေပၚ ဆရာသည္ ႀကိဳတင္၍ သိျမင္နားလည္ေတာ္ မူခဲ့သည္ဟု၊ ဆရာ့အား အထူးၾကည္ညိဳမိေလသည္။

  တရားရသည္ ဆိုသည္မွာ တရား႐ႈတတ္ျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္စြာ ႏွလံုးသြင္းတတ္ျခင္းအေပၚ မူတည္ပါမည္။ စာေရးသူတို႔သည္ အႏွစ္ေလးဆယ္နီးနီး တရားအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ အသက္ (၇၅) ပတ္ဝန္းက်င္ ရွိၿပီျဖစ္ရာ၊ အေတြ႕အႀကံဳအားျဖင့္ အထူးရင့္က်က္ လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားအရာမ်ားကို မေျပာမူ၍ ဝိပႆနာတရား၌ တစိုက္မတ္မတ္၊ မျပတ္မလပ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗဟုသုတ အထူးရကာ တရားအက်င့္၌ အင္အားေကာင္း၍ အလ်င္ရ၊ အ႐ွိန္ေကာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မိမိကိုယ္ကို နားလည္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳ၍သိေသာ အခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္းကို မိမိဘဝႏွင့္ ရင္းႏွီး၍ သေဘာေပါက္ ခဲ့ရေလသည္။ ယခုအခါ စာေရးသူသည္ မိမိသိေသာ တရားမ်ားကို စာဖတ္သူတို႔အား အထိုက္အေလ်ာက္ ေရးျပေနပါသည္။

မိမိသည္ ဆရာႏွင့္ (၁၀) ႏွစ္ တပည့္ခံ၍ ႀကိဳးစားကာ၊ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ဝန္းက်င္ တရားဘာဝနာမ်ား စီးျမန္းလ်က္ရွိ၍၊ မေသမျခင္းလည္း ဆက္လက္ တရားအားထုတ္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *