ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 24

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၂၄)

 

အာဇာနည္ႏွင့္အာဇာပန္းေရာင္

 

ဆရာျမတ္ႀကီးအေၾကာင္း (အဆက္)

Ko Aye Ko3ဆရာသည္ လြန္စြာျပတ္သား တိက်ေသာ္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ဟာသရသ ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ မိန္႔ေတာ္မူတတ္သည္ — တစ္ခါက အာဇာနည္အေၾကာင္း ဆက္စပ္မိရာ၊ အာဇာနည္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးလုပ္ၿပီး ထိုအာဇာနည္လုပ္ရပ္မ်ိဳး လုပ္ခဲ့ပါသည္ဟု ျပည္သူလူထုအား ျပန္လည္၍ ေက်းဇူးဆပ္ၾကရန္ ေတာင္းခံေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အာဇာပန္းေရာင္ ျဖစ္သြားတတ္သည္ ဟူေသာ အဆိုအဆံုးအမႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခုကို အမွတ္ရဖူးသည္။

ထိုစဥ္က သာသနာ့ အာဇာနည္မ်ားလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေပၚထြန္းလ်က္ ရွိရာ – အာဇာနည္ ပီသလိုလွ်င္ အာဇာနည္ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕လႊတ္ရသည့္အတြက္၊ ထိုကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ ရျခင္း၏ နစ္နာခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ တိုင္းျပည္အား ေတာင္းခံေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အာဇာပန္းေရာင္ ျဖစ္သြားတတ္သည္ ဟူေသာသေဘာ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ စာေရးသူသည္ အာဇာနည္ႏွင့္ အာဇာပန္းေရာင္ ဟူေသာ ဟာသရသ တစ္ခုကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ဖူးသည္။

အာဇာနည္ စစ္စစ္ဆိုသည္မွာ လာဘ္ေမွ်ာ္လိုစိတ္ မရွိရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ခဲ့သည္။ အာဇာနည္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ရၿပီး၊ ထိုအာဇာနည္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ရျခင္းသည္ လာဘ္ေမွ်ာ္မႈတစ္ခု၊ ပရိသတ္၏ ေက်းဇူးအဆပ္ခံခ်င္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ပရိသတ္ထံမွ တစ္စံုတစ္ခု ရလိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မိလွ်င္ အာဇာနည္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ္လည္း အာဇာပန္းေရာင္ ျဖစ္သြားတတ္သည္ဟု အခ်င္းခ်င္း ရယ္ေမာကာ ေျပာခဲ့ၾကဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာဘ္ေမွ်ာ္ျခင္းသည္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဇာနည္မ်ားအား အာဇာပန္းေရာင္ အျဖစ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲ ေစႏိုင္စြမ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေမွ်ာ္ရန္မလို လုပ္စရာရွိ၍ လုပ္သည္ဟု တနည္းအားျဖင့္ စာေရးသူတို႔၏ ဒႆနစကားလံုးႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ Intensive Value ထား၍လုပ္အပ္သည္ ဟူေသာသေဘာ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။

Intensive Value ဆိုသည္မွာ Instrumental Value ႏွင့္ ကြာဟသည္။ ဥပမာ — ေငြေၾကးဟူသည္ Instrumental Value ျဖစ္သည္ – အသံုးခ်ေသာအခါ တန္ဖိုးရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္လို႔ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မွန္ရာကန္ရာ အမ်ားအက်ိဳးရွိရာကို ကိုယ့္ရင္ထဲက ကိုယ့္ဆႏၵႏွင့္ကိုယ္ လုပ္ေဆာင္၍ – ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းျမတ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူျခင္းသည္ Intensive Value ျဖစ္သည္။ အတြင္းတန္ဖိုးဟု ေခၚရမည္။

Instrumental Value ဆိုသည္မွာ တဆင့္ခံ အသံုးခ် တန္ဖိုးျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဇာနည္ ျဖစ္လိုလွ်င္ အတြင္း Intensive Value ႏွင့္ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက Instrumental Value ကို ေမွ်ာ္ကိုးေနလွ်င္ေတာ့မူ အာဇာနည္ မျဖစ္ႏိုင္၊ အာဇာပန္းေရာင္သာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *