ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 23

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၂၃)

 

လမ္းတိုင္းသည္ပန္းခင္းေသာလမ္းမ်ားမဟုတ္ၾကပါ

 

beautiful-road-    စာေရးသူတို႔သည္ တရားက်င့္ေသာအခါ တရားေတာ္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူရမည္ဟု အဆံုးအမခံ ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ “ဓေမၼာဟ ေဝရကၡတိ ဓမၼစာရိ ံ”  ဆိုေသာစာလည္း ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ — တရားကိုေစာင့္လွ်င္ တရားကျပန္ေစာင့္မည္

 

တရားကေစာင့္ပါသည္၊ လံုးဝအာမခံခ်က္ႏွင့္ ေစာင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားေစာင့္ျခင္းသည္ တရားေစာင့္ျခင္းပင္ျဖစ္၍၊ ႐ုပ္နာမ္ရျခင္းသည္ ႐ုပ္နာမ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ရာ၊ ႐ုပ္နာမ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ သြားရမည့္ လမ္းခရီးတိုင္းသည္ ပန္းခင္းေသာလမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ စာေရးသူတို႔အား ခ်စ္ခင္သနား ဂ႐ုဏာ ထားေတာ္မူသည္ – သို႔ေသာ္ “မင္းတို႔ ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းသည္ ပန္းခင္းေသာလမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္” ဟူ၍ မည္သည့္အခါမွ အာမခံခ်က္မ်ိဳး မဆိုမိန္႔ပါ။

 

ခေယာင္းေတာကို ျဖတ္သန္းရလွ်င္လည္း ျဖတ္သန္းတတ္ေအာင္သာ သြန္သင္ေတာ္မူျခင္း၊ ဆံုးမထားျခင္း ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔သည္ တရားလုပ္ေသာ္လည္း ပန္းခင္းေသာလမ္းကို ထာဝရေလွ်ာက္ရမည္ဟု ခံယူထားျခင္း မရွိပါ။ ခေယာင္းေတာမ်ားကို ျဖတ္သန္းေသာ အခါ၌လည္း ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ထားရပါသည္။ ဤကား စာေရးသူတို႔၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္း ဆရာသမားမ်ားကလည္း — “သြားသာသြား ပန္းခင္းေသာ လမ္းေတြခ်ည္း” ဟူ၍ မိန္႔ေလ့မရွိၾကပါ။ ဘဝဟူသည္မွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ၊ မေျဖာင့္ျဖဴးေသာ လမ္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ႐ုပ္နာမ္ရသျဖင့္ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ တရားရသျဖင့္ တရားက ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါသည္။ ထိုအခါ သက္ေတာင့္သက္သာ ရပါသည္။ ေအာင္ျမင္စြာလည္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ တရားသမားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ထာဝရ ပန္းခင္းလမ္းကို ေလွ်ာက္ရမည္ဟု မခံယူထားအပ္သကဲ့သို႔ တရားအားမထုတ္သူမ်ားလည္း ပန္းခင္းေသာလမ္းကို ထာဝရ ေလွ်ာက္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *