ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 22

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၂၂)

 

၏ထူးျခားေသာဂုဏ္ရည္

 

lotus-flower-32ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ တပည့္သားသမီးမ်ားအား အထူးဂ႐ုစိုက္သည္။ စာေရးသူတို႔သည္ လြန္စြာကံေကာင္းသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိမိတပည့္မ်ားအား ဂ႐ုစိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္၌ စာေရးသူသည္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေနရာ တပည့္မ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူ ယခု ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံႏိုင္သည္မွာ – မိမိ၏တပည့္မ်ားအား ဂ႐ုစိုက္ရာ၌ ဆရာျမတ္ႀကီးကို မမီေခ်။

ဆရာျမတ္ႀကီးက ဆရာျမတ္ႀကီး၏ တပည့္အား ဂ႐ုစိုက္သေလာက္ မိမိသည္ မိမိတပည့္မ်ားအား ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစြမ္းအစလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိမိတပည့္ သားသမီးမ်ားအား လြန္စြာ့ လြန္စြာ ဂ႐ုစိုက္သည္။ ထူးထူးကဲကဲ ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္းကို သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဂ႐ုစိုက္ ခံရသည့္ အထဲတြင္ မိမိသည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ မိမိအား ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အထူးဂ႐ုစိုက္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဘဝသည္ အခုအဆင့္ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔သည္ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ တပည့္ျဖစ္ရသည္မွာ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ သေဘာထားလည္း အင္မတန္ႀကီးသည္၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းလည္း အင္မတန္ႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းႀကီးသည္၊ စိတ္ျမန္သည္၊ ျပတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပည့္ သားသမီးမ်ားသည္ အထူးေၾကာက္ၾကသည္။ စာေရးသူသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ေၾကာက္ေသာတပည့္မ်ား ထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာျမတ္ႀကီးအား ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ယခုေလာက္ ေတာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုက မွားမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ေစတနာရွိသေလာက္ ျပတ္သားေသာအခါ လြန္စြာ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ေျပာင္ေျပာင္ေျမာက္ေျမာက္ စြမ္းေဆာင္တတ္သည္။

ဤကား ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ရည္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း —

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *