ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 09

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု

အပိုင္း(၉)

တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာသမား

ယခုအခါ တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာသမား အေၾကာင္းကို ေရးသားခ်ယ္မႈန္း ေနပါသည္။ Stable (2)ဝိပႆနာသမား၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာကို တိုက္ခိုက္ပံုမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် အေသးစိပ္ စီကံုးႏႈန္းဖြဲ႕ ေနပါသည္။ ဤအေျခအေန၌ ႐ုပ္နာမ္အား ဒုကၡရန္သူဟု ခံယူထားရေလရာ ႐ုပ္နာမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္မ်ားကိုေတာ့မူ ေခတၱခဏ ေဘးခ်ိပ္ထားရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ စာ႐ႈသူမ်ားကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ယခုအခါ တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာ အေၾကာင္းကိုသာ စီကံုးႏႈန္းဖြဲ႕ရသည္ျဖစ္၍ မိမိ ႏွလံုးသား၌ျဖစ္ေစ၊ ဟဒယ၌ျဖစ္ေစ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္ ျပင္ဆင္၊ ႀကိဳးစား၊ ႐ုန္းကန္၊ လႈပ္ရွားေနရသည့္ အခိုက္အတန္႕ ျဖစ္သျဖင့္ ဟဒယအေပၚ၌ျဖစ္ေစ ႏွလံုးသားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္မည့္ အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာကို တိုက္ထုတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အေနအထား၌ ရွိပါသည္။ ဤျပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပီးဆံုး၍ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ေတာ့မူ၊ ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္လွေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားမ်ားအား ေရးသားမည္ဟု အႏုမာန မ်က္မွန္း ဆထားပါသည္။

ယခုအခါမူ တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္၍ နိဗၺာန္ကို ေမာ္မၾကည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ပါေသးသည္။ တိုက္ပြဲက အႏုစိပ္လြန္းသျဖင့္ လြန္စြာ သတိဝီရိယ ထားေနရသည္။ သတိထား၊ ဝီရိယစိုက္၊ ပညာဉာဏ္ႏွင့္႐ႈ ဟူေသာ မိန္မွာခ်က္အတိုင္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနရေသာ က႑ျဖစ္ပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ေဒဝပုတၱမာန္ႏွင့္ ကိေလသာမာန္တို႔သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အထူး မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္ကိုနာခံ ခဲ့ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ေဒဝပုတၱမာန္ကိုေတာ့မူ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမင္ေတြ႕ျခင္း မရွိတတ္သျဖင့္ အထူးမေျပာလိုေသာ္လည္း ကိေလသာမာန္မွာမူ ႐ုပ္နာမ္ရွိေန၍ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္က်ဳးေက်ာ္ စီးပိုးတတ္ေသာ သေဘာျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကို အဓိကထား တိုက္ပြဲဝင္ခန္းမ်ား ေရးသားေနပါသည္။

ေဒဝပုတၱမာန္မွာလည္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ဆိုဆံုးမသည့္အတိုင္း လြန္စြာေတာ့ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိကို ေတြေဝေစသည္၊ မိႈင္းတိုက္သည္၊ ထံုထိုင္းေစသည္၊ ထိုအခါ ငံုစံုပစ္ ခံရတတ္သည္။ အဝိဇၨာတဏွာသည္ မိမိအား အလြယ္တကူလႊမ္းမိုး အပိုင္စီးသြားႏိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒဝပုတၱမာန္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေတာ္ဂ႐ုစိုက္ရပါလိမ့္မည္။ စာေရးသူ အဖို႔ေတာ့မူ ေဒဝပုတၱမာန္ကို အခါခပ္သိမ္း ျမင္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အထူးေတာ့ မဝင္စားႏိုင္ပါ။

ကိေလသာမာန္ကိုေတာ့မူ တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာသမားပီပီ အထူးသတိထား ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရေသာ အေလ့အက်င့္အေၾကာင္း ေရးသားစီကံုးပါသည္။ မိမိဟဒယ၌ျဖစ္ေစ ႏွလံုးသား အေပၚ၌ျဖစ္ေစ (ႏွလံုးသားဆိုသည္မွာ တင္စား၍ သံုးျခင္းျဖ္စပါသည္။) မိမိအေပၚ၌ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာအား အထူးသတိထား၍ ဆင္ျခင္ေနရပါသည္။ အထူးသတိထား ဆင္ျခင္သည့္ ၾကားမွပင္ ထိုအဝိဇၨာႏွင့္တဏွာသည္ အမွတ္တမဲ့ ေရာက္လာတတ္သည္၊ အလစ္ေရာက္လာတတ္သည္၊ ထိုအခါ ရုပ္နာမ္ဓမၼမွာ ေသဖြယ္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။  ဝိပႆနာ အားထုတ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ သူတို႔ကလာ၍  က်ဴးေက်ာ္စီးပိုး လႊမ္းမိုးသြားေသာအခါ ဝိပႆနာသမားအဖို႔ ခံစစ္သာလွ်င္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထူးသတိထား ရသည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံကို အေျခခံ၍ ေရးသားႏႈန္းဖြဲ႔ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္းက႑မ်ား ၿပီးလွ်င္ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း နိဗၺာန္စံေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားမည္ဟု ေမွ်ာ္ကိုးထားပါသည္။ ယခုအခါ၌ေတာ့မူ ဝိပႆနာ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ျဖတ္သန္းရေသာ ဝိပႆနာသမား၏ တိုက္ပြဲဝင္ရ ပံုမ်ားအား တခန္းတနား အႏုစိပ္၍ ေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါသည္။

ဤတိုက္ပြဲသည္ လြန္စြာမွ သတိရွိရသည္၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ မိမိကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ အႀကံဉာဏ္ေပး ပညာရွိအျဖစ္ႏွင့္ခန္႔၍ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုအႀကံဉာဏ္ေပး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခံယူကာ က်င့္သံုးရေသာ သေဘာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆံုးမရေသာ သေဘာလည္းရွိသကဲ့သို႔၊ အားမလို အားမရသေဘာႏွင့္ ရန္သူအား အမွတ္တမဲ့ အငိုက္မိ၍ လက္ခံဝန္ခံလိုက္ရေသာ အျဖစ္မ်ားအေၾကာင္းကို္လည္း ေရးသားတင္ျပပါသည္။

ဤသို႔ တင္ျပရာ၌ တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာသမားမ်ား အထူးမလြယ္ေၾကာင္း အထူးအားေပး လိုေၾကာင္း၊ အထူးခက္ခဲ နက္နဲေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အခါေတာ့မူ အတိုင္းထက္အလြန္ ေက်းဇူးမ်ားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို သတင္းေကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *