သာသနာအတြက္လိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္တစ္ခု

Share

သာသနာအတြက္လိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္တစ္ခု

ျမန္မာျပည္သည္ အဖက္ဖက္က တိုးတက္ေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး တိုးတက္ေနေသာ ဤေခတ္တြင္ ၏ ပဋိပတၱိသာသနာဘက္ကလည္း တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္မွာ ခက္ခဲနက္နဲေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္တိုင္း သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခက္ခဲနက္နဲ၍ ပစ္ပယ္ထားရမည္ ဆိုသည္မွာလည္း နည္းလမ္းမက်ေခ်။ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္ႀကံ၊ ႀကဳိးစား၊ အားထုတ္၊ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။

သာသနာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတို႔သည္ သာသနာတိုးတက္ရန္ ပဋိပတၱိသာသနာကို အားကိုးမိၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာသံုးရပ္၌ ပဋိပတၱိသည္ အားနည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ က်င့္သည္မွာ ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဆို၍ ပစ္ပယ္ထားရမည္ဟု ေျပာေဟာသူတို႔သည္ လမ္းမွားကို လမ္းညႊန္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအရာ၌ လမ္းမွားကို လမ္းညႊန္သူမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ “စိတ္ကို ႐ႈစရာမလိုပါ” ဟူ၍ပင္ ေဟာေျပာေနၾကသည္၊ မခက္ပါလား? ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡကို ႐ႈမည္ဆိုလွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာထဲ၌ စိတ္ပါရာ စိတ္ပါ ႐ႈရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့မူ တရားေဟာ ပလႅင္ေပၚက စိတ္တိုင္း႐ႈစရာမလိုဟု ေဟာေနသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္ (သို႔မဟုတ္) မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္ (သို႔မဟုတ္) အထင္ေသးဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ “ျမတ္စြာဘုရား၏ လကၡဏာေရးသံုးပါး ႐ႈသတ္ရာ၌ စိတ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ကြက္ခ်န္လိုသနည္း?” ဟု ေမးလွ်င္ ထိုဓမၼကထိက ေျဖရန္ ခက္ေပလိမ့္မည္။

ခႏၶာသည္ ဆိုက္သည္၊ စိတ္သည္လည္း သစၥာႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ဒုကၡသာျဖစ္သည္။ ဤကား ဗုဒၶဘာသာ ေလာကုတၱရာအျမင္ျဖင့္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ကို ဒုကၡဟု သတ္မွတ္နားလည္ ႏုိင္ၿပီးေနာက္ စိတ္ကိုပါ ႐ႈရမည္။ ယခု စိတ္ကို ခ်န္ထားလိုၾကေသာ ဓမၼကထိကမ်ား အဘိဓမၼာဆရာမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

ေရႊတံဆိပ္ရ အဘိဓမၼာဆရာ တစ္ေယာက္သည္ “နိဗၺာန္ကို ခ်မ္းသာေသာစိတ္” ဟု ေရးခဲ့ဖူးသည္။ မိမိသည္ ထိုသို႔ေရးစဥ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ယခုထက္တိုင္ သိမ္းဆည္း ထားသည္။ ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ရမည္ဆိုသည္ကို နားမလည္ေသာ အဘိဓမၼာဆရာသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ထို႔အတူ ယခုအခါ “စိတ္တိုင္း ႐ႈစရာမလို” ဟု ေဟာသူ ေပၚေနသည္။ စိတ္ဆိုသည္မွာ ခႏၶာထဲမွာပါ၍ ခႏၶာဆုိသည္မွာ ဒုကၡသစၥာထဲ၌ပါရာ ဒုကၡသစၥာကို ႐ႈရမည္မွာ သတိပဌာန္ က်င့္စဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စိတ္တိုင္းကို မ႐ႈပါႏွင့္ဟု ဟန္႔တား ေျပာဆိုရာ တရားနာ ပရိတ္သတ္ႀကီး မ်ားစြာ နစ္နာဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ စိတ္တိုင္း မ႐ႈရ ေဟာေျပာေနျခင္းသည္ တရားနာ ပရိတ္သတ္အား လမ္းမွားသို႔ ျပရာက်သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ကို ေတာ္ေတာ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေနပံု ရသည္။ တရားသမားလုပ္၍ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိး ေနလွ်င္ေတာ့မူ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းေပလိမ့္မည္။ ခႏၶာနိေရာေဓာ နိဗၺာနံ ဟူုေသာ စကားေတာ္အတိုင္း ခႏၶာခ်ဳပ္လွ်င္ နိဗၺာန္သာ ေရာက္ရမည္။ ထိုေရာက္ေသာ နိဗၺာန္အား မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိရမည္ ဆိုသည္မွာ အထင္အရွား ရွိသည္။ စတုမဂၢဉာေဏန သစၦိကာတဗၺံ မဂၢဖလာန မာလမၺဏဘူတံ ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ျဖင့္ နိဗၺာန္ကို သိရသည္သာ ျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလွ်င္ ခႏၶာခ်ဳပ္ရသည္။ ခႏၶာနိေရာေဓာ နိဗၺာနံ ဟူေသာစကားသည္ လြန္စြာမွ အားကိုးရသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ အားကိုးစရာ အယူအဆမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါလွ်က္နဲ႔ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ “စိတ္ကို မ႐ႈပါႏွင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာေသာ စိတ္ကေလး”ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ေနၾကသည္မွာ လမ္းမွားသို႔ ဦးေဆာင္ရာက်သည္။ ဤသို႔ ဦးေဆာင္ႏုိင္ေပလွ်င္ စာဖတ္ပရိသတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ လြဲမွားေသာ သေဘာကို ခံယူမိၾက ေပလိမ့္မည္။

မၾကာေသးမီကလည္း “ဘာသာတိုင္းသည္ အတူတူျဖစ္သည္” ဟု ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားခဲ့ရသည္။ ကိုယ့္ဘာသာႏွင့္ကုိယ္ ႀကဳိးစား၊ က်င္ႀကံ၊ အားထုတ္၊ လိုက္စား ေနၾကရာ ကိုယ္ဘာသာႏွင့္ကိုယ္ ေနတတ္ေအာင္ ေနရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို မေနတတ္ဘဲ “အျခားဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ တူပါသည္” ဟု ေအာ္ဟစ္လာေသာခါ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာႏွင့္ အဆင့္နိမ့္ေအာင္ ေဟာေျပာသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဤကိစၥမွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ လြန္စြာေကာင္းသည္။ အမ်ားသူငါမ်ားသည္ ကေလး ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ဘာသာတိုင္းဟာ အတူတူဟု ယူဆသြားၾကလွ်င္ မခက္ခဲပါေလာ … စာေရးသူသည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာ မတူပါ၊ သို႔ေသာ္ လက္တြဲႏုိင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ အျခားဘာသာႏွင့္ မတူေၾကာင္းကို အတၱကိလမထႏွင့္ ကာမသုခလိက ေရွာင္ကာ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ လမ္းကို လိုက္ရေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ဖြင့္အံခဲ့သည္။

စာေရးသူတို႔လို ဗုဒၶဘာသာကို အထူးေလ့လာထားသူတို႔ အဖို႔ေတာ့မူ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကိုယ့္က်င့္စဥ္ႏွင့္ကိုယ္ ျဖစ္သည္ျဖစ္၍ ကိုယ့္ဘာသာနဲ႔ကိုယ္ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေအးေအးေဆးေဆး က်င့္ႀကံ အားထုတ္ရသည္။ တကယ္ေတာ့မူ အျခားဘာသာမ်ားကပင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးပါဟု သတ္မွတ္၊ မဲေပး၊ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ကမာၻက သိၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ သိပါလွ်က္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ မွားယြင္းေသာ သေဘာကို ခံယူကာ “အားလံုး အတူတူပါပဲဟု ဆိုရပါသနည္း?” ဟု စဥ္းစားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ “ဗုဒၶဘာသာကို ေခ်ဖ်က္လို၍ေလာ၊ ဗုဒၶဘာသာကို မွားယြင္းစြာ လမ္းညႊန္လို၍ေလာ” ဟု စဥ္းစားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ တကယ္ေတာ့မူ ဗုဒၶဘာသာကို နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နားလည္လွ်င္ ဤကဲ့သို႔ ေျပာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဗုဒၶဘာသာသည္ ေအးေအးေဆးေဆး၊ မွန္ကန္ကန္၊ ႐ုိး႐ုိးသားသား က်င့္ႀကံအားထုတ္ေသာ ဘာသာျဖစ္သည္။ အျခား ဘာသာမ်ားကိုလည္း ရန္မလို သကဲ့သို႔ လက္တြဲႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုိးသားသည္၊ မတူသည္ကို မတူေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသည္။ အျခားဘာသာမ်ားကိုလည္း လြဲမွားစြာ စည္း႐ုံးလိုျခင္း၊ ေျမွာက္ပင့္ ေျပာလိုျခင္း မရွိေခ်။ ဤကား ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ခံယူခ်က္ ျဖစ္သည္။

အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္မွာ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ ထူးထူးကဲကဲ ဤသို႔ေျပာသည္မွာ ဓမၼကထိက ဂုဏ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေပ။ ဓမၼကထိကမ်ား ေဟာေျပာသည္ကို ျပည္သူလူထုအမ်ားက လက္ခံယံုၾကည္ နားလည္ၾကလွ်င္ ေနာင္တစ္ေခတ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဤသို႔ စြဲမွတ္သြားလွ်င္ မခက္ခဲပါေလာ စာေရးသူသည္ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္၍ မတူညီေၾကာင္းကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ တုန္႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ရဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ မွားယြင္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကရာ ခက္ခဲနက္နဲ ေသာေၾကာင့္ ထိုအမွားကို မေက်ာ္ႏုိင္လွ်င္ ရပ္တန္႔ေနရမည္ ကဲ့သို႔ ရွိေနမည္။ ထိုအခါ ပဋိပတၱိ ဗုဒၶဘာသာသည္ မည္သည့္အခါမွ တိုးတက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္ ဗုဒၶဘာသာကို ျပန္လည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။

သတိပဌာန္ေလးမ်ဳိးတြင္ ကိုယ္ႀကဳိက္ရာကိုယ္ အနိစၥ ႐ႈႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အနိစၥ႐ႈလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလိုေတာ္က်အတိုင္း က်င့္စဥ္မွန္ဖက္သို႔ ေရာက္ႏုိင္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ဗဟုသုတရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သာသနာ၏ တိုးတက္ရာ၌ လိုအပ္ေနေသာ ကြက္လပ္အား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္သည္ ေမွးမွိန္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌လည္း ပဋိပတၱိသည္ ေဗာက္ခ်ီး က်င့္ေနၾကသျဖင့္လည္း အခ်ဳိ႕က လက္ညိဳးထိုးျခင္း ျပဳၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား လြန္စြာ မ်ားျပားေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနလွ်င္ ဗုဒၶသာသနာ၌ ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္သည္ မည္သည့္အခါမွ တိုးတက္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ား ေပၚထြန္းႏုိင္ရန္မွန္ကန္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ား က်င့္ဖူးေသာ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ ပညာရွိမ်ား လိုအပ္လွ်က္ အက်င့္တရားကို ေဖာ္ေဆာင္အပ္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *