စာအုပ္အသစ္ထြက္ရွိျခင္း

Share

advertise

ဗုဒၶစာေပဆုရ

စာေရးဆရာႀကီး

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန) ၏

ျမတ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ  စာအုပ္ထြက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ထြန္းဦးစာေပ၊ နဂါးစာေပ တို႔တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

Admin/www.chitnge.com

No tags for this post.
This entry was posted in Frontpage. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *