ရဟႏာၱမ်ားအေၾကာင္း

Share

ရဟႏာၱမ်ားအေၾကာင္း

 

ရဟႏာၱမ်ား အေၾကာင္းကိုေတာ့ သိထားေစခ်င္ပါသည္။ ရဟႏာၱဆိုသည္မွာ သံသရာ လည္ေစတတ္ေသာဓာတ္အား ျဖတ္ႏိုင္ေသာ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ ဖိိုလ္ဉာဏ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ရဟႏာၱအေၾကာင္းကို သိမွ စစ္မွန္ေသာ ရဟႏာၱကို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ တတ္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ၏ အဓိပၸာယ္ကို နားမလည္ဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္မွတ္မွားၾကသည္မ်ား ရွိသည္။ စာေရးသူသည္ ေနတတ္ေအာင္ ေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရဟႏာၱမ်ား၏ဂုဏ္ကို ၾကည္ညိဳပူေဇာ္လိုသျဖင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား မိမိသိသည္ကို သိေစခ်င္သျဖင့္ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

ရဟႏာၱဆိုသည္မွာ ပကတိ တည္ၿငိမ္စြာ သပ္သပ္ပယ္ပယ္ သီတင္းသံုးေလ့ ရွိသည္။ ဥပမာ – ရဟႏာၱမ်ားသည္ စပ္ၿဖီးစပ္ၿပီး မလုပ္တတ္ေခ်။ ဤသို႔ ေျပာရေပလိမ့္မည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သို႔မွသာ ရဟႏာၱကို အကဲခတ္တတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ရဟႏာၱမ်ားသည္ ကေညာ့ေသာ သေဘာမ်ားကို လုပ္ေလ့မရွိပါ။ ကေညာ့ေနလွ်င္မူ ရဟႏာၱႏွင့္ အံမဝင္ ဂြင္မက် ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရဟႏာၱမ်ားသည္ ႐ိုးသည္၊ တိက်သည္၊ နက္႐ိႈင္းသည္၊ ပညာျပည့္ဝသည္၊ လူေတြ႕မခံလိုျခင္း သက္သက္ဂုဏ္ရည္ႏွင့္မူ ရဟႏာၱဟု သတ္မွတ္ရန္ အားနည္းလြန္းသည္။

အဓိကကေတာ့မူ ရဟႏာၱသည္ အရဟတၱ ရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သံသရာကို လည္ေစတတ္ေသာ ဓာတ္ကိုသတ္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ထူး ဉာဏ္ျမတ္ ရွိသျဖင့္ ေပၚလာသမွ်ေသာ အာ႐ံုမ်ားအား ထို အရဟတၱ ျဖင့္ သတ္ႏို္င္သည္၊ သတ္ထားေသာ ဥပတိ႐ုပ္သည္ လြန္စြာတည္ၿငိမ္သည္ (သမၼနသံယုပၸါဒ္ျဖစ္သည္)၊ ၾကည္လင္သည္၊ ခန္႕ျငားသည္၊ ရဲရင့္သည္၊ ျပတ္သားသည္။ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းသည္။

ရဟႏာၱမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရျခင္းသည္ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္း ရဟႏာၱအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း သိနားလည္ ေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕လည္း သိနားလည္ၿပီးသား ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ မိမိမွာေတာ့မူ ရဟႏာၱအေၾကာင္းကို အထူးနားလည္ ေလ့လာဖူးသျဖင့္ ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဟႏာၱသည္ လြန္စြာၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေလာကႀကီးအေပၚကို မမွီခိုေခ်။ ဟိတ္ဟန္ပရိယာယ္လည္း မလုပ္တတ္ေခ်။ ရဲရင့္သည္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိသည္၊ တိတိက်က် ရွင္းရွင္းသန္႔သန္႔ မိန္႔ဆိုလိုက မိန္႔ဆိုတတ္ပါသည္။

ရဟႏာၱမ်ားသည္ ၿပံဳးႏိုင္ ရယ္ႏိုင္ပါသည္ သို႔ေသာ္ စပ္ၿဖီးၿဖီးလုပ္တာ မ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ေခ်။ ဥပမာ – ကုလားထိုင္ႏွစ္လံုး ယွဥ္ထား၍ ေနာက္မွီစရာေပၚတြင္ ေျခေထာက္ႏွင့္ ေခါင္းကိုတင္ကာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ မတ္မတ္ အိပ္စက္ႏိုင္ က်ိန္းႏိုင္လွ်င္ အရိယာ ရဟႏာၱဟု သတ္မွတ္လိုၾကသည္မွာ လြန္စြာမွားသည္။ ရဟႏာၱတို႔သည္ ေပါက္တတ္ကရ လုပ္ငန္းမ်ိဳး လုပ္ေလ့ရွိသည္မဟုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းေသာ ၾကည္ညိဳခ်င့္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟႏာၱကိုယ္ေတာ္မ်ားကို ဖူးေတြ႕ရသည္မွာ ေအးျမသည္၊ ၿငိမ္းေအးသည္၊ အထူးသျဖင့္ ရဟႏာၱမ်ားသည္၊ ျပင္ပအေပၚ၌ မွီခိုျခင္း မရွိေခ်။ မိမိကို ရဟႏာၱ ထင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အထင္ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းအေပၚမွာ မွီခိုျခင္း မရွိဘဲ၊ မိမိ၏ တရားအေပၚ၌သာ မိမိ မွီခိုေတာ္မူ ၾကေပလိမ့္မည္။

ဤကား ရဟႏာၱအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ရဟႏာၱကို အမွန္အကန္ သိေစခ်င္ပါသည္။ ျမင္ျမင္သေလာက္ အထိုက္အေလ်ာက္ အိေျႏၵရွိလွ်င္ ေတာရေဆာက္တည္လွ်င္ ရဟႏာၱပဲဟု အလြယ္တကူ သတ္မွတ္ခ်င္ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ သေဘာေကာင္းလြန္းေသာ ပညာဉာဏ္မပါေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသားပါပါ နားလည္ခံယူတတ္ေစရန္ အထိုက္အေလ်ာက္ ဖြင့္အံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ရဟႏာၱတို႔သည္ ဤဘဝ ခႏၶာခ်ဳပ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္တဖန္ ထပ္မံ၍ သံသရာ လည္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ေခ်။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အၿပီးအပိုင္ နိဗၺာန္သို႔ စံျမန္းေပလိမ့္မည္ ဤကား ရဟႏာၱတို႔၏ ဂုဏ္ရည္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *