Monthly Archives: March 2014

ေဟာ့ကင္းနာမည္ႀကီးလာပံု

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား ေဟာ့ကင္းနာမည္ႀကီးလာပံု   ေဟာ့ကင္းသည္ (A Brief History of Time) စာအုပ္ကို ေရးသားၿပီးေနာက္ နာမည္ႀကီးလာသည္။ ေဟာ့ကင္းနာမည္ႀကီးလာရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သူသည္ သိပၸံပညာတို႔၏ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာလိုသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ယင္းကိုသူက ႐ူပေေဗဒ ပညာရပ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဤကားသူ႔သေဘာထားႏွင့္ သူ႕အဆံုးအျဖတ္ပင္ျဖစ္သည္။ (– I wanted to do research in physics because it was the most … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , , | Leave a comment

ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ေကာင္းေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏သေဘာထားမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ေကာင္းေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏သေဘာထားမ်ား    နယူတန္သည္ ေအာက္ပါစကားကို ေျပာခဲ့သည္ – (.. .. I do not know how I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy, playing on the sea shore, and diverting myself, … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား အေျခခံအမႈန္ေလးေတြဆိုတာထင္မိထင္ရာပါ အားလံုးသိၾကပါတယ္ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ႏိႈင္းရသီအိုရီႀကီးနဲ႔ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာတို႔ဟာ ႐ႈပေဗဒ သမိုင္းမွာ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ အခန္းက႑က ရပ္တည္တယ္ဆိုတာ အားလံုးသိၿပီးသားပါ။ ႏိႈင္းရသီအိုရီ ဆိုတာကေတာ့ အေၾကာင္းအက်ိဳးဘက္ကို လွည့္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာေပါ့။ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ဆိုတာကေတာ့ မေသခ်ာျခင္း၊ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ျခင္းဘက္ကို လွည့္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာေပါ့။ ပရမ္းပတာ ျဖစ္တယ္ ဆိုေပမယ့္ လံုးဝ ပရမ္းပတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မူအတြင္းက ပရမ္းပတာပါ။ ဒီစကားေလးက နည္းနည္းေတာ့ဆန္းတယ္။ အဓိကကေတာ့ Tags: Myanmar Posts, ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္, စၾကာ၀ဠာ, … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , , , , | Comments Off on ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား သမိုင္းတြင္ျဖစ္တန္ရာေခ် အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ သမိုင္း၏ ျဖစ္တန္ေခ် အမ်ားအျပားရွိပံုကို တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ သူသည္ အိုင္းစတိုင္းကို ေ၀ဖန္ရာ၌ ထိုအခ်က္အလက္ကို ထည့္တြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သူ၏ (Einstein’s Dream) စာစုတြင္ (Einstein spent the later years of his life looking for such a theory. He did not find one because he … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ကိုစိတ္ဝင္စားတာသာဓုေခၚပါတယ္ —

Share

နိဗၺာန္ကိုစိတ္ဝင္စားတာသာဓုေခၚပါတယ္ — နိဗၺာန္ကို စိတ္ဝင္စားတာ ေကာင္းေသာ စိတ္ဝင္စားျခင္းပါပဲ၊ သာဓုေခၚအပ္ပါတယ္၊ ေခၚလည္း ေခၚဆိုပါတယ္။ နိဗၺာန္က အသခၤတဓာတ္ကိုး — ဒီေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ေတြက သခၤတဓာတ္ဆိုေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ေတြက နိဗၺာန္ထဲ ဝင္လို႔မရဘူး။ ဒီေတာ့ နိဗၺာန္အေၾကာင္း သိခ်င္ရင္ ဘယ္လို လုပ္ရမွာလည္းဆိုေတာ့ – ဒီ႐ုပ္နာမ္ကို အပ်က္႐ႈတဲ့ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္ရမွာ။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရၿပီဆိုရင္ေတာ့ (မဂၢဖလာန မာရမၼဏဘူေတာ၊ အသခၤတ ဓေမၼာ) ဆိုတာ ရွိတယ္ေလ။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ရရင္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Comments Off on နိဗၺာန္ကိုစိတ္ဝင္စားတာသာဓုေခၚပါတယ္ —

နိဗၺာန္အေၾကာင္း

Share

နိဗၺာန္အေၾကာင္း    နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို အခ်ိဳ႕ပရိသတ္မ်ားက သိခ်င္ၾကတယ္။ ဒါလည္းမွန္တာပဲ – သိခ်င္သင့္ပါတယ္၊ သိခ်င္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိဗၺာန္က ေလာကုတၱရာ ျဖစ္ေနေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲတယ္။ ဒီေတာ့လည္း ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းေတြက ထင္ေယာင္ထင္မွား လြဲမွားမွာ စိုးလို႔ သတိေပးတာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ နိဗၺာန္ အေၾကာင္းကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ဆိုေတာ့ သိခ်င္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လို ပုဂၢိဳလ္က ေရးေပးေတာ့လည္း သိရတာေပါ့ေနာ္ — ကၽြန္ေတာ္လိုဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္က ႂကြားတာ ဘဝင္ျမင့္တာ မဟုတ္ဘူးေလ၊ ဆရာေကာင္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ဟူသည္ —

Share

နိဗၺာန္ဟူသည္ — နိဗၺာန္ဟူသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ဓာတ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ အသခၤတဓာတ္၊ အႏုတၱရဓာတ္ဟုလည္း ေခၚဆိုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ျပဳျပင္ျခင္းငွာ မအပ္ေသာ ဓာတ္ျဖစ္သည္။ အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုးဓာတ္ျဖစ္သည္။ ပရမတၳတရား ေလးပါးတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးေသာ ဓာတ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ခံရသည္။ နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာသိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့သည္။ (၃၁) ဘံုသည္ လြန္စြာၾကမ္းတမ္းသည္၊ ႐ုပ္ကမာၻသည္ လြန္စြာၾကမ္းတမ္းသည္။ နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာသိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့၊ အသိခက္ နက္႐ိႈင္း လွေလသည္။ သာမာန္ပုထုဇဥ္မ်ား မသိႏိုင္ေခ်။ မ်က္မွန္းဆ၍သာ ပူေဇာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္သည္။ အရိယာ သူေတာ္စင္ႀကီးမ်ားမွ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား စၾကဝဠာကို သိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၌ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အထူးဇြဲေကာင္းၾကသည္။ ထိုသိပၸံပညာရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ ေဟာ့ကင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ (I enjoy explaining science and answering questions.) ေဟာ့ကင္းသည္ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရွင္းျပရတာ၊ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရတာ လြန္စြာႏွစ္ခ်ိဳက္ေၾကာင္း ေဖာ္ၾကဴးခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ ဇြဲေကာင္းလြန္းသျဖင့္ ဤသို႔ပင္ Tags: BLACK HOLE, Science

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္းတို႔၏ထူးျခားေသာဝန္ခံခ်က္

Share

ေဟာ့ကင္းတို႔၏ထူးျခားေသာဝန္ခံခ်က္ ေဟာ့ကင္းတို႔သည္ စၾကဝဠာအေၾကာင္းသိရန္ လြန္စြာႀကိဳးစားၾကသည္။ သူတို႔သည္   (– “things are as they are because they were as they were” –)   ဟူေသာအေျဖကို လက္မခံႏိုင္ၾကေခ်။ ေက်နပ္အားရမႈလည္း မရွိေခ်။ အရာရာသည္ အတိတ္က ျဖစ္သကဲ့သို႔ပဲ ပစၥဳပၸန္လည္း ျဖစ္ေနၾကတာပဲေပါ့ဗ်ာ ဆိုတဲ့စကားကို သူတို႔သည္ ဘဝင္မက်ေခ်။ ဤသို႔ ဘဝင္မက်သျဖင့္ အိုင္းစတိုင္းကိုပင္လွ်င္ အားမလို အားမရ တစ္ခါက ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား ေဟာ့ကင္းႏွင့္အိုင္းစတိုင္း အိုင္းစတိုင္းသည္ စၾကဝဠာႀကီး ရပ္တည္ေနေသာ သေဘာဘက္သို႔ တိမ္းညြတ္သည္။ ထိုသို႔ တိမ္းညႊတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လည္း သူသည္ (Cosmological Constant) ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္အေျခအေန၌မူ စၾကဝဠာႀကီးသည္ ျပန္႔ကားလွ်က္ရွိသည္။ ဤသို႔ ျပန္႕ကားေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ သက္ေသ ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ အိုင္းစတိုင္းသည္  သူ၏ စၾကဝဠာ ရပ္တန္႔ေနမႈကို လက္ေလ်ာ့ခဲ့ရသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏ (Black Holes and Baby Universes) စာစု၌ ေအာက္ပါအတိုင္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား သိပၸံပညာရွင္ ေဟာ့ကင္းသည္ ဟိုက္ဇင္ဘတ္၏ မေသခ်ာျခင္း နိယာမကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရာ၌ အိုင္းစတိုင္း၏ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီႏွင့္ ကြာဟေနေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ (This uncertainty principle of Heisenberg showed that one could not measure the state of a system exactly, so one could not predict the probabilities of different outcomes.) … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Comments Off on ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ လားလားမွမျဖစ္ပါ —

Share

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ လားလားမွမျဖစ္ပါ — ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကြန္ျမဴနစ္ အသံပလံမ်ား အနည္းငယ္ ၾကားရသည္။ ဤကိစၥကို ျပည္သူလူထုမ်ား သတိထားရမည္။ ျမန္မာနိင္ငံႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္သည္ လံုးဝမအပ္စပ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ အဓိက ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကို တိုက္ဖ်က္လိုေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအား အခြင့္အေရးေပး၍ မရပါ။ ဤကိစၥကို တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ႀကိဳတင္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားသင့္ေလသည္။ ကိုယ့္ရွိတဲ့ ပိုက္ဆံကို ေဝမည္ မေအာင္းေမ့ဘဲ     ဘုရားကေရႊေတြကို ခြာၿပီးေတာ့ ေဝမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳးဟာ ဦးေႏွာက္ပ်က္တဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Comments Off on ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ လားလားမွမျဖစ္ပါ —

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား    သိပၸံသမိုင္း၌ ေဟာ့ကင္းသည္ အိုင္းစတုိင္း၏ေနရာ အစားထိုး ရယူႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ ထင္ရွားေသာ ရူပေဗဒ သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က တြင္းမဲႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ဆိုခဲ့ဖူးသည္ – (Eventually, when the star has shrunk to a certain critical radius, the gravitational field at the surface becomes so strong that the light … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား   ေဟာ့ကင္းသည္  Black Holes ထဲ၌ ဘာမ်ားရွိသည္ဆိုသည္ကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ဖူးသည္။   Black Holes က တစ္စံုတစ္ရာကို ဝါးၿမိဳလွ်င္ ဝါးၿမိဳခံရေသာ အရာရာတို႔သည္ မည္သို႔ျဖစ္သြားသနည္း ?? သူတို႔သည္ ပ်က္စီးသြားၾကၿပီလား ?? (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ စၾကဝဠာသို႔ ေရာက္သြားၿပီလား ?? ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဟာ့ကင္းသည္ လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သူရယ္စရာ ေျပာျပသည္မွာ သူသည္ Black Holes ထဲ၌ ဘာမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သိလိုေသာ္လည္း သူသည္ … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

Share

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ေဟာ့ကင္းသည္ တခ်ိန္က Black Holes ထဲ၌ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ၍ မရႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ရွိသည္ဟု တင္စား၍ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ တင္စားခ်က္မွာ အိုင္းစတိုင္းကိုပင္ မွားေၾကာင္း ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ ရွိခဲ့သည္။ အိုင္းစတိုင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က (God does not play dice.) God သည္ ေႂကြအံမကစားပါ ဟူ၍  အဓိပၸာယ္ရသည္။ ရည္ညႊန္းခ်က္မွာ ဤစၾကဝဝဠာႀကီး၌ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္တို႔သည္ ေႂကြအံကစားသကဲ့သို႔ ပရမ္းပတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု အိုင္းစတိုင္းသည္ ေဖာ္ျပခဲ့ဘူးသည္။ ယင္း (God … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment