Monthly Archives: March 2013

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုတကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကရေအာင္ —

Share

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုတကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကရေအာင္ —   ျမန္မာဆိုတာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ခ်စ္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္တတ္ၾကတာ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထဘနန္းနီးနီး ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း အမ်ားသူငါ အလုအယက္ပဲ ဆိုပါစို႔ – ခ်စ္တာေတာ့ မွန္ၾကၿပီ။ ခ်စ္နည္း၊ ခ်စ္ပံုုေလးေတြ ဆင္ျခင္ဖို႔ေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္။ အရာရာဟာ ဆႏၵေစာလို႔ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ — ခ်စ္ရာမက်မွာ စိုးရိမ္ရေသးတယ္။ ဆႏၵမေစာဖို႔ဆိုတာ နားလည္ေပးဖို႔လည္း လိုေပလိမ့္မယ္။ (၃၁) ဘံု … Continue reading

Posted in Frontpage | Tagged | Leave a comment

အေၾကာင္းခံတရားကိုရွာေဖြျခင္း

Share

အေၾကာင္းခံတရားကိုရွာေဖြျခင္း   အေၾကာင္းခံတရားကို ရွာေဖြျခင္းသည္ ျမန္မာတို႔၏ အသိပညာဆိုင္ရာ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာတို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည္။ အတၱကိစၥ၊ သတၱကိစၥ၊ အာဃာတမ်ား ႀကီးထြားလႊမ္းမိုးလာေသာအခါ အေၾကာင္းခံတရားကို ရွာရန္ေမ့ၾကသည္။ အမွန္မွာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္လွ်င္ အေၾကာင္းခံတရား ရွိၿမဲျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းခံတရားကို ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ အဆိုအဆံုးအမအရ ျဖစ္ရပ္တိုင္း၌ အေၾကာင္းရွိမည္ကို သိၾကသည္။ “ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ” ဟူေသာပါ႒ိကို အမ်ားသူငါ နားလည္ၾကသည္။​ ျဖစ္ရပ္တိုင္း၌ အေၾကာင္းရွိသည္ ထိုအေၾကာင္းသည္ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အတၱကိစၥ၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -24

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -24  အခန္း(7) တင္းက်ပ္ေသာ  သဒၶါ လက္ပစ္တစ္တြက္အတြင္းတြင္ စိတ္တုိ႔သည္ ကုေဋတစ္သိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္ေလရာ ယင္းစိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ မေကာင္းေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား မည္မွ် ပါ၀င္ႏိုင္ပါသနည္း။ သူေတာ္စင္ မဟုတ္ေသးသူမ်ားအဖို႔ လက္ပစ္တစ္တြက္ အတြင္း အနည္းဆံုး ကုေဋ ငါးေသာင္းေက်ာ္ေသာ မေကာင္းသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေလသည္။ ထိုအခါ ေယာဂီတစ္ဦး၏ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးအေပၚ ထားရွိေသာ သဒၶါတရားသည္ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ထားရွိ၍ မျဖစ္ေပ။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထားရွိႏိုင္မွသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရပက္မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ရိွေပမည္။ သူ၏စိတ္သည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -23

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -23   အခန္း(7) မျပတ္လပ္ေသာ ၀ီရိယ           အလုပ္တစ္ခုတြင္ ၀ီရိယျပတ္လပ္လွ်င္ ခါးျပတ္တတ္ေလသည္။ ထိုအခါ လုပ္အားအရွိန္ေလ်ာ့ကာ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ မနီးစပ္ေအာင္ ျဖစ္သြားတတ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ၾကံေဆာင္ရေသာ  လုပ္ငန္းတုိ႔၌ ၀ီရိယကို အျပတ္အလပ္မခံအပ္ေပ။ မျပတ္လပ္ေသာ ၀ီရိယ ရွိရသည္သာ။ လုပ္ငန္းႀကီး ၿပီးဆံံုးၿပီ၊ ကိစၥၿပီးဆံုးၿပီ၊ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စရာ မလုိေတာ့ေခ်။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တာ၀န္ေက်ပြန္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ၊ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၿပီဆိုမွသာ ရပ္နားသင့္ေလသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ လမ္းခုလတ္တြင္ ရပ္နားသမႈျပဳပါက ၀ီရိယျပတ္လပ္ကာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -22

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -22   အခန္း(7) မေလွ်ာ့ေသာဇြဲ           ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ သတ္မွတ္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ မခ်ိန္ကာလအတြင္း ေပၚလာခ်င္မွ ေပၚလာေပ လိမ့္မည္။ ထိုအခါ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲကုိ ထားရွိရေလသည္။ ဤေလာကသည္ အခက္အခဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား လြန္စြာထူေျပာေလသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္မီေပၚေပါက္လာေစေရး၌ အခက္အခဲ အဟန္႔အတား အပိတ္အပင္ အတားအဆီး ေျမာက္ျမားစြာကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ရႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဖ်က္အဆီးမ်ားသည္ တာ၀န္အရဆိုသကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္ ဟန္႔တားၾကေပလိမ့္မည္။ အေႏွာင့္အယွက္သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ရန္ တာ၀န္ရွိေလသည္။ ေအာင္ျမင္မည္ဆိုပါက No tags … Continue reading

Posted in Buddhism | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -21

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -21 အခန္း(6) ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္အပ္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ေယာဂီသည္ ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္အပ္ေသာ ဉာဏ္ပညာရွိရေလသည္။ သမုဒယအေၾကာင္းခံလွ်င္ ဒုကၡ ျဖစ္မည္။ မဂ္အေၾကာင္းခံလွ်င ဒုကၡခ်ဳပ္လုိေသာ သုခစစ္ကုိ ရရွိလိုေသာေယာဂီသည္ ဒုကၡကုိ ပုိင္းျခားျပတ္သား ရမည္ မဟုတ္ပါလား။ သမုဒယမွန္သမွ်ကုိ ပယ္စြန္႔ရေပလိမ့္မည္။ ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္အပ္သည္သာတည္း။ ပညာ ဟူသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆင္ျခင္ျခင္းစြမ္းရည္ကုိ အနက္ဖြင့္ၾကေလသည္။ ေယာဂီတစ္ဦး၏ ပညာဉာဏ္သည္ ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္မႈ ရွိေနရမည္သာတည္း။ ေယာဂီသည္ ေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ေသာ ဉာဏ္မရွိ၍ မျဖစ္ေပ။ ဒုကၡမီးႀကိဳးကုိ ရွည္ခြင့္မျပဳႏိုင္ေပ။ အပူမီးႏွင့္ ေ၀းႏုိင္သမွ် … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -20

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -20 အခန္း(6) လ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္ လ်င္ျမန္မႈတိုင္း ကလက္တက္တက္သည္ ဣေႁႏၵပ်က္ေလသည္။ မကလက္ေသာ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္မႈ သည္ ဂုဏ္ရည္ေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဉာဏ္အရာဟူသည္ လ်င္ျမန္ ရမည္သာ။ ဉာဏ္ဟူသည္ ထံုထိုင္းမႈန္မႈိင္းေသာစိတ္ကို ေအာင္ျမင္ရာျဖစ္သည္။ စိတ္ကုိ ဉာဏ္သည္ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ရာ ဉာဏ္သည္ စိတ္ထက္ပို၍ လ်င္ျမန္ရေပလိမ့္မည္။ စိတ္၏လႈပ္ရွားမႈသည္ တစ္စကၠန္႔အတြင္းတြင္ မုိင္ေပါင္းသံုးသန္း၀န္းက်င္ ေျပးႏိုင္ေလရာ ထုိစိတ္ကုိ အုပ္စီးႏိုင္မည့္ဉာဏ္သည္ မည္မွ်ျမန္ဆန္ရမည္ကို စာဖတ္သူတို႔ ခန္႔မွန္း ၾကည့္ႏိုင္ ေလသည္။ က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ က်ီးလန္႔စာစား ပ်ာယာခတ္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ဝိပႆနာတရားအားထုတ္လွ်င္

Share

ဝိပႆနာတရားအားထုတ္လွ်င္ ဤအေၾကာင္းကို စာေရးသူ မၾကာခဏ ေရးသားေပးဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေယာဂီမ်ားက မၾကာခဏ ခံစားေနရသည္ဟု သိရသျဖင့္ ထပ္မံ၍ ေရးေပးလိုက္ပါသည္။ ေယာဂီတစ္ဦးသည္ တရားအားထုတ္ေသာအခါ ဥပမာ – ပူရာမွ ေအးရမည္ ေလးရာမွ ေပါ့ရမည္ ေနာက္ရာမွ ၾကည္ရမည္ က်ဥ္းက်ပ္ရာမွ ဟာလပ္ရမည္ ဆင္းရဲရာမွ ခ်မ္းသာရမည္ လႈပ္ရမ္းရာမွ တည္ၿငိမ္ရမည္ ဤကား ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္တမ္းထုတ္ရေသာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts

Posted in Buddhism | Tagged , | 1 Comment

ကိေလသာေလ်ာ့ပါးေရးက်င့္စဥ္

Share

ကိေလသာေလ်ာ့ပါးေရးက်င့္စဥ္ ဤေခတ္သည္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းေနၾကသည္။ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ အခန္းက႑မွ ပတ္ဝန္းက်င္အား ဗဟုသုတ ပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝေနၾကသည္။  ေလာကီ ကိစၥမ်ား အမ်ားအျပား ျဖန္႔ေဝမႈရွိသည္။ စာေရးသူသည္ ေလာကုတၱရာသမား ျဖစ္သျဖင့့္ ေလာကုတၱရာ အေၾကာင္းကို ျဖန္႔ျဖဴးလိုသည္။ ေလာကုတၱရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား သတင္းအမွန္ ေပးလိုသည္။ ေလာကုတၱရာ သမားမ်ား၏ ဆန္႔က်င့္ဘက္ ရန္သူမွာ ကိေလသာျဖစ္သည္။ ကိေလသာ ဆိုသည္မွာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts

Posted in Buddhism | Tagged , | 2 Comments

ဝိပႆနာ၏ေသာ့ခ်က္တစ္ခု

Share

ဝိပႆနာ၏ေသာ့ခ်က္တစ္ခု လူတိုင္းသည္ ကိုယ္သန္ရာမွ ဤေလာကကို အလွဆင္သည္ ဆိုသကဲ့သို႔ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာ ေလ့က်င့္ၾကသည္၊ ကၽြမ္းက်င္ၾကသည္၊ ေလာကအက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကသည္။ လူေကာင္းမ်ားသည္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကသည္။ ေလာက၌ အက်ိဳးေဆာင္စရာ အမ်ားႀကီးရွိရာ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာ ေဆာင္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားကို အထူးဦးစား မေပးမူ၍ ဝိပႆနာတရားကို ဦးစားေပးလိုပါသည္ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဤစာစုကို ေရးလိုက္ပါသည္။ ဝိပႆနာတရား က်င့္ခ်င္လွ်င္ – အနိစၥ႐ႈရန္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားကိစၥထက္ ဝိပႆနာကို Tags: ၀ိပႆနာ, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | 1 Comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -19

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -19 အခန္း(5) ဘုရားအႀကိဳက္  ၀ိပႆနာ ၅။  တရားအားထုတ္ရာ၌ တရားသေဘာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္။         တရားအားထုတ္ရာတြင္ သန္႔စင္ေသာ သီလ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ သမာဓိ၊ ရင့္က်က္ေသာ ဣေျႏၵ၊ ေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ေသာ ပညာ၊ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ မျပတ္လတ္ေသာ ၀ီရိယ၊ လ်င္ျမန္ေသာ ဉာဏ္၊ ယွဥ္သန္ေသာ သတၱိ၊ မပ်ံလြင့္ေသာ သတိ၊ တင္းက်ပ္ေသာ သဒၶါ၊ ေလးစားေသာ စိတ္အစဥ္၊ ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ တရား အားထုတ္ရမည္။ ထိုသို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -18

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -18 အခန္း(5) ဘုရားအႀကိဳက္  ၀ိပႆနာ ၄ ။ တရားအားထုတ္ရာ၌ စနစ္တက်ရွိရမည္။       တရားအားထုတ္ရျခင္းသည္ နိဗၺာန္စံ၀င္လို၍ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္တြင္ ႐ုပ္နာမ္မရွိေခ်။ ထုိေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ျပန္ရေအာင္ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔ပြားမ်ားေနလွ်င္ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ သံသရာလည္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ျဖစ္ေစေသာ ကိေလသာမ်ား ေလ်ာ့နည္းပါးလ်က္ ကုန္ဆုံးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရေအာင္ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ႐ႈပယ္ရမည္။ ႐ႈပယ္သည္ဆိုရာ၌ ႐ုပ္နာမ္ကုိ မလိုခ်င္ေသာ ဒုကၡဟု ျမင္သိေသာ ပညာအသိဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈရမည္။ ထို႐ုပ္နာမ္ႀကီး၏ ပ်က္စီးေနျခင္းသေဘာကို ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ႈဉာဏ္ႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -17

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -17 အခန္း(5) ဘုရားအႀကိဳက္  ၀ိပႆနာ ၂။  သစၥာတရားကုိ ျမတ္ႏိုးသျဖင့္ တရားအားထုတ္ရာ၌ ခိုင္မာ အားကိုး လံုေလာက္ စိတ္ခ်ႏိုင္ေစရမည္။      တရားေတာ့ အားထုတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဟုတ္ မဟုတ္ေတာ့မသိပါဘူး။ မိမိစိတ္အထင္ေတြလား အယူသီးေနတာမ်ား ဟူေသာသံသယမ်ားျဖင့္ တရားအားမထုတ္အပ္ေပ။ အျခားတစ္ဖက္မွာ အထက္ဂိုဏ္း၊ ေအာက္ဂိုဏ္း၊ အလယ္အလတ္ဂိုဏ္း၀င္  တရားရွင္မ်ားလည္း မျဖစ္အပ္ေခ်။ စိတ္ကူးယဥ္ အင္းအုိင္ လက္ဖြဲ႕ ဓာတ္လုံး မႏၲန္ ဥဳံဖြမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕စစ္မွန္၍ အက်ိဳးျပဳေသာ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားပုံကုိ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -16

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -16 အခန္း(5) ဘုရားအႀကိဳက္  ၀ိပႆနာ သာသနာ ထြန္းကားေနေသာ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၀ယ္ ၀ိပႆနာေယာဂီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တရားအား ထုတ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခါ စစ္မွန္တိက်ေသာ ေယာဂီက်င့္စဥ္ စစ္တမ္းဟူသည္ မည္သုိ႔ေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ား ရိွၾကေလမည္နည္းဟု သူသူကုိယ္ကိုယ္ သိလိုၾကေပသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ကိုယ္တိုင္တရားအားထုတ္ေနၾကေသာ ေယာဂီမ်ားပါ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ( `တပည့္တို႔ရဲ႕ ဉာဏ္ရည္အဆင့္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္သတ္မွတ္ ဆုံးျဖတ္ေပးပါ´ ဟု ေျပာၾကားလာၾကျခင္းျဖင့္ သိသာႏုိင္ေလသည္။ ) စာေရးသူတုိ႔သည္ ေယာဂီတစ္ဦး အရိယာျဖစ္-မျဖစ္ ဆိုသည္ကို … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -15

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -15 အခန္း(၄) ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ ျပဳျပင္တုိးတက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီး-အဆက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဤေလာကႀကီးတြင္ သိပၸံေလာကဓာတ္ပညာမ်ား ထြန္းကားကာ ေဆး၀ါးမ်ား မည္မွ်ပင္စြမ္းစြမ္း၊ ထိုသို႔စြမ္းပကားရွိလွေသာ ေဆး၀ါးတုိ႔သည္ ယာယီေအးၿငိမ္းျခင္း အေတာ္အသင့္ အတုိင္းအတာအထိ ေခတၱခဏမွ် ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းတုိ႔ကုိသာ ခံစားရၿပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္သည္ႏွင့္ ဆင္းရဲတြင္းတြင္ တ၀ဲလည္လည္ ျပန္လည္ ဆုံစည္း ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး ပဋိစၥသမုပၸာဒ္တရားမ်ားႏွင့္ လကၡဏာေရးသုံးပါးတုိ႔သည္ ဒုကၡသံသရာ ၀ဲဩဃဆင္းရဲတြင္းမွ အၿပီးအပုိ္င္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment