Monthly Archives: October 2012

ေဗာဓိေညာင္ရိပ္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က

Share

ေဗာဓိေညာင္ရိပ္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က အမွာစာ စာေရးသူသည္ သိပၸံပညာကုိ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ တြင္းမဲႀကီးမ်ား၊ စၾက၀ဠာအသစ္ ေမြးဖြားျခင္း စသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ၀င္စားေရးသား ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤေလာက၌ သံလုိက္ လႈိင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ျမတ္ဘုရား – ေမြးဖြားေတာ္မူရာ၊ ပြင့္ေတာ္မူရာ၊  တရားေဟာေတာ္မူရာ၊ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္ မူရာတုိ႔၌ ျမတ္ဗုဒၶဆုိင္ရာ သံလုိက္ဓာတ္ စက္ကြင္းမ်ား အထင္အရွားရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႕သုေတသန ျပဳႏုိင္ ၾကပါသည္၊ ထုိေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာက္ဖူးၾကသူမ်ား၊ ေရာက္လုိၾကသူမ်ား၊ ဗုဒၶ၀ါဒီမ်ားအတြက္ ယင္းေဒသမ်ား၏ ထူးျခားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ … Continue reading

Posted in Buddhism | Leave a comment

Ebook of Ariya Rahandar and Nibbana

Share

ဗုဒၶစာေပဆုရ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန) ၏ အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား စာအုပ္ကို ebook အျဖစ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ Click on the book below to download – Ariya-Rahandar-Nibbana-Book   Tags: Nibbana

Posted in Book Corner, Frontpage | Tagged | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(40)

Share

နာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(40) ကိုနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ေနာက္ဆံုးပိုင္း( ၃၉ ) ေမတၱာပို႔ျခင္း ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာဘ၀ ငယ္    ကိုနန္းေအာင္ – – – ခင္ဗ်ား တရားထိုင္ေတာ့ ေမတၱာပို႔တဲ့အခါ ဘယ္္လိုပို႔လဲ။ နန္း     ပုဂၢိဳလ္ ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တုေလးတု၊ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာေပ့ါ။ ငယ္    အင္း အင္း အဲဒါသိတယ္။ အမွ်ေ၀ေတာ့ေရာ?။ နန္း     ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ကုုသိုလ္ရၾကပါေစ— အမွ်ေ၀ပါသည္ေပါ့၊ ငယ္    ရပါ့မလားဗ်ာ။ နန္း     … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(39)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(39) ကုိနန္းေအာင္   နွင့္   ဦးခ်စ္ငယ္  တုိ႔၏  ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၈ ) တရားအားထုတ္ေကာင္းရန္ ငယ္    ကုိနန္းေအာင္ —  ခင္ဗ်ား တရားအားထုတ္လုိ႔ေကာင္းတဲ့အခါ  ဘယ္လုိေနလဲဟင္?။ နန္း     ၀မ္းသာတာေပါ့ဗ်ာ၊ ေပ်ာ္တာေပါ့။ ေက်နပ္ေနတာေပါ့။ ကုိယ့္လုပ္ရပ္ ကုိယ့္အျဖစ္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူ           တာေပါ့။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ တစ္ပါးသူကုိ  နားလည္းလည္တယ္။ ခြင့္လည္း လႊတ္တယ္။ ေလာကႀကီးအေပၚ           သေဘာလည္း ေကာင္းမိတယ္။ ကုိယ္တုိင္က  ေက်နပ္ေနမိတာကုိး။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | 2 Comments

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(38)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(38) ကိုနန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၇ ) အရိယာ အေၾကာင္း ငယ္    ကိုနန္းေအာင္ — အရိယာ ကုိျမင္႐ံုမွ်နဲ႔သိလား? ။ နန္း     မသိႏုိင္ဘူးဗ်။ ငယ္    ဘာျဖစ္လို႔လဲ ? ။ နန္း     သူတို႔က ဉာဏ္အရာပုိင္တာေလ — ။ ႐ုပ္နာမ္ အေနအထားကေတာ့ ဘယ္သိပ္ကြာပါ့မလဲ။ အရိယာ ျဖစ္လ႔ို           အသားျဖဴသြားတာမွ မဟုတ္တာ။ ေရႊေရာင္ေငြေရာင္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(37)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(37) ကုိနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၆ ) အရိယာ ႏွင့္ နိဗၺာန္ ငယ္    ကုိနန္းေအာင္ – ခင္ဗ်ား တရားကုိ မခ်ဳိနဲ႔ေနာ္။ နန္း     မခ်ဳိပါဘူးဗ်ာ။ ငယ္    ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကုိ မယုံဘူး။ နန္း     ဘာကုိ မယုံတာလဲ။ ငယ္    ခင္ဗ်ား အရိယာ ျဖစ္ရမယ္။ နန္း     ေအာ္ – ခင္ဗ်ားကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(36)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(36) ကိုနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၅ ) အေၾကာင္းခ်ဳပ္လွ်င္ အက်ိဳးခ်ဳပ္ပံု ငယ္    တစ္ခုေမးမယ္ဗ်ာ ကိုနန္းေအာင္။ နန္း     ေမးပါ။ ငယ္    ခင္ဗ်ားေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေနာ္။ နန္း     ေထာင္ပါ့မယ္ ။ ငယ္    ႐ုပ္နာမ္သာရွိတဲ့၊ လူသားက ႐ုပ္နာမ္မရွိတဲ့ နိဗၺာန္ကို ဘယ္လိုသြားရမလဲ ဆိုတာ— ။ နန္း     ႐ုပ္နာမ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတဲ့ နည္းန႔ဲသြားေပါ့ဗ်ာ။ ငယ္    ႐ုပ္နာမ္က … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ျမန္မာေတြသိပ္ေတာ့လည္းမေၾကာင့္ၾကပါနဲ႔

Share

ျမန္မာေတြသိပ္ေတာ့လည္းမေၾကာင့္ၾကပါနဲ႔            ျမန္မာေတြ သိပ္ေတာ့လည္း မေၾကာင့္ၾကပါနဲ႔ အလုပ္လုပ္ထားၿပီးလို႔ရွိရင္ သိပ္ေၾကာင့္ၾကစရာ မလိုပါဘူး၊ အလုပ္လုပ္ဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ မေၾကာင့္ၾကရဘူး ဆိုတာက ေပါ့ေပ့ါဆဆ ေနရမယ္ ဆိုတဲ့သေဘာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ တေၾကာင့္ၾကၾက ျဖစ္တာမ်ိဳးအထိ မလိုအပ္ပါဘူး၊ ျမန္မာေတြဟာ အလုပ္လုပ္လိုက္ရင္ ၿပီးပါၿပီ။ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုတာေတာ့ ဒီလိုပါပဲ၊ ညၿပီးရင္ ေန႔ျဖစ္တာပါပဲ။ အလွည့္အေျပာင္း ေလးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့၊ ကံဆိုးမိုးေမွာင္ က်ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ပိုင္းေတြလည္း ရွိခဲ့တာပဲ။ ဒါကေတာ့ သူ႕နကၡတ္နဲ႔သူေပါ့၊ ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရတာကိုး – မလြြဲမေရွာင္သာ … Continue reading

Posted in Frontpage | Tagged | Leave a comment

ျမန္မာ၏အႏွစ္သာရ

Share

ျမန္မာ၏အႏွစ္သာရ  ျမန္မာ၏အႏွစ္သာရသည္ ကမာၻထက္သာသည္ … အသြင္သ႑န္မွာမူ ကမာၻကသာသည္။ အသြင္သ႑န္သာသည္မွာ ကမာၻက ဝီရိယရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရ သာသည္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာက ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပႏိုင္ေသာဘုန္းကံ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ျမန္မာတို႔၏ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပႏိုင္ေသာ ဘုန္းကံကို ေလ့လာသင့္သည္ နားလည္သင့္သည္။ ျမန္မာသည္ စ႐ိုက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ — ကမာၻသည္ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို လိုလားခ်ိန္၌ ျမန္မာသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ပံုမွန္သာခံစားသည္၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမွန္တရားကို ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းစေသာ … Continue reading

Posted in Frontpage | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(35)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(35) ကုိနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၄ ) ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဟႏၲာျဖစ္ပံု ငယ္    တစ္ခုေမးမယ္ဗ်ာ။ နန္း     ေမး။ ငယ္    ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာ တစ္ခါတည္းနဲ႔ တရားအားထုတ္ရင္း ရဟႏၲာအထိ ျဖစ္သြားႏုိင္သလား?။ နန္း     အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ကိေလသာ အထူအပါးအေပၚ မူတည္မွာေပါ႔။ တစ္ဆင့္ၿပီးမွ တစ္ဆင့္တက္ရမယ္လို႔ စာခ်ဳပ္           မရွိဘူး။ ငယ္    ဒါေပမဲ့ ခက္ခဲတယ္ေပါ႔ေနာ္။ နန္း     လြယ္တယ္ခက္တယ္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ျမန္မာတို႔၌အတြင္းမူရွိသည္

Share

ျမန္မာတို႔၌အတြင္းမူရွိသည္  ျမန္မာတို႔၌ အတြင္းမူရွိသည္ကို ျမန္မာတိုင္းက ေလးစားၾကသည္။ ျမန္မာသည္ အျပင္မူ အေပၚတြင္ မွီခိုသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ အတြင္းမူ အေပၚတြင္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မွီခိုေၾကာင္းကို ျမန္မာမ်ား သိၾကသည္။ ျမန္မာသည္ ကိုယ့္သတၱိ၊ ကိုယ္ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ကိုယ္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္လွ်င္ ကမာၻသည္ – စီးပြားေရး တိုးတက္သည္၊ နည္းပညာတိုးတက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ ထိုတိုးတက္မႈမ်ားကို အေလးထားသည္။ ၄င္းတို႔၏ အကူအညီမ်ားကိုလည္း လက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ၄င္းတို႔၏ … Continue reading

Posted in Frontpage | Leave a comment

ျမန္မာသည္ သခင္မ်ဳိးျဖစ္သည္

Share

ျမန္မာသည္ သခင္မ်ဳိးျဖစ္သည္ ျမန္မာမ်ားသည္ ဘုရင္မ်ဳိး သခင္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္စိတ္ မေမြးႏိုင္ေခ်။ ယင္းကား ျမန္မာ့၏ ဗီဇပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျမင္သာ ထင္သာေသာ ကမာၻသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေနသည္။ ၄င္းတို႔ကို ခ်ီးက်ဴးပါသည္၊ ၄င္းတို႔ ဆီမွ ပညာမ်ားကိုမူ မိမိတို႔ ေလ့လာပါမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေလ့လာျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အား ကၽြန္ခံျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္စိတ္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ၌ မရွိပါ၊ သခင္ စိတ္သာလွ်င္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ … Continue reading

Posted in Frontpage | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(34)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(34) ကုိနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၃ ) နိဗၺာန္ႏွင့္ သာသနာ့ဉာဏ္ နန္း     ကုိခ်စ္ငယ္ — ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေျပာမယ္ေနာ္။ ခင္ဗ်ားစိတ္မဆုိးနဲ႔။ ငယ္    မဆုိးပါဘူး။ ဘာစိတ္ဆုိးစရာလဲ။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ၾကားမွာ။ နန္း     ဟုတ္ဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္က ကုိးလုိးကန္႔လန္႔ ေမးတာမ်ဳိးမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း စကားခံတာပါ။ ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ား           နိဗၺာန္ရွိတယ္ဆုိတာ ယုံလား?။ ငယ္    ဟာ ! ယုံပါတယ္ဗ်ာ။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ျမန္မာသည္အႏွစ္သာရရွိသည္

Share

ျမန္မာသည္အႏွစ္သာရရွိသည္  ျမန္မာသည္ အႏွစ္သာရရွိသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျဖစ္ရျခင္း၌ ဂုဏ္ယူၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻသည္ အသြင္သဏၭာန္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္၊ အႏွစ္သာရပိုင္း၌ အားနည္းသည္။ သို႔ေသာ္ အသြင္သဏၭာန္ ျပယုတ္ ေကာင္းသျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ကမာၻသည္ အထင္ႀကီးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာသည္ အႏွစ္သာရရွိသျဖင့္ အမ်ားသူငါ မျမင္လြယ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚ၌ အထင္ႀကီးစရာရယ္ ဟူ၍ မည္မည္ရရ မေတြ႕မျမင္ ႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ေတာ့မူ ျမန္မာသည္ အႏွစ္သာရရွိသည္ ၾကည့္တတ္လွ်င္ ျမင္ႏုိင္သည္။ သမိုင္း၌ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားလည္း ေပၚထြန္းခဲ့သည္၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(33)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(33) ကုိနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၂ ) နိဗၺာန္၏ ခ်မ္းသာပံု ငယ္    ကုိနန္းေအာင္ — ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေျပာမယ္ေနာ္။ ခင္ဗ်ားစိတ္မဆိုးနဲ႔။ နန္း     ေျပာ — စိတ္မဆုိးဘူး။ ငယ္    ခင္ဗ်ားက နိဗၺာန္မွာ ႐ုပ္နာမ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္ေနာ္။ နန္း     ဟုတ္တယ္ေလ – ခႏၶာနိေယာေဓာဘဲ။ ငယ္    ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားက နိဗၺာန္ဆုိတာ ခ်မ္းသာတယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္။ နန္း     … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment