Monthly Archives: July 2012

ရြာေဟာင္းႀကီးဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ရြာေဟာင္းႀကီးဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း ရြာေဟာင္းႀကီးဘုရား၌ တရားအားထုတ္ေသာအခါ ဘုရား၌ မီးပူေဇာ္ျခင္းမ်ား မရွိေတာ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ေရတိုးေသာရာသီ ျဖစ္သျဖင့္ ေလမ်ား တဟူးဟူးတိုက္ကာ တရားအားထုတ္၍ ေကာင္းပါသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားမ်ား၌ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ အသီးသီးလာၾကသည္ျဖစ္ရာ ဘုရားေပၚတက္၍ ေန၀င္ေနထြက္ ႐ႈခင္းမ်ား ၾကည့္၍ရႏုိင္ေသာ ဘုရားမ်ားသို႔ ဘုရားဖူးမ်ား အလာမ်ားၾကသည္။ အေပၚတက္ မၾကည့္ႏုိင္ေသာ ဘုရားမ်ား၌မူ အေပၚတက္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ ဘုရားမ်ားေလာက္ ဘုရားဖူးမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ-ရြာေဟာင္းႀကီး ဘုရားသည္ အေပၚတက္ၾကည့္ခြင့္ ရစဥ္က လြန္စြာစည္ကားခဲ့သည္။ ဘုရားေစာင့္လည္း ရွိသည္၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားလည္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဆင္ျဖဴရွင္ေက်ာင္းတိုက္၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ဆင္ျဖဴရွင္ေက်ာင္းတိုက္၌တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံမွာေနသျဖင့္ ပုဂံရွိဘုရားမ်ား၊ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔ ေအးေအးေဆးေဆး သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ခြင့္ႀကံဳသည္။ ဤကားထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးဟု ခံယူမိသည္။ စာေရးသူသည္ အမရပူရ၌ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလး၌ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္၌ လည္းေကာင္း ေနခဲ့ဖူးသည္ ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ပုဂံမွာ ေနရက်ိဳးနပ္ေပသည္။ ဘုရားမ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္ေတာ့ စံုၿပီ၊ သို႔ေသာ္ မျပည့္စံုေသးေခ်။ ယခုအခါ ဆင္ျဖဴရွင္ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၀င္း၌ တရားထိုင္ခဲ့သည္။ တရားထိုင္ရင္းပင္ ေအာ္- ပုဂံေခတ္က ျမန္မာတို႔၏ ဘုရား တရား သာသနာၾကည္ညိဳပံုကို တန္ဖိုးထားေလးစား … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြန္စြာ႐ိုးသားသည္

Share

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြန္စြာ႐ိုးသားသည္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “ကၽြန္မမွာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ မရွိပါဘူး၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေပးတယ္ဆိုတာဟာ ေဒါက္တာဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို မသံုးသင့္ပါဘူး၊ သံုးပိုင္ခြင့္လည္း မရွိပါဘူး၊ ကၽြန္မကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို႔ပဲ  ႐ိုး႐ိုးဆက္ၿပီး ေခၚသြားလို႔ရပါတယ္။ ေဒါက္တာအေခၚခံေစခ်င္ရင္ စာေမးပြဲ ေျဖရေတာ့မလို ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။           ထိုသို႔ ရွင္းလင္း ေဖာ္ေျပာခ်က္မွာ လြန္စြာ႐ိုးသားေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ အမွန္မွာမူ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ရရွိေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ေဒါက္တာဘြဲ႕ တပ္ခြင့္မရွိဘူး ဆိုသည္ကို No tags for this post.

Posted in Buddhism | 2 Comments

Webinar Invitation : Buddhism and Scientific Knowledge

Share

The webinar is about to start Title : Buddhism and Scientific Knowledge Please visit http://anymeeting.com/drchitnge1 Tags: Buddhism

Posted in Buddhism & Science, Seminars | Tagged | Leave a comment

Webinar Invitation : Buddhism and Scientific Knowledge

Share

A Seminar (also Webinar) will be held at IBC tomorrow morning at 09:00 AM (Myanmar Time) by Dr Chit Nge.  Title : “Buddhism and Scientific Knowledge” Venue: International Business Center (Pyay Road) Date : 24th July 2012 Time : 09:00 … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Seminars | Tagged | Leave a comment

ဂူေျပာက္ႀကီးဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ဂူေျပာက္ႀကီးဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ထိုေန႔ညက ဂူေျပာက္ႀကီးဘုရားသို႔ ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ဂူေျပာက္ႀကီးဘုရားမွာ စာေရး သူတို႔ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသာ့ခတ္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရားအေစာင့္ကို သြားေရာက္၍ ေသာ့ဖြင့္ေပးရန္ ေျပာဆိုလွ်င္ ရႏုိင္ေသာ္လည္း မေျပာဆိုေတာ့ပါ။ စာေရးသူတို႔သည္ ဘုရားအျပင္ဖက္မွသာ တရားအားထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။ မီးဆလိုက္မ်ားကေတာ့ အျပင္ဖက္မွာ ပူေဇာ္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ရွိပါသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ အထဲသို႔ မ၀င္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းတစ္ခုသာ ရွိသည္။ တရားထိုင္လို႔ေကာင္းပါသည္၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါး ဘုရားလွဴ၍ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, အနိစၥ

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

အျပင္ကိုမလိုက္ဘဲအတြင္းကိုေလ့လာျခင္း

Share

အျပင္ကိုမလိုက္ဘဲအတြင္းကိုေလ့လာျခင္း စာေရးသူသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအား မိမိအဇၥ်တၱစိတ္ကို ေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား သည္ ေလ့လာစူးစမ္းရာ၌ လြန္စြာေတာ္သည္။ ျပင္ပကမာၻ စၾက၀ဠာအေၾကာင္းကို ေလ့လာရာ၌ အရမ္းေတာ္သည္။ လူ႔သမိုင္းအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ မ်ားစြာျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ ရာဂစိတ္၊ တဏွာစိတ္၊ ေလာဘစိတ္မ်ားကို ေလ့လာရန္မူ သတိမရၾကေခ်။ အကယ္၍ သဘာ၀တရားအေၾကာင္းကို ေလ့လာခ်င္ပါသည္ ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔႐ုပ္နာမ္၏ သဘာ၀ကိုပါ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ အႀကံျပဳလိုသည္။ ရာဂစိတ္ေပၚလာလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေပၚရသနည္း? Tags: Buddhism, Buddhism … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | 2 Comments

မ်က္ေတာ္ေျပဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

မ်က္ေတာ္ေျပဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း   စာေရးသူတို႔သည္ က်န္စစ္မင္းႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ မ်က္ေတာ္ေျပဘုရားတြင္ တရားအားထုတ္ ၾကသည္။ လက္ေတြ႕လာေသာအခါ မ်က္ေတာ္ေျပဘုရားႏွင့္ အတြင္းစည္းခံုဘုရားတို႔သည္ တစ္ဝိုင္းထဲကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အတြင္းစည္းခံုမွာ ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္းျဖဴ မင္းတရားႀကီးႏွင့္ က်န္စစ္မင္းႀကီး ပူးတြဲ၍ တည္ထားကိုးကြယ္ ေသာသေဘာ မွတ္တမ္းသိရသည္။ ေစာေစာပိုင္းကမူ စာေရးသူသည္ ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္းျဖဴ မင္းတရားႀကီး ႏွင့္ က်န္စစ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို ဤ၍ဤမွ် ရင္းႏွီးသည္ဟု မသိခဲ့ဖူးပါ။ ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္းျဖဴမင္း တရားႀကီးသည္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ ဖခမည္းေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိသာ သိခဲ့သည္။ ယခုအခါ ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္းျဖဴ မင္းတရားႀကီးသည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | 1 Comment

ပုပၸါးေတာင္ကလပ္၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ပုပၸါးေတာင္ကလပ္၌တရားအားထုတ္ျခင္း ယခုတေလာ စာေရးသူသည္ ခရီးသြားေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ပုပၸါးကိုေရာက္ေသာအခါ ဦးျပည့္စံုကို သတိရသည္။ ဦးျပည့္စံုကို ခင္ပါသည္။ တရားသေဘာမ်ားလည္း  ေဆြးေႏြးကူညီဖူးသည္။ ပုပၸါးသည္ တစ္ခ်ိန္က ေလာကီေဒသဟု သတ္မွတ္ၾကျခင္းကို ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္မွာမူ ေလာကုတၱရာ အားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ပုပၸါးေတာင္၌ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား တရားအားထုတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ မိမိသည္  ပုပၸါးဦးျပည့္စံု၏ ဗိမၼာန္၌ထိုင္ကာ တရားအားထုတ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဦးထိပ္ထား၍ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးလွဴသည္၊ ဆရာျမတ္ႀကီးကို ဦးထိပ္ထားသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | 1 Comment

ခရီးသြားရင္းတရားထိုင္ျဖစ္ျခင္း

Share

ခရီးသြားရင္းတရားထိုင္ျဖစ္ျခင္း ဒီရက္ပိုင္း မႏၱေလးသို႔ ခရီးသြားျဖစ္သည္။ ဆရာျမတ္ႀကီး သီတင္းသံုးခဲ့ဖူးရာ သႏၱိသုခ၌ တရားထိုင္ပါသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ေက်းဇူးေတာ္အား ဦးထိပ္ထားသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကို ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးလႈ၍ ဆရာျမတ္ႀကီးအား ဦးထိပ္ထားကာ တရားထိုင္သည္။ တရားအာ႐ုံမ်ားေကာင္းပါသည္။ ၾကည္လင္သည္၊ လြတ္ေျမာက္သည္၊ ဟာလပ္သည္၊ တည္ၿငိမ္သည္၊ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာသည္၊ တရား၏အရသာကို ခံစားရသည္။ တရားေတာ္၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကား လြန္စြာႀကီးမားေလသည္။ ရတနာျမတ္သံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး သည္ အႀကီးဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ တရားထိုင္၍ေကာင္းသျဖင့္ အမ်ားသူငါလည္း တရားထိုင္၍ ေကာင္းၾကပါေစ ဟု ဆုေတာင္းမိသည္။ အမွ်အတန္းေပး၍ ေမတၱာမ်ားပို႔သည္။ ထိုမွ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Comments Off on ခရီးသြားရင္းတရားထိုင္ျဖစ္ျခင္း

ဒႆနပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမိျခင္း

Share

ဒႆနပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမိျခင္း လူတို႔သည္ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္သန္ရာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီးေနာက္ ကိုယ္သန္ရာမွ ဤေလာကကို အလွဆင္သည္ ဆိုသကဲ့သို႔၊ ကိုယ္တတ္တဲ့ ပညာျဖင့္ ေလာကအလွကို ဆင္ၾကသည္။ မိမိအေနႏွင့္မူ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဒႆနပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမိသည္။ ဒႆနပညာရပ္မွာ မူလ Philosophy – (Philosophia) အဓိပၸာယ္မွာ – ပညာရွိျခင္းကို ခ်စ္နွစ္သက္ျခင္း ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရသည္။ ထိုအခါ ပညာရွိျခင္းကို ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖို႔ အတြက္ေတာ့မူ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိုက္ကန္းကန္းလုပ္ျခင္း၊ မိုက္႐ႈးရဲလုပ္ျခင္း … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , | Leave a comment