Monthly Archives: June 2012

ဗုဒၶဘာသာ (သို႔) ထူးျခားေသာသိပၸံပညာရပ္

Share

ဗုဒၶဘာသာ (သို႔) ထူးျခားေသာသိပၸံပညာရပ္ ဗုဒၶဘာသာကို (Religion) ဟု သတ္မွတ္ျခင္းထက္ ထူးျခားေသာ သိပၸံပညာရပ္တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ျခင္းက ပိုမို၍ နီးစပ္ဆီေလ်ာ္သည္။ (Religion) ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕မပါေသာ ပံုျပင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စပ္သည္။ နီတိ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းရန္ ဒ႑ာရီသဖြယ္ တင္ျပေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ (Religion) ကို သတ္မွတ္ထားပါလွ်က္ ဗုဒၶဘာသာအား (Religion) တစ္ခုဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္မွာ လြန္စြာမွားေနသည္။ ဤသို႔မွားရျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို မသိ၍ မွားျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) ဗုဒၶဘာသာကို ခ်ဳိးႏွိမ္လို၍ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , , | Comments Off on ဗုဒၶဘာသာ (သို႔) ထူးျခားေသာသိပၸံပညာရပ္

ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္ပါ

Share

ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္ပါ ကမာၻ႕အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္းဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္ဘူး။ (Religion) ကို ကမာၻက လက္ေတြ႕မပါတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ပံုျပင္ေတြပဲ အသိပညာ အမွန္အကန္လည္း မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ဒီလိုသတ္မွတ္ ထားတာ … အဲဒီလိုသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာက လက္ေတြ႕လည္းပါတယ္၊ အသိပညာလည္းေပးတယ္။ လက္ေတြ႕ပါတယ္ဆိုတာ ပဋိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေ၀ဒ ဆိုၿပီး သေဘာတရားေရးရာအသိနဲ႔၊ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္နဲ႔၊ ထို႔ေနာက္မွ အျမတ္အစြန္း အက်ဳိးေက်းဇူးအေၾကာင္း သံုးလြန္းတင္မွႀကိဳး … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

အသစ္အဆန္းကိုေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ –

Share

အသစ္အဆန္းကိုေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ နိဗၺာနဓာတ္အျမတ္ဆံုးတရားအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကစမ္းပါ …   သိပၸံပညာရွင္မ်ား အသိပညာတိုးခ်ဲ႕ၾကစမ္းပါ … အသစ္အဆန္းကို ရွာၾကစမ္းပါ … သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ တစိုက္မတ္မတ္ သူတို႔လိုင္း သူတို႔ေလွ်ာက္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အမွန္တရားအတြက္ ေခါင္းမေထာင္ဘဲ ေခါင္းငုံ႔၍သာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ သူတို႔ ေကာင္းႏုိးရာရာ ထင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားကိုသာ ရွာတတ္ၾကသည္။ ဤေနရာ၌ နယူတန္ကို ေလးစားအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ နယူတန္သည္ သူ႔အား တစ္ကမာၻလံုးက မည္သို႔ထင္သည္မသိ သိပၸံပညာရွင္ႀကီးဟု ယူဆခ်င္ ယူဆၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သူက … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , | Leave a comment

ဗူးဘုရား၌တရားထိုင္ျခင္း (ဒုတိယအႀကိမ္)

Share

ဗူးဘုရား၌တရားထိုင္ျခင္း ဗူးဘုရားသည္ ညအခ်ိန္ တရားထိုင္၍ ေကာင္းသည္။ ေန႔အခ်ိန္ေတာ့မူ ပူႏိုင္သည္။ ယခုအခါ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရားထိုင္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရတိုးေသာ ရာသီျဖစ္၍ ေလတဟူးဟူး တိုက္သည္။ တစ္ဖက္ကမ္း တန္႔ၾကည္ေတာင္ ဘက္မွာလည္း မီးေရာင္ထိန္ထိန္ လင္း၍ လြန္စြာမွ ၾကည္ႏူးသာယာ ဖြယ္ရာရွိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို ျဖတ္၍ ႐ႈခင္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း ႐ႈစားႏိုင္သည္။ ဤေနရာ၌ မေကြး ျမသလြန္ႏွင့္ မင္းဘူး စကၠိန္းတဲဘုရားတို႔ ကဲ့သို႔ အေျခအေနကို ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ ၾကားခံ၍ ဟိုဘက္ဒီဘက္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

အရာ၀င္ျခင္း

Share

အရာ၀င္ျခင္း အရာရာ၌ အရာ၀င္ဖို႔ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ သာသနာေရးရာ၌ အရာ၀င္ရန္မူ လြန္စြာခက္ခဲသည္။ စာတတ္ပါမွ၊ စာတတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ဆရာေကာင္းႏွင့္ သြန္သင္ျခင္း ခံရပါမွ၊ ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္က် ျဖစ္ပါမွ၊ အခ်ဳိ႕က စာကိုေတာ့ ေလ့လာသည္ သို႔ေသာ္ ေဘာက္ခ်ီး ေရးထားေသာ စာမ်ားကို က်က္၍ ျပန္ေျပာေသာအခါ အမွားအမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ-အသခၤတဓာတ္ကို အတၱအႏွစ္သာရရွိသည္ဟု စာေတြ႕၍ ထိုစာအတိုင္း မွီး၍ ေျပာေသာအခါ အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ အသတ္မွတ္ အဆံုးအျဖတ္ ခံရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဆိုသည္လည္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ေလာကနႏၵာဘုရား၌ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ေလာကနႏၵာဘုရား၌ဒုတိယအႀကိမ္တရားအားထုတ္ျခင္း ေလာကနႏၵာဘုရား၌ ေန႔အခါ တရားအားထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း စာဖတ္ ပရိသတ္ႀကီးအား တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ယခုအခါ ညအခ်ိန္ တရားအားထုတ္ ျဖစ္သြားသည္။ ညအခ်ိန္ တရားအားထုတ္ ရသည္မွာ ေကာင္းသည္ဟု အႀကံဉာဏ္ ျပဳၾကသည္။ ေလကေလး တဟူးဟူးႏွင့္ ညအခါ မီးပူေဇာ္ထားသည္မွာ သပၸာယ္သည္။ ေစတီေတာ္ျမတ္သည္ လြန္စြာက်က္သေရ ရွိလွသည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္၊ ေစတီေတာ္ျမတ္အား မထိခိုက္ေစရန္ ျမစ္ကမ္းပါးယံဘက္၌ အမာခံ အားျဖည့္ထားသည္။ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္ေသာ္ ေရ၏တိုက္စားမႈ ဒါဏ္ကို ခံႏိုင္ေစရန္ အစစ အရာရာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

စာေရးသူကူညီေျဖရွင္းရေသာ၀ိပႆနာအေပၚ တိုက္ကြက္အခ်ဳိ႕

Share

စာေရးသူကူညီေျဖရွင္းရေသာ၀ိပႆနာအေပၚ တိုက္ကြက္အခ်ဳိ႕ စာေရးသူသည္ ၀ိပႆနာဖက္မွ ရပ္တည္သည္။ ထိုအခါ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း မိမိဉာဏ္မီသ၍ ေျဖရွင္းေပးသည္။ ဥပမာ—အစီအစဥ္အတိုင္းေတာ့မူ မဟုတ္ေခ် – ၀ိပႆနာဆိုသည္မွာ အပ်က္႐ႈရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္စီးပြားဥစၥာ ကိုယ့္ေႁခြရံသင္းပင္း ဂုဏ္ျဒပ္ကို အပ်က္မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ မလုပ္ပါဟု တိုက္ကြက္လာေသာအခါ – စာေရးသူက ဂုဏ္သတင္း ေငြေၾကးမ်ားကုိ အပ်က္႐ႈရသည္မဟုတ္ ထို ဂုဏ္သတင္း ေငြေၾကးအေပၚမွာ ထားေသာ မိမိ၏ မွားယြင္းေနေသာ ႏွလံုးသြင္းကို အပ်က္႐ႈရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာမွမဆိုင္ ၀ိပႆနာဆိုေသာ္လည္း ဘာစည္းစိမ္ဥစၥာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

အရာရာကိုေက်းဇူးျပဳႏိုင္ျခင္း

Share

အရာရာကိုေက်းဇူးျပဳႏိုင္ျခင္း သိပၸံပညာမွာ T.O.E ေခၚ (Theory of Everything) အရာရာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ သီအိုရီကို အိုင္စတိုင္း လက္ထက္ကတည္းက ဇြဲႏွင့္အသည္းႏွင့္ ရွာေဖြခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အိုင္စတိုင္း လက္ထက္တြင္ မေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါ၊ အိုင္စတိုင္းက ရွိရမည္ဟုေတာ့ ယံုၾကည္သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္မွာ မေသခ်ာျခင္း နိယာမက သိပၸံကမာၻမွာ လႊမ္းမိုးခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ မေသခ်ာမႈ နိယာမ လက္ကိုင္စြဲသူ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္သမားမ်ား သည္ပင္လွ်င္ T.O.E ကိုေတာ့ ရွာေဖြဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ ေဟာ့ကင္းတို႔ကုိယ္တိုင္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚ၌ တရားအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ေစတီ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာသည္၊ အားထုတ္သည့္ အခ်ိန္ေပါင္းလည္း မ်ားလာသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သမာဓိမ်ားလည္း ရသည္ထက္ ရလာသည္။ အရာရာသည္ (Practice makes perfect.) ဆိုသကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ေလ့က်င့္လွ်င္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းသည္သာ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္ ေလ့က်င့္ၾကသည္။ စာေရးသူသည္ တရားအားထုတ္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ရာ တရားအားထုတ္ျခင္း၌ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားလာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ၀န္းက်င္ တစ္ေန႔မွ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားမ်ားအား အက်င့္ ပဋိပတၱိတရားျဖင့္ ပူေဇာ္ေလ့ရွိရာ ယခုအခါ ဘုရားေပါင္း (၂၀)၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ဘုရားသံုးေလးဆူမွာေတာ့ တစ္ႀကိမ္မက ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ထိုင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခု အလိုေတာ္ျပည့္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ျပင္တြင္ ေလကေလးကလည္း တဟူးဟူး၊ ဘုရားမီး ပူေဇာ္ထားသည္မွာလည္း ထိန္ထိန္လင္းသျဖင့္ ေနရာေကာင္း ေလးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ တရားအားထုတ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားအားထုတ္သည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ပထမအႀကိမ္က အလိုေတာ္ျပည့္ဆိုေသာ ဘြဲ႕ေတာ္ကို သတိရကာ အလိုမ်ား … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ထီးလိုမင္းလိုဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ထီးလိုမင္းလိုဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမဳိ႕ေပၚရွိ ဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္ရာ ဘုရား (၁၄)ဆူ၊ (၁၅)ဆူေလာက္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တရားအားထုတ္ရသည္မွာ  သူ႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သူ တစ္မ်ဳိးစီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေယဘုယ် အားျဖင့္ေတာ့ တရားအားထုတ္လို႔ ေကာင္းပါသည္၊ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရပါသည္။ ထီးလိုမင္းလိုဘုရား၌ တရားအားထုတ္ေသာအခါ ဘုရားမီး ပူေဇာ္ထားသည္ကလည္း လင္းရွင္း ေနသည္။ ေစ်းဆိုင္မ်ားကလည္း တစ္ခ်ဳိ႕ပင္ ပိတ္၍ တစ္ခ်ဳိ႕က မပိတ္ေသးေခ်။ ဘုရားေဂါပက လူႀကီးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္ျဖစ္ရာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုေတာ့ ၾကည္ႏူးစရာ အားရွိစရာ ျဖစ္သည္ဟု Tags: Buddhism, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

အၾကားအျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ …

Share

အၾကားအျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ … အခ်ိဳ႕က အၾကားအျမင္ကို စိတ္ဝင္စားတယ္ – တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္ဝင္စားခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ဝိပႆနာကို အေျခခံ႐ႈစက အၾကားအျမင္ မရခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာရဲ႕ တပည့္ေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မရဆံုးပုဂၢိဳလ္လို႔ကို ေျပာလို႔ ရေလာက္ေအာင္ မရတာ။ ကၽြန္ေတာ္ တရားေတာ့ လိုက္ခဲ့ပါတယ္၊ အၾကားအျမင္က မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ အၾကားအျမင္ ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဆရာ့တပည့္ထဲမွာဆိုရင္ အၾကားအျမင္ ထူးခၽြန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔က ၿငိမ္တာေပါ့ေနာ္ … … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ကြမ္းထမ္းမင္းရာဇာဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ကြမ္းထမ္းမင္းရာဇာဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အားထုတ္ခဲ့ဖူးၿပီျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည္မွာ ဘုရားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အားထုတ္ၿပီးေသာအခါ တစ္ဆူတစ္ဆူ၌ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းတာအထိ သမာဓိမ်ားရရွိ၍ ဉာဏ္ပညာမ်ား ေကာင္းမြန္ထက္ျမက္ ေအာင္ျမင္ၿပီဟူေသာ အသိမ်ား ေပၚေလ့ရွိသည္။ ယခုအားထုတ္ေသာ ကြမ္းထမ္းမင္းရာဇာ ဘုရား၌လည္း ထိုကဲ့သို႔ေပၚသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ဝါရင့္လာေသာသေဘာ ျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဇြဲနွင့္ အသည္းႏွင့္ အားထုတ္ေသာအခါ အေတာ္သင့္ အတိုင္းအတာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, အနိစၥ, ျမတ္စြာဘုရား

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း  အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားကို မၾကာခဏ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယေန႔ညမွ တရားထိုင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔သည္ ရာသီဥတု အေျခအေနကလည္း ေကာင္းသည္၊ မိုးလည္းမရြာပါ၊ အိုက္စပ္မႈလည္း မရွိမူ၍ ေလကေလးတျဖဴးျဖဴး၊ ညလေရာင္ မီးအလင္းေရာင္တို႔ႏွင့္ ရင္ျပင္ေတာ္ဘက္မွာ တရားအားထုတ္ရသည္မွာ ေကာင္းပါသည္။ မိမိ မၾကာခဏေျပာသလို “တရားအားထုတ္သည္ ဆိုသည္မွာ အေၾကြးရွင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ရသည္” ဟု ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ အေၾကြးရွင္းသည္ ဆိုသည္မွာ နွလံုးသြင္းမွားသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ဟဒယ၌ အရိပ္ပမာ ထင္ဟပ္ရာ၊ ယင္းအရိပ္မ်ားကို အနိစၥ႐ႈရျခင္း ျဖစ္သည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

တရား႐ႈသည္ဆိုသည္မွာ

Share

တရား႐ႈသည္ဆိုသည္မွာ တရား႐ႈနည္း အေၾကာင္းကို တရား႐ႈေနသူက ေျပာေသာအခါ သဘာ၀က်သည္။ ေရေရ လည္လည္လည္း ျဖစ္တတ္သည္၊ အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီညြတ္ျပည့္စံုႏုိင္သည္၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္လည္း ယွဥ္သျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ အမွန္ေတာ့မူ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ သတိပဌာန္ ေလးပါးတြင္ ေ၀ဒနာ၊ ကာယ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ ဟူ၍ ေလးမ်ဳိးရွိသည္။ စာေရးသူသည္ စိတၱအေၾကာင္းကို ေျပာေလ့ရွိသည္။ စိတၱာႏုပႆနာ ဆိုသည္မွာ ေပၚေသာ စိတ္ကေလးအား အနိစၥ႐ႈရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥမွာ လြယ္ကူသည္ ေပၚလာေသာ စိတ္ကို သိသည္ႏွင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment