Monthly Archives: April 2012

မဂ္အေၾကာင္းဖိုလ္အေၾကာင္း

Share

မဂ္အေၾကာင္းဖိုလ္အေၾကာင္း  ကိေလသာကို သတ္ေသာအခါ မဂ္ျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ဖိုလ္သို႔ကူးကာ နိဗၺာန္သို႔ ေျပး၀င္ႏုိင္သည္ဟူေသာ အဆိုရွိသည္ (ကိေလေသ မာရေႏၱာ နိဗၺာနံ ဂစၦတီတိ မေဂၢါ)။ နိဗၺာန္ကို စံ၀င္လွ်င္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ား ျဖစ္သည္ ဟူ၍ အခိုင္အမာ အေထာက္အထား အဆံုးအမမ်ား ရွိသည္ (စတုမဂၢဉာေဏန သစၥိကာ တဗၺံ)။ ဤေနရာ၌ ဥပမာ – စတုမဂၢ စိတ္ေဏန ဟူေသာသေဘာ မရွိပါ။ စတုမဂၢ ဉာေဏန ဟူေသာ အစဥ္အလာပဲ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၃)

Share

မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၃) ဟိုတစ္ေလာကပဲ နာမည္ႀကီး ဆရာေတာ္တစ္ပါးက “ဘာသာေတြဟာ အကုန္လံုး အတူတူပဲ” ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းပဲ ေကာက္ေရးလိုက္တယ္။ မတူပါဘူး၊ မတူတာ မတူဘူးလို႔ ေျပာပါ၊ တူပါတယ္ဆိုၿပီး စည္း႐ုံးတာက စည္း႐ုံးခ်င္တဲ့ သေဘာကိုေတာ့ အျပစ္မေျပာဘူး၊ လြဲမွားတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ မစည္း႐ုံးပါနဲ႔။ သူတို႔ကလည္း ေနာက္ မသိတာမွ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔လည္း မတူဘူးလို႔ သိေနတာပဲ၊ ဒီေတာ့ ဒီလို လြဲမွားတဲ့ စည္း႐ုံးခ်က္ေတြ မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္း ဒီဂ်ာနယ္ထဲမွာပဲ ေရးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၂)

Share

မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၂) တစ္ခါကလည္း – စာေရးသူေတြ႕ဖူးပါတယ္၊ တစ္ခါက စာေရးသူရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို သူတို႔ပဲ လက္ခံၿပီးေတာ့ သူတို႔ ဂ်ာနယ္မွာ ထည့္တယ္။ ေနာက္ အဲဒီလိုထည့္ေတာ့ ေနာက္က်ေတာ့ တစ္ခါ ဒီလိုမွန္းသိ မထည့္ပါဘူးဆိုၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ဂ်ာနယ္ တာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကပဲ ျပန္ေရးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီကစၿပီး အဲဒီဂ်ာနယ္ကို ကၽြန္ေတာ္ မေရးေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔တုန္းဆိုေတာ့ ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိးပဲ။ သူတို႔ ႀကိဳက္လို႔ ထည့္ၿပီးၿပီပဲ ထည့္ေပါ့၊ ေနာက္မထည့္ရင္ မထည့္နဲ႔ေပါ့။ ဒီ ထည့္ၿပီးသားဟာကိုပဲ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၁)

Share

မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၁) နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္ေတာ့ ေျပာျပ ေရးျပခဲ့ပါတယ္။ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကေတာ့ အမ်ားသူငါ သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ အင္မတန္ က်ယ္ေျပာ နက္႐ႈ္ိင္းေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေရးေရးလည္း ကုန္ၿပီ ၀ၿပီလို႔ေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းရဲ႕ အဆိုအဆံုးမလည္း တည္တယ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖူးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေရးႏုိင္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာခဲ့ေတာ့ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေရးတတ္ပါတယ္၊ အေပၚယံမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္ မေရးဘူး။ ဥပမာ – ဟိုတစ္ေလာက ဓမၼကထိကတစ္ပါး အသခၤတဓာတ္ကို အတၱအႏွစ္သာရ ရွိတယ္လို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍

Share

နိဗၺာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕က နိဗၺာန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္၍ သိသင့္သည္ဟု နားလည္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း နိဗၺာန္ကို ျမင့္လြန္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ျမင့္လြန္းသည္ဟု ယူဆသူမ်ားသည္ မွားယြင္းေသာသေဘာ ခံယူသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ဗုဒၶဘာသာမ်ား သိရမည္။ တစ္ခု သတိထားရမည္မွာ နိဗၺာန္ကို လြဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကိစၥ၌ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းကို ခ်ည္းကပ္မွသာလွ်င္ အမွန္အကန္ ေျပာျပႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ စာေရးသူသည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ဟူသည္

Share

နိဗၺာန္ဟူသည္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ဖူးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသာ ေျပာႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ နိဗၺာန္အေၾကာင္းမွာ ခက္ခဲနက္နဲသည္ ဆိုသည္မွာ အဆိုအဆံုးမရွိသည္။ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ရည္ထဲတြင္ အသိခက္ျခင္း နက္နဲျခင္းဟူေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ား ပါရွိေနသည္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာႏွင့္ ထူးျခားသည္မွာ ဤေလာက၌ (သို႔မဟုတ္) (၃၁)ဘံု၌ ထပ္တူထပ္မွ် ႏႈိင္းခိုင္းစရာ ဥပမာ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္သည္ ထပ္တူထပ္မွ် ဥပမာ တင္ျပစရာ ရွင္းျပစရာ မရွိႏုိင္သျဖင့္ ၀င္စားဖို႔ ခက္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳ သိျမင္ေနရေသာ ေလာကီကိစၥတို႔သည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျမန္မာမ်ားကပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိပံုရတယ္ .. .. .

Share

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျမန္မာမ်ားကပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိပံုရတယ္ .. .. . ကမာၻမွာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနၾကတာ သိပၸံပညာဆိုရင္ အရမ္းျမင့္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီလို႔ေတာင္ အားေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပၸံပညာမွာလည္း သဘာဝတရားကို သိဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြက တစ္ဖက္၊ သဘာဝတရားအေၾကာင္း သိလာေတာ့ လက္ႏွက္ထူးထူးဆန္းဆန္း လုပ္ဖို႔အတြက္ လိုင္းကတစ္ဖက္၊ ေဆးဝါးနဲ႔ လူမႈေရးအသံုးအေဆာင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လူ႔ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ လူ႔အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ဖက္က တစ္ဖက္ – အဖက္ဖက္ ရွိၾကတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ေတာ့ ျမန္မာေတြ ဗုဒၶဘာသာေတြက ဘဝမွာပိုအဓိပၸာယ္ ရွိတယ္လို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , | Leave a comment

ၾကည့္တတ္လွ်င္ေတာ့ျမင္ႏိုင္ပါသည္ .. .. .

Share

ၾကည့္တတ္လွ်င္ေတာ့ျမင္ႏိုင္ပါသည္ .. .. . ကမာၻသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳ လြန္စြာတိုးတက္ ျပည့္စံုၾကြယ္၀သည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာကလည္း ေကာင္းစြာ အေထာက္ အပံ့ျပဳသည္။ ကမာၻသည္ အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္ျပည့္စံုေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔ကလည္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္ က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အားထုတ္ေနသူမ်ား ရွိရာ၊ ဉာဏ္ပညာ၏ အဆင့္ျမင့္မႈ စိတ္ဓာတ္္၏ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈတို႔ကို ရရွိခံစားႏိုင္သည္။ ဤကိစၥမွာမူ လက္ေတြ႕ျပယုဂ္ျဖင့္ ထင္ရွားေပၚလြင္မႈ မရွိဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဝင္စားေလ့လာ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္လွ်င္ ျမန္မာတို႔ကလည္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေၾကာင္းကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻကလည္း တိုးတက္ပါသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , | 1 Comment

အသိပညာႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား….

Share

အသိပညာႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား…. အသိပညာကို ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားဟု ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကတယ္။ တစ္မ်ဳိးမွာ အေၾကာင္းအခ်က္အားျဖင့္ ဆိုင္ရာ အသိပညာ (Knowledge about facts) လို႔ သံုးၾကတယ္။ ေနာက္အသိပညာ တစ္ခုက အခ်က္အလက္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ယုတၱိနည္းက် ဆက္စပ္ေနတဲ့ အသိပညာပဲ။ ဒါကိုေတာ့ (Knowledge about the logical relation between facts) လို႔ သံုးၾကတယ္။ ကမာၻကေတာ့ အသိပညာႏွစ္ခုစလံုးကို လိုက္တယ္လို႔ေတာ့ ၀န္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (Knowledge of facts) ကို နံပါတ္ကုန္ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , | Leave a comment

အၿပိဳင္အဆိုင္သုေတသနလုပ္ေနၾကတယ္…

Share

အၿပိဳင္အဆိုင္သုေတသနလုပ္ေနၾကတယ္… ကမာၻႀကီးကလည္း ႐ုပ္ေလာကအေၾကာင္းကို သုေတသန လုပ္ေနၾကတယ္။ သုေတသန လုပ္သေလာက္ လည္း ထြင္းထြင္းေဖာက္ေဖာက္ သိျမင္လာၾကတယ္။ စၾက၀ဠာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိလာၾကတယ္။ စၾက၀ဠာ ဘယ္တုန္းက စျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတာင္ ခန္႔မွန္းလာႏိုင္တယ္။ ႐ုပ္ကမာၻအေၾကာင္းကိုလည္း အက္တြမ္ကေန၊ အီလက္ထရြန္ကေန ကြာ့(ဒ္)အထိ အထူးေလ့လာေနၾကတယ္။ (The most substantial elements) ေခၚတဲ့ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ ဓာတ္သဘာ၀ အမႈန္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာေနၾကတယ္။ ေလ့လာတဲ့အခါ တိုက္႐ုိက္ေလ့လာႏုိင္တာကို တိုက္႐ုိက္ေလ့လာၿပီး တစ္ဆင့္ခံ (Indirect verification) ေခၚတဲ့ တစ္ဆင့္ခံ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , | Leave a comment

ပယ္ေသာအခါ ဘာက်န္သနည္း?

Share

ပယ္ေသာအခါ ဘာက်န္သနည္း? အခ်ိဳ႕က ပယ္ေသာအခါ ဘာက်န္ေတာ့မွာမည္နည္း? ဟု သေဘာရၾကသည္။ ယင္းသေဘာမွာ လက္ေတြ႕ မပယ္ေသးခင္ ေပၚလာေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ပယ္ေသာအခါ အေျဖမွာ ပယ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္က်န္သည္၊ ယင္းကိစၥကို ပယ္ဖူးသူမွသိသည္။ ပယ္ေသာအခါ ပယ္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္က်န္သည္ ထိုစြမ္းရည္သည္ အဖိုးတန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းစြမ္းရည္သည္ အင္အားရွိလာေသာအခါ ေအာင္ျမင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျဖေပးပါသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းတစ္ခုကို ေလွျဖင့္ ဒီဘက္ကမ္းကခြာလွ်င္၊ ဒီဘက္ကမ္းက ကြာ႐ံုမက ဟိုဘက္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္သည္။ ထို႔အတူ ေပၚစိတ္မ်ားကို Tags: Buddhism, Myanmar … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေပၚစိတ္ကိုပယ္ျခင္း

Share

ေပၚစိတ္ကိုပယ္ျခင္း  ေပၚစိတ္ကိုပယ္ျခင္းသည္ ေဆးေၾကာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ အာ႐ုံေျခာက္ပါးမွ အသိသေဘာမ်ား ၀င္လာရာ မသန္႔ရွင္းေသးျခင္း အညစ္အေၾကးပါျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏုိင္သည္။ ထိုအခါ ေပၚစိတ္ကို ပယ္ရေလသည္။ ေပၚစိတ္ကို ပယ္ျခင္းသည္ ေဆးေၾကာျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္၊ စိတ္ကို ေဆးေၾကာရာၾကသည္။ ေပၚစိတ္ကို ပယ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေပၚလာေသာ စိတ္သည္ ပထမစိတ္ထက္ ပို၍ သန္႔စင္သြားႏုိင္ေလသည္။ ပယ္ပါ ပယ္ပါမ်ားလွ်င္ စိတ္သည္ ပို၍ သန္႔စင္ သန္႔စင္ သြားႏိုင္သည္။ စိတ္မ်ား သန္႔စင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ အက်င့္သည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေအာင္ျမင္ေသာပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး ျဖစ္ရန္လမ္းစ

Share

ေအာင္ျမင္ေသာပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး ျဖစ္ရန္လမ္းစ ဘာစိတ္ေပၚမလဲ – ေပၚစိတ္တို႔သည္ အနိစၥျဖစ္ၾကသည္ဟု ႀကိဳတင္သိနားလည္ထားသည္။ အသိပညာ ရရာရေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းထဲတြင္ ေပၚစိတ္ကို အနိစၥ႐ႈျခင္းသည္ ထူးျခား ျမင့္ျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေပၚစိတ္ကို အနိစၥ႐ႈေသာအခါ ၾကာေသာ္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္လွ်က္ ေပၚလာေသာ စိတ္တို႔အား အနိစၥဟု နားလည္သေဘာေပါက္သြားသည္။ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္သြားသည္။ ထိုအခါ အေတာ္အသင့္ အတိုင္းအတာထိ ဆိုး၀ါးေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္မ်ားသည္ အနိစၥ ျဖစ္လြယ္ၾကသည္။ က်င့္ဖန္မ်ားေလ ပိုင္ႏုိင္ ကၽြမ္းက်င္ေလ ျဖစ္သည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ထြက္နည္း ဉာဏ္တက္နည္း ဉာဏ္ထက္နည္း

Share

ဉာဏ္ထြက္နည္း ဉာဏ္တက္နည္း ဉာဏ္ထက္နည္း သူသူကိုယ္ကိုယ္ ဉာဏ္ထက္လိုၾကသည္၊ ဉာဏ္တက္လိုၾကသည္ – သို႔ေသာ္ နည္းမသိသျဖင့္ အေယာင္ေယာင္ အမွားမွား လုပ္တတ္ၾကသည္။ စာေရးသူသည္ ဉာဏ္ထြက္နည္း ဉာဏ္တက္နည္း ဉာဏ္ထက္နည္းမ်ားကို သိသည္။ ဉာဏ္ထက္နည္း၊ ဉာဏ္တက္နည္း ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ေပၚစိတ္အား အပ်က္႐ႈျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤက်င့္စဥ္သည္ လြယ္သည္ဟု ယူဆၿပီး မက်င့္ျဖစ္ၾက၍သာ ဉာဏ္မထက္ျခင္း၊ ဉာဏ္မတက္ျခင္း၊ ဉာဏ္မထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္မွာမူ လြန္စြာေကာင္းေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားသူငါသည္ မသိၾကေသးေခ် .. .. .. (သို႕) … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

အသိပညာသစ္အတြက္ေျခလွမ္းမ်ား

Share

အသိပညာသစ္အတြက္ေျခလွမ္းမ်ား သိပၸံသည္ အသိပညာသစ္အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား လြန္စြာသြက္သည္၊ လြန္စြာစိပ္သည္။ သူတို႔သည္ အသိပညာအတြက္ လြန္စြာလည္း စိတ္ဝင္စားသည္၊ လြန္စြာလည္း ထက္သန္သည္။ ဥပမာ — — စၾကဝဠာအေၾကာင္း သူတို႔သိျခင္းကို သူတို႔လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားသည္။ What do we really know about the Universe? ဟူ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ How do we know it? ဟူ၍လည္း တင္ျပၾကသည္။ စၾကဝဠာအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိသလဲ?  ဘယ္လိုသိသလဲ? စသည္ျဖင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , , , | Leave a comment