Monthly Archives: December 2011

ဗုဒၶဘာသာ၏သေဘာသဘာ၀

Share

ဗုဒၶဘာသာ၏သေဘာသဘာ၀ တစ္ခ်ိဳ႕က ဗုဒၶဘာသာ၏သေဘာသဘာ၀ကို မသိဘဲ ဗုဒၶဘာသာကို မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ကမာၻကို ဆက္ဆံေနၾကတယ္။ ဒါက အေျခခံအားျဖင့္ လြဲမွားေနတဲ့ သေဘာပဲ .. .. ဗုဒၶဘာသာဟာ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ရာကို ရည္ညႊန္းတယ္၊ ကိေလသာ ကုန္ခန္းရာကို ရည္ညႊန္းတယ္၊ တစ္ျခား ဘယ္မွာမွ ကိေလသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ နည္းပညာကို မတင္ျပႏိုင္ဘူး၊ ဗုဒၶဘာသာကပဲ ၀ိပႆနာ နည္းပညာနဲ႔ တင္ျပထားတယ္။ ဗုဒၶဘာသာသာလွ်င္ သီးျခားဘာသာ ျဖစ္တယ္၊ တစ္ျခားဘာသာေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းလို႔ မရႏိုင္ဘူး – ဥပမာ—- … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | 1 Comment

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဗုဒၶသာသနာ

Share

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဗုဒၶသာသနာ ဗုဒၶဘာသာသည္ထူးျခားလွေလသည္။ အမ်ားသူငွာကဲ့သို႔ Religion ဟုေခၚဆိုျခင္းငွာ မအပ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာ religion ျဖစ္ေသာ ဘာသာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံကူးလူး ေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းမရွိ ေခ်။ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္တစ္ဦးႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္တစ္ဦးတို႔ ခင္မင္ႏုိင္ၾကသည္။ ေလာကီကိစၥ ဆက္ဆံႏုိင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာေရးရာ၌မူ ေဆြးေႏြးျခင္းဟာ မအပ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၏နိဗၺာန္သည္ အျခား ဘယ္ဘာသာမွာမွ မရွိေသာ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏ နိဗၺာန္သည္ ကိေလသာကုန္ရာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏နိဗၺာန္သည္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၏ တည္ရာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏နိဗၺာန္သည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

Buddhism as a Science

Share

Buddhism as a Science I take interest in Religion. It is because I want to know whether our Buddhism is a kind of Religion or not. At last I realized that Buddhism is not a kind of Religion. Not only … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 36

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -36 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ . . . ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းျပတ္ၿငိမ္းတဲ့အခါ ဒုကၡ မရွိေတာ့တဲ့ ဒုကၡမရွိလို႔ သုခႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သေဘာကို အပ်က္႐ႈတဲ့ဉာဏ္မွ ရင့္သန္ၿပီးေတာ့ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအခါမွာ ေအာ္ . . . ဒုကၡကမၻာ ဆိတ္သုဥ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေတာ့ သုခကို ေတြ႕ရတယ္။ အပ်က္ကမၻာ ဆိတ္သုဥ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ့ မပ်က္တဲ့ သေဘာကို ေတြ႕ရတယ္။ ေအာ္ . … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 35

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -35 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ ကဲ  . . . ၾကည့္လိုက္ၾကဦးစို႔ ဒီခႏၶာမွာ ဉာဏ္နဲ႔ ၾကည့္လိုက္ၾကဦးစို႔ ဘယ္လိုတုန္း ဒီခႏၶာမွာ တကယ္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့သေဘာက ဒုကၡသစၥာသေဘာ သက္သက္မွ်သာျဖစ္တယ္။ ဒီ ဒုကၡ သစၥာကို ဒုကၡသစၥာရယ္လို႔ သိနားလည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ . . . ။ ဒီဒုကၡ သစၥာႀကီးကို မလိုခ်င္ေတာ့လို႔ မုန္းေတာ့လို႔ ဒီဒုကၡသစၥာႀကီး ေနာက္ထပ္တဖန္ ထပ္မံ၍ မရခ်င္ေတာ့လို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗုဒၵဘာသာကို တတ္ကၽြမ္းသည္ …

Share

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗုဒၵဘာသာကို တတ္ကၽြမ္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗုဒၵဘာသာကို တတ္ကၽြမ္းသည္ .. .. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ လြတ္လပ္ေရး အက်ိဳးရေအာင္ တိုက္ပြဲ၀င္ အေၾကာင္းခံတရားမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေသာအခါ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္ .. .. ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဤလြတ္လပ္ေရး ရမႈသည္ တိုက္ပြဲအေၾကာင္းခံသျဖင့္ အသီးအပြင့္ အက်ိဳးအျမတ္ လြတ္လပ္ေရး ရျခင္းဟူ၍သာ မယူဆအပ္ လြတ္လပ္ေရး ရျခင္း၌ ဇိမ္ႏွင့္ေျမႇးေနရန္ မဟုတ္၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေနာင္ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ဘ၀ႏွင့္ ဒႆနေရးရာမ်ား -02

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ဘ၀ႏွင့္ ဒႆနေရးရာမ်ား အပိုင္း(၂) လူဟာ အသိပညာ လိုက္စားစရာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ကိုယ္သိထားတဲ့ အသိပညာကို ရွင္းဖို႔နဲ႔ ႐ုိး႐ုိးေလး နားလည္တင္ျပတတ္ဖို႔ေတာ့ ေလ့က်င့္ထိုက္တယ္။ အသိပညာမွာ ျပႆနာရွာတာလည္း လုပ္ငန္းတစ္ခုပဲ။ ဒီျပႆနာကို နားလည္ၿပီဆိုေတာ့ အေျဖ ႀကံဆရေပလိမ့္မယ္။ အေျဖႀကံဆလို႔ ရၿပီဆိုေတာ့ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္တဲ့အခါ မွန္းဆခ်က္အေျဖဟာ မွားေနရင္ စြန္႔ပယ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ စြန္႔ပယ္ျခင္း အတတ္ပညာဟာ အသိပညာရွာျခင္းရဲ႕ ေသာ့ခ်က္လို႔ သိပၸံက ယူလာတယ္။ အဆင့္ဆင့္ စြန္႔ပယ္တတ္တဲ့ သဘာ၀ကို သိပၸံက လက္ခံလာတယ္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာေရးရာ ႏွင့္ ဒႆနပညာစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ား -၀၃

Share

ဗုဒၶဘာသာေရးရာ ႏွင့္ ဒႆနပညာစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ား အေတြးအေခၚ၀ါသနာထံုသူ လူႀကီးလူငယ္မ်ားအတြက္ အထူးတင္ဆက္ေပးပါသည္ .. .. အပိုင္း(၃) အဆက္ – အခန္း (၃) စာေရးသူႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ သစၥာ၀ါဒီေယာဂီတစ္ဦးမွ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးထားသည္ .. .. ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္။ ။ ဒီတစ္ခါ စိတ္ႀကိဳက္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ေဆြးေႏြးၾကည့္မယ္။ သစၥာ၀ါဒီတစ္ဦး။    ။ ဘာအေၾကာင္းမ်ားလည္း ဆရာရဲ႕။ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္။ ။ ဗုဒၶဘာသာကို ဒႆနဆန္ဆန္ ေျပာျပဖို႔အေၾကာင္း…။ သစၥာ၀ါဒီတစ္ဦး။    ။ ဟာ…ဒါဆိုသိပ္ေကာင္း (အိုေက) ပဲဆရာရယ္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ဘ၀ႏွင့္ ဒႆနေရးရာမ်ား -01

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ဘ၀ႏွင့္ ဒႆနေရးရာမ်ား -01 ဒႆနပညာသည္ အသိပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရေလသည္ .. .. ဒႆနပညာကို လိုက္စားခဲ့ကာ အသိပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရေကာင္းမွန္းလည္း သိလာသည္။ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္ထံ တပည့္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အမွန္သစၥာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အမွန္သစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း ??? ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကိုယ့္႐ႈေဒါင့္ ကိုယ့္အျမင္ကို အမွန္သစၥာဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ ယင္းကို ပုဂၢလိက အမွန္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ မိမိလိုလားသည္မွာ ဓမၼဓိဌာန္ၾကေသာ အသိပညာပင္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼဓိဌာန္ၾကေသာ အသိပညာမွာ Tags: Buddhism, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ယုတၱိေဗဒပညာကို တတ္တယ္ .. ..

Share

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ယုတၱိေဗဒပညာကို တတ္တယ္ .. .. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဒႆနပညာကို တတ္တယ္ .. .. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဗုဒၵဘာသာကို တတ္တယ္ .. .. ဒီေခါင္းစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပပါမယ္ – သုေတသီမ်ားကေတာ့ တိတိက်က် မွတ္သားပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဓိပၸာယ္ပဲ ေဖာ္ျပ ႏိုင္ပါတယ္၊ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပပါမယ္ .. .. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ – “လြတ္လပ္ေရးရျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရဲရဲ၀င့္၀င့္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ခ်ည္းပဲလို႔ မယူေစခ်င္ဘူး၊ လြတ္လပ္ေရး … Continue reading

Posted in Buddhism | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာေရးရာ ႏွင့္ ဒႆနပညာစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ား – 3

Share

ဗုဒၶဘာသာေရးရာ ႏွင့္ ဒႆနပညာစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ား – 3 အပိုင္း(၃) စာအုပ္ပါေခါင္းစဥ္နဲ႔လိုကေလွ်ာညီစြာ ဗုဒၶဘာသာေရးရာႏွင့္ ဒႆနအျမင္မွာ အေၾကာင္းအက်ဳိးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ အထူးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္လို႔ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ထံုစံအားျဖင့္ အေၾကာင္းခံရင္အက်ဳိးျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းသတ္ရင္ အက်ဳိးေသတယ္။ ဆိုတဲ့စကားရွိ လာတယ္။ ဒါကိုလည္း အားလံုးလက္ခံထားၾကတာပါ။ အေၾကာင္းတရားကိုသတ္လိုက္ေတာ့ အက်ဳိး တရားျဖစ္မလာေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီသေဘာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာေရးရာမွာ တကယ္ကို အေၾကာင္းကိုသတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဗုဒၶဘာသာေရးရာ ႏွင့္ ဒႆန

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -34

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -34 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိေရာဓကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုရင္ဘဲ၊ နိေရာဓသစၥာဉာဏ္ေတြရေတာ့ `နိေရာဓဉာဏံ သႆတဒိ႒ႎ နိ၀ေတၱတိ ကသၼာ ေဟတုနိေရာဓာ ဖလနိေရာေဓာတိ ဒႆနေတာ´ နိေရာဓဉာဏ္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသေဘာကို ႐ႈလိုက္တဲ့ ဒီဉာဏ္သည္သႆတဒိ႒ႎ နိ၀ေတၱတိ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ ဆက္ျဖစ္ရဦးမွာဘဲ၊ ငါဟာ ဒုကၡဆက္ျဖစ္ရဦးမွာဘဲ၊ ငါ့လိပ္ျပာကေလး ဆက္ၿပီး ဘ၀ေတြ ဘ၀ေတြ ျဖစ္ေနဦးမွာဘဲလို႔  အဲဒီလို အယူအဆ လြဲမွားေနတဲ့ ဒိ႒ိကို ကုန္စင္ေစတယ္၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -33

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -33 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ) ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ သစၥာတရား ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ ဇြဲေတြ သတၱိေတြ ၀ိရိယေတြ သဒၶါေတြ ပညာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္က်င့္သံုး ေဆာက္တည္ခဲ့တဲ့၊ ကိုယ္ေတြ႕ ဗဟုသုတႏွင့္ ေရာယွဥ္ၿပီးေတာ့လည္း ေဟာခဲ့ၿပီ။ ဒီေန႔ညေတာ့ သစၥာတရားကို ေတြ႕ရွိျခင္းေခၚတဲ့ တရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယေန႔ ေရာက္လာၾကတဲ့ ဓမၼေယာဂီ ပရိသတ္တို႔အား `သစၥာတရားကို ေတြ႕ရွိျခင္း´ ေခၚတဲ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -32

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -32 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ) ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ -အဆက္             ၀ိပႆနာ နည္းနိႆယနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀ိပႆနာ နည္းပညာကို ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာဆိုတာကေတာ့ သစၥာတရားကို ရွာေဖြလိုတဲ့ေယာဂီမ်ား ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရမဲ့ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ေတြ၊ လက္နက္ကရိယာ တန္ဆာပလာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သစၥာတရား တည္းဟူေသာ ရတနာပန္းကုန္း ကို ဆြတ္ခ်ဴဘို႔အတြက္ ဒီတံခ်ဴမပါလွ်င္ မရႏိုင္လို႔ ၀ိပႆနာနည္းပညာကို စတင္ၿပီးေတာ့ အဖြင့္အေနႏွင့္ ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာမွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | 1 Comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 31

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -၃၁ ၆။ သာသနာေတာ္ စည္ပင္သာယာေစျခင္း တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။   ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာ ဆိုသည္မွာ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားသည္ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔ အတြက္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တို႔အား ဆင္းရဲပူေလာင္ေစေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီးမ်ားကို မဂ္ေရစင္ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္၍ ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္သည္။ မဂ္ေရစင္ကို ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္၌ ရရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္သည္ စည္ပင္သာယာေစရန္လည္းေကာင္း၊ အဓြန္႔ရွည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment