Monthly Archives: October 2011

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -14

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ သံသရာမွ ပါလာေသာ ကိေလသာ အေငြ႕အသက္ အထံုအေလ့မ်ား             ႐ုပ္နာမ္ရရွိထားၿပီဆိုလွ်င္ အနမတဂၢ သံသရာမွ ပါလာေသာ ကိေလသာ အေငြ႕အသက္ အထံုစ႐ုိက္မ်ား သည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီညြတ္တိုက္ဆိုင္ေသာအခါတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိေပသည္။ အေျခအေနေပး၍ ေထာက္ကူခ်က္မ်ား ျပည့္စံုခိုင္လံုသည့္အခါတိုင္း ကိေလသာတရားမ်ား တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အေျခေန မေပးေသး၍ အကုသိုလ္ ကိေလသာမ်ား မျဖစ္ေပၚ မက်ဴးလြန္ျခင္းကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူဘြယ္ရာဟု မယူဆအပ္၊ ႏွစ္ၿခိဳက္မေနအပ္၊ အေျခအေန မည္မွ်ေပး၍ ေထာက္ကူခ်က္ မည္မွ် ျပည့္စံုပါေစ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -13

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ရဟႏၲာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားတြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ရဟႏၲာကို ေရာေထြးသတ္မွတ္ကာ ကေလးသူငယ္ အျဖစ္ကို တန္ဖိုးထားေနၾကေၾကာင္း သိေနရေလသည္။ ကေလးသူငယ္မွာ အျပစ္ကင္းသည္ မွန္ေသာ္လည္း ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ မတူေၾကာင္း ေယဘူယ်သေဘာ အမ်ားနားလည္ေစရန္ ရွင္းျပပါဦးမည္။ ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္မ်ား အျပစ္ အကုသိုလ္ မက်ဴးလြန္ေတာ့သည္မွာ အကုသိုလ္ လုပ္လိုေသာ စိတ္မ်ား မေပၚေပါက္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေနာင္ အခါမ်ား၌လည္း ဘယ္ေသာ အခါမွ ေပၚေပါက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရဟႏၲာမ်ား၌ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ားရွိသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -12

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ   တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕             တရားကို ရွာေဖြလွ်င္ ခႏၶာ၌ ရွာေဖြရမည္။ ခႏၶာထဲ၌ ဘာႏွင့္ရွာေဖြမည္နည္း။ တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕ ဟူေသာစကားကို ေယာဂီတိုင္းလို လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္တရားကို ခႏၶာ၌ ဘာႏွင့္ရွာေဖြ မည္နည္းဟု လက္ေတြ႕ စမ္းစစ္ၾကေသာအခါ အေျဖကို အလြယ္တကူ မေပးႏိုင္ၾကေခ်။ ေယာဂီမ်ားပင္လွ်င္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အေျဖကို ေပးဖို႔ရန္ ဆ.တ.တ ၀ါးတားတား မေရမရာ ျဖစ္ေနတတ္ၾကေပသည္။ ခႏၶာဆိုသည္မွာ သခၤတတရား ခႏၶာငါးပါးျဖစ္သည္။ အပ်က္တရားျဖစ္သည္။ အနိစၥ တရားျဖစ္သည္။ ဘင္စြန္း၏ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -11

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ   မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္နည္း   ဤေလာက၌ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္နည္းသည္ ပညာဉာဏ္အပါဆံုး ျဖစ္သည္။ သာမန္ေယာဂီမ်ား ဤနည္းကို စံနစ္တက် မသိၾကရေခ်။ ဤနည္းမွာ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္က ဦးေဆာင္၍ တပည့္ေယာဂီကို မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ရရွိပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ရသည္။ ေရွးဦးစြာ တပည့္ေယာဂီအား လူဟူ၍၎၊ သတၱ၀ါ၊ ငါ၊ သူတပါး၊ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမဟု ယူဆရန္ ေ၀လာေ၀း။ မိမိ႐ုပ္ နာမ္ကို `ဒုကၡ´ ဟု ဉာဏ္ပညာပါပါ နားလည္ေအာင္ ေဟာျပရသည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -10

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ   ၀ိပႆနာ ဉာဏ္အျမင္ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရသည္ဆိုရာ၌ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားသည္က ဓမၼတရားကေလးမ်ား၊ ထိုအပ်က္ ဓမၼတရားကေလးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္က ဉာဏ္ပညာ၊ ဤသို႔ျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္သည္က တျခား အပ်က္ျမင္ေသာ ဉာဏ္ကတျခားျဖစ္သည္။ ထိုအခါမွ ဆင္ျခင္လာၾကရသည္။ ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ ႐ႈစဥ္က မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဘြားကနဲ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ ကိေလသာ ေရေသာက္ျမစ္မွာ ဒုကၡ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္လ်က္ ထိုေရေသာက္ျမစ္ကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္က ဉာဏ္မ်က္စိဟု သေဘာေပါက္လာသည္။ ကိေလသာ ေရေသာက္ျမစ္ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္က အံ့ၾသမိသည္။ ထူးထူးျခားျခား ၀မ္းေျမာက္မိသည္။ ထိုေရေသာက္ျမစ္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -09

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ   ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္ လိုအပ္ျခင္းအဆက္ သစၥာလမ္းစဥ္သည္ သာမည လမ္းစဥ္မဟုတ္ေပ။ သာသနာသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေပ။ လြန္စြာမွ တည့္မတ္ရေပသည္။ တိတိက်က် ဂဃနဏ မသိလွ်င္ မကိုင္တြယ္သည္က ပိုေကာင္းသည္။ တတ္ေယာင္ကား ဆရာတစ္ဆူ မင္းမူခ်င္လွ်င္ မွားေတာ့မည္သာ။ သစၥာသိလွ်င္ ေတာ္ေသးသည္ သစၥာလည္းမသိ ေယာင္တိေယာင္ခ်ာ စိတ္ထင္ရာ စိုင္းလွ်င္ေတာ့ ႐ိုင္းကုန္ၾကမည္သာ။ ဤသာသနာ၌ ငါဆရာလုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္၍မျဖစ္။ စံနစ္တက် ဓမၼသဘာ၀မို႔ တိက်စစ္မွန္ ဧကန္ဧက ဉာဏ္ပညာ ျပည့္၀မွ ဆရာ့ဂုဏ္ရည္ ပီႏိုင္ေပလိမ့္မည္။   … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -08

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္ လိုအပ္ျခင္း             ဤသာသနာ၌ အကန္းသည္ အကန္းကို တုတ္ဆြဲ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ေခ်ာက္ကမၻား မ်ားျပားလွစြာေသာ ဤသံသရာ လမ္းခရီးတြင္ မ်က္မျမင္ တစ္ဦးက အျခားေသာ မ်က္မျမင္မ်ားကို လမ္းျပ၍ မရစေကာင္း။ သစၥာ မသိေသးသူက အျခားေသာ အ၀ိဇၨာ တဏွာသမားမ်ားကို ေရွ႕သြား ေခါင္းေဆာင္ျပဳ၍ နိဗၺာန္ေသာင္ကမ္း တဘက္စခန္းသို႔ တက္လွမ္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ ဆိုသည္မွာ သဘာ၀မက်ေပ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမွ မကယ္ႏိုင္ေသာ အာစရိယ ကမၼ႒ာနစရိယက အျခားေသာ ေယာဂီမ်ားကို တရားျပေနသည္ဆိုသည္မွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -07

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴႏိုင္ၾကပါေစ   နိဗၺာန္၌ ဘာရွိသနည္း။ ဘယ္လိုသိႏိုင္သနည္း။ ဘာ့ေၾကာင့္ သိသနည္း။ တရားအားထုတ္ျခင္းကို ဒုကၡဟု ယူဆေကာင္းပါသေလာ။ တရားအားထုတ္သည္ဆိုရာ အဘယ္သို႔ ပါနည္း။ သိမွတ္ေလာ၊ ႐ႈသတ္ေလာ။ ဒုကၡကို ဒုကၡျဖင့္ ႐ႈသေလာ။ အနိစၥကို အနိစၥျဖင့္ ႐ႈသေလာ။ စိတ္ကိုဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈသေလာ။ ဉာဏ္ကို မည္သို႔ ရရွိေစႏိုင္သနည္း။ ဉာဏ္ပညာ ရရာရေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း မ်ားကို အေသးစိတ္ သိလိုပါသလား။ ရဟႏၲာမ်ား နိဗၺာန္မည္သို႔ စံ၀င္ၾကပါသနည္း။ ေနာက္ဆံုး ေသရလို႔ေပ်ာ္သူႏွင့္ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ရမွာမို႔ ဆင္းရဲရသူ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -06

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴႏိုင္ၾကပါေစ   သာသနာျပဳသူမ်ား မ်ားျပားလွေလရာ အတုႏွင့္ အစစ္မည္သို႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမည္နည္း။ သာသနာတြင္ ညာသံေပး ဟန္ေရးျပ၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ။ ဗုဒၶဘာသာ၌ စိတ္ကူးယဥ္၍ ရသေလာ။ သဘာ၀က်က် ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ က်င့္ၾကံရသေလာ။ မိမိကိုယ္ကို အရိယာ ျဖစ္ေစခ်င္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ။ အမွန္က်င့္မွ အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီညြတ္မွ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းေလာ။ အမွားကို အမွားမွန္း မသိေသးျခင္းသည္ အ၀ိဇၨာဟုဆိုေသာ္လည္း အမွားကို မွားသည္ဟု ေတြ႕ျမင္သြားျခင္းသည္။ အမွန္ကို ေတြ႕ျမင္သြားျခင္းပင္ မဟုတ္ပါသေလာ။ အမွားကိုျမင္ အမွန္ျပင္ ဉာဏ္ရွင္လွ်င္ ကိစၥၿပီးႏိုင္ပါသေလာ။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -05

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴႏိုင္ၾကပါေစ                                                     ေဂြးေတာက္သရက္                                                  ေရာေပါက္ယွက္က                                                  သရက္ခ်ဳိျမ                                                  ဗႏၶရလွ်င္                                                  ကြယ္ပအၿပီး                                                  အခါးသီး၏ . . . တဲ့   သို႔ေသာ္ . . . ႐ႊံ႕ႏြံထဲမွ ပဒုမၼာၾကာသည္ ေမႊးရနံ႔ လိႈင္ပါသည္။ တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕မည္။ ခႏၶာရွိသူတိုင္း ခႏၶာထဲ၌ တရားရွာႏိုင္သည္။ ဘာႏွင့္ ရွာမည္နည္း။   Tags: Buddhism, Myanmar … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 04

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴႏိုင္ၾကပါေစ ဤေခတ္သည္ သိပၸံေခတ္ျဖစ္သည္။ သိပၸံေခတ္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕ေခတ္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ ေခတ္ဆိုသည္မွာ လက္ႏွင့္ေတြ႕ရေသာ အရာကိုမွ ယံုၾကည္လက္ခံရျခင္းမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သိပၸံနယ္ပယ္၌ပင္ ေယဘူယ် ဥပေဒသမ်ားကို လက္ခံေနၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သိပၸံနယ္ပယ္၌ပင္ လက္ႏွင့္ မေတြ႕ရွိရႏိုင္ေသာ သဘာ၀ဓမၼ ဥပေဒသႀကီးမ်ား ေယဘူယ် သေဘာတရားမ်ားကို လက္ခံေနၾကရေပသည္။ သို႔ေသာ္ . . .`ေယဘူယ် သေဘာတရားႀကီးမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ အေတြ႕အၾကံဳ အယူအဆမ်ားကို ညိွႏႈိင္း ဆက္စပ္တတ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။´ ဤစာအုပ္တြင္ အဆိုပါညွိႏိႈင္း ဆက္စပ္ယူတတ္ရပံုကို ကုံကုံငင … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -03

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴႏိုင္ၾကပါေစ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴကို ဖတ္လိုက္ပါ၊ မွတ္လိုက္ပါ၊ ေလ့လာလိုက္ပါ၊ လိုက္နာ က်င့္ၾကံႏိုင္ၿပီ ဆိုမွေတာ့ … အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ သြားပါလိမ့္မည္။ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး တစ္ဆူ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို အျခားေသာ ျမတ္စြာဘုရား တစ္ဆူက ထုတ္ေဖၚခ်ီးက်ဴးသည္ရွိေသာ္ အာယုကပ္သည္သာ အဆံုးသို႔ ေရာက္သြားမည္။ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကား မကုန္စင္ႏိုင္ေသးေပ။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ပါရမီေတာ္တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာ အသိဆံုးျဖစ္သည္။ အျခားေသာ သာမာန္ပုဂၢဳိလ္မ်ား မၾကံစည္ႏိုင္ေပ။ ဤမွ် ႀကီးမားေသာ ဂုဏ္ေတာ္ ပါရမီေတာ္တို႔ျဖင့္ အေခါင္ျမတ္ပန္း နိဗၺာန္နန္းသို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ 02

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴႏိုင္ၾကပါေစ ဤသေဘာတရား မေက်ညက္က ေျဖကြက္မရွိ။ မိမိပညာ သတိသာလွ်င္ မဟာၾသသဓ ေဆးမည္စြရွင္။   ပညာသတိ မရွိေသာသူ မိုက္ေသာဟူ၏။   မမိုက္လိုလွ်င္ စ႐ိုက္အိုကို မလိုက္လို ေရွာင္ပစ္လို႔ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ 01

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴႏိုင္ၾကပါေစ             ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္ပီသေစရန္ က်င့္ၾကံႀကိဳးစားရျခင္း၌ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာပီတိျဖစ္စြာ ႏွလံုးၾကည္ေမြ႕ ခ်မ္းေျမ့စြာ ဤစာစုကို ျပဳစုပါ၏။   ျမတ္စြာဘုရား သားေတာ္ပီသေစရန္ က်င့္ၾကံရျခင္း၌ လြယ္ကူသည္ဟု မယူအပ္ေခ်။ ပင္ပန္း၀န္ေလးဘြယ္ရာ မရွိဟု ယူဆျခင္း ျပဳႏိုင္လင့္ကစား ခက္ခဲ နက္နဲမႈမ်ား စြန္႔စားမႈမ်ား ပါရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဓိကမွာ ကိေလသာမာရ္ ေအာင္ပြဲခံရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိေလသာမာရ္ကို ႏွိမ္ခ်ဳိးပ်ပ္၀ပ္ေစရန္ က်င့္ေဆာင္ရျခင္း၌ သဒၶါ၊ သတိ၊ သမာဓိႏွင့္ စံုျပည့္ပညာ ပါရမည္။ ဇြဲႏွင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ   စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ .. .. *ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏ ငယ္မႈလက္ရာ – *ေမႊးလိွဳင္ၾကဴစီးရီး၏တတိယစာအုပ္ – *“ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ”  စာအုပ္၏အဆက္ – ျဖစ္ေသာ ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ စာစုမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ေပးပါမည္ –   ေလးစားစြာျဖင့္ Admin (www.chitnge.com)   Tags: ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

Posted in Buddhism | Tagged | Leave a comment