Monthly Archives: August 2011

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -20

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေရတံခြန္ေတာင္လိႈင္ဂူ တတိယည ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီး ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးမွာ ခိုနန္းေရယာဥ္လိႈဏ္ဂူသို႔ျဖစ္၍ မႏၲေလး၊ ေမၿမိဳ႕ကားလမ္း ေက်ာက္ေခ်ာ ကားဂိတ္မွ ကၽြက္နဖားေတာင္ေျခဘက္သို႔ သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလိႈဏ္ဂူသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က ဆရာျမတ္ႏွင့္ အတူ ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။ ထိုစဥ္ကမူ ဆရာပါသျဖင့္ မ်ားစြာ ႏွစ္ၿခိဳက္ အားရ၀မ္းသာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခု အႀကိမ္မွာမူ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္စြမ္းကိုယ္ကိုးႏွင့္ အမွန္တရားကို ႀကီးထြားခိုင္မာစြာ အပိုင္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။ ထိုဂူတြင္ ထူးျခားမႈ ေတြ႕ရမည့္ အေၾကာင္းကိုမူ မေရာက္မီကပင္ ႀကိဳတင္ သိရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုဂူသည္လည္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -19

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေရတံခြန္ေတာင္လိႈင္ဂူ တတိယည အပ်က္တရား ဖက္မထားႏွင့္ မဂ္ဓားနဲ႔ျဖတ္   `ေအာ္ . . . မိမိဘ၀မွာ စြန္႔လႊတ္မႈျဖင့္ တရားအသိဉာဏ္ တိုးတက္ရင့္သန္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ဘာကို စြန္႔ရစြန္႔ရ ပင္ပန္း၀န္ေလးျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေပၿပီ´ ဟု သံုးသပ္ေနမိေပသည္။ တကၠသိုလ္ေလာကကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါသည္။ သာသနာ့ေဘာင္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္ကို စြန္႔လႊတ္ရာမွ တကၠသိုလ္လည္း ပါသြားပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ကို စြန္႔ရန္မွတပါး အျခားမရွိေတာ့ပါဟု ဆင္ျခင္မိပါသည္။ ၃၁ ဘံု ႐ုပ္နာမ္စံုတို႔သည္ သခၤါရေလာကႀကီးမို႔ ကိုယ္ကမစြန္႔လည္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -18

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေရတံခြန္ေတာင္လိႈင္ဂူ တတိယည ညပိုင္း တရားအားထုတ္ရန္ ေနရာေရြးျခင္း ေရတံခြန္လိုဏ္ဂူမွာ ႏွစ္ထပ္ဂူျဖစ္ရာ အတြင္း၌ ဂူငယ္တစ္ခု ရွိေသးသည္။ ဧရိယာမွာ (၄) ေတာင္မွ (၅) ေတာင္ခန္႔ရွိ၍ အမိုးမွာ လူတစ္ရပ္လြတ္ရံုမွ် ၿဖစ္သည္။ ယေန႔ည၌ ဂူငယ္အတြင္း သီတင္းသံုးလ်က္ ကပိၸယကို ပထမဂူထဲ အိပ္စက္ေစသည္။ ဂူငယ္သည္ အမိုးနိမ့္သည္မွအပ လူတစ္ဦး ေနသာရံု အခန္းငယ္ႏွင္႔တူသည္။ ယမန္ေန႔ မိုးရြာစဥ္ကမူ ဤအတြင္း ဂူငယ္တစ္ခုလံုး မိုးယိုစိုရႊဲလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ ေနသာ၍ အနည္းငယ္ဖန္႔သြားေသာ သမံတလင္းအေပၚ သားေရႏြယ္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အနာဂါတ္ဘာလဲ???

Share

အနာဂါတ္ဘာလဲ??? ပစၥဳပၸဳန္ဟာ အတိတ္ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ အနာဂါတ္က ပစၥဳပၸဳန္ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အခ်ိန္ဆိုတာ ညႊန္းေဘာင္အတိုင္း သြားေနသကဲ့သို႔ပဲ ပစၥဳပၸဳန္ ပစၥဳပၸဳန္ေတြဟာ အတိတ္ အတိတ္ျဖစ္သြားတယ္၊ တစ္ခါ အနာဂါတ္ေတြဟာ ပစၥဳပၸဳန္အျဖစ္နဲ႔လာတယ္ – ဒီလိုဆိုရင္ အနာဂါတ္ဟာ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံု လာတာလဲ??  ဘယ္နည္း ဘယ္ပံုလာတာလည္း ဆိုေတာ့ သူက ထံုးစံအတိုင္းလည္း လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ ေဖာက္လာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းလာလာ ေဖာက္လာလာ လူေတြကေတာ့ ႀကိဳမသိႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူက ထံုးစံအတိုင္းလာမွာလား ေဖာက္လာမွာလား … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , | 1 Comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -17

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေရတံခြန္ေတာင္လိႈင္ဂူ တတိယည ၁၃၃၉ ခု၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ ၁၉၇၇ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ (၄) ရက္                            ေရတံခြန္ေတာင္ လိုဏ္ဂူတြင္ (၂) ညမွ် သီတင္းသံုး အဓိ႒ာန္၀င္ကာ တရားဘာ၀နာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ျခင္း၊ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးၿဖန္းၿခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီးေပၿပီ။ တရား အားထုတ္ရျခင္း၏ ထူးျခားခ်က္ကို ပထမည မွတ္တမ္းတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပၿပီးၿဖစ္သည္။ ယေန႔ တတိယေျမာက္ညျဖစ္ရာ နံနက္ခင္းကတည္းက ဧကသနိတ္ (ဧကာသနိက) ျဖစ္၍ ဆြမ္းတထပ္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -16

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေရတံခြန္ေတာင္လိႈင္ဂူ ဒုတိယည ၁၃၃၉ ခု၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္ ၁၉၇၇ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ (၃) ရက္             ယခုအပတ္ ၀ါကၽြတ္လွ်င္ကၽြတ္ျခင္း အဓိ႒ာန္ခရီး ထြက္ခဲ့သည္မွာ သတၱမေျမာက္ညသို႔ ေရာက္ခဲ့ေပၿပီ။ ပထမည၌ စစ္ကိုင္း သာလာယံတန္ေဆာင္း၊ ဒုတိယည၌ ဓႏုျဖဴေခ်ာင္ အေခါင္ပရေမ ဗိမာန္၊ တတိယည၌ ဓႏုျဖဴေခ်ာင္ အာေဗၻကာသိက ဓူတင္၊ စတုထၳည၌ ဓႏုျဖဴေခ်ာင္ ႐ုကၡမူ ဓူတင္ အာေဗၻာကာသိက ဓူတင္ႏွင့္ ႐ုကၡမူ ဓူတင္ ေဆာင္စဥ္ညမ်ား၌ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

Synthetic a-priori အဆက္

Share

Synthetic a-priori အဆက္ ‘ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ရပ္ေတြကို ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ အမွန္အကန္အျဖစ္ သိႏိုင္ေၾကာင္း’ ကေတာ့ အားလံုး သေဘာတူ ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ‘ပစၥဳပၸန္ကေန အနာဂါတ္အေၾကာင္းကို အမွန္အကန္သိႏိုင္တယ္’ လို႔ တင္ျပတဲ့ ေနရာမွာ အေတြ႕အႀကံဳသမားေတြကေတာ့ “အရာရာဟာ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔မွ ဆန္းစစ္ အတည္ျပဳသင့္တယ္” လို႔ ေျပာၾကတယ္ – Truth is what stands the test of experience. .. .. ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ျပဳၾကတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -15

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ   ဤေလာက၌ အတြင္းကမၻာကို ႏိုင္ေသာသူသည္အရာရာကို ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္မည္တကား(အဆက္) သန္းေခါင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ (၁) နာရီတိတိၾကာသြားၿပီ။ လိႈဏ္ဂူထဲ၌ တစ္ပါးတည္း မလဲမေလ်ာင္း တရားဆင္ျခင္ေနခဲ့သည္မွာ (၉) နာရီ ၾကာေညာင္းသြားခဲ့ၿပီ။ ေနာက္ထပ္ (၃) နာရီၾကာလွ်င္ အဓိ႒ာန္ ၿပီးစီးေတာ့မည္သာ။ မိမိကမူ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ၿပီး သကဲ့သို႔ သေဘာပိုက္ထားသည္။ ဆရာေကာင္းတပည့္ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့မို႔ တစ္ညလံုး တစ္ပါးတည္း ဂူႀကီးထဲ၌ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ တရားဆင္ျခင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အတြင္းအျပင္ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္သေဘာ မရွိ၍မဟုတ္၊ အနိစၥခ်က္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -14

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ   ဤေလာက၌ အတြင္းကမၻာကို ႏိုင္ေသာသူသည္အရာရာကို ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္မည္တကား(အဆက္) ည (၁၁) နာရီထိုးၿပီ။ (၁၂) နာရီဆိုလွ်င္ သံုးပံု ႏွစ္ပံု ေအာင္ေတာ့မည္။ က်န္တစ္ပံုမွာ ဘာမွ ခက္ခဲေတာ့မည္ မဟုတ္။ မိမိကိုယ္မိမိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ အားေပးထားသည္။ ေနာက္ထပ္ (၅) နာရီသာ က်န္ေတာ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ရင္ထဲမွာလည္း ၿငိမ္ျမဲၿငိမ္ေန၏။ ေမာဟ၏ အရိပ္အေယာင္မလာ။ ပူေလာင္မႈ ေခ်ာက္ျခားမႈလည္း မကပ္၊ ေအးျမတ္ရာသို႔ ဉာဏ္သက္၀င္ ေနပံုရသည္။ ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္တို႔၏ ၿငိမ္းေအးရာအမွန္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -13

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ   ဤေလာက၌ အတြင္းကမၻာကို ႏိုင္ေသာသူသည္ အရာရာကို ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္မည္တကား               တစ္ဦးတည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ေနမိေသးသည္။ မိမိသည္ သဘာ၀က်လ်က္ ေအးေအးေဆးေဆး ရွိလွသည္။ ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား ဘာတစ္ခုမွ် မျဖစ္။ မိမိ ေက်ာင္းသခၤန္း၌ ေနရသလိုရွိသည္။ ေတာႀကီးမ်က္မဲ ဂူႀကီးထဲ တစ္ဦးတည္း တရားက်င့္ေနရသည္ဟူေသာ အသိမ်ဳိးႏွင့္မတူ။ အစစ ဣေႃႏၵ ရလ်က္ရွိသည္။ လုပ္သင့္ေသာ ၀ိပႆနာနည္းကိုသာ ႐ႈသတ္ဆင္ျခင္လ်က္ ရွိ၏။ အဆက္မျပတ္ အားထုတ္ေနသည္။ ခႏၶာဉာဏ္စိုက္လ်က္ရွိ၏။ အသိသည္ ဉာဏ္၌ကိန္းေန၏။ ဉာဏ္သိသာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Synthetic a-priori

Share

Synthetic a-priori သိပၸံဒႆနပညာမွာ (Synthetic a-priori) ဆိုတဲ့ စကားေလးအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္တယ္။ (Synthetic a-priori) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အနာဂါတ္ကိစၥေတြမွာ ဘယ္လိုဘယ္လိုျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေရွးသိပၸံထဲက အမွန္အကန္အတိအက် ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ေသျခာေပါက္ သိထားပါသလား? ဆိုတဲ့ ျပႆနာပါပဲ။ ဒီကိစၥကို ဒႆနပညာရွင္ေတြက ေဆြးေႏြးေပမယ့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ အရာရာကို အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ပဲ ဆန္းစစ္တာမို႔ အခုလို ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္တဲ့ ကိစၥေတြဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ မမွန္ကန္ႏုိင္ဘူးလို႔ပဲ အဆိုျပဳၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ (Synthetic a-priori) ကို … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -12

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ အေၾကာက္မႀကီးႏွင့္ (အဆက္)             ေလာက၌ မေကာင္းမႈ ျပဳက်င့္ရမွာ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံရမွာကိုသာ ေၾကာက္ပါ။ က်န္အရာမ်ားကို မေၾကာက္ပါႏွင့္။ အေၾကာက္မႀကီးေစႏွင့္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ရံဖန္ ရံခါ ေၾကာက္စရာလိုလို ေပၚလာတတ္သည္။ အေၾကာက္ႀကီးလွ်င္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။ ေၾကာက္စရာလား ပညာဗဟုသုတ ရမည့္အရာလား လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္ပါ။ အေၾကာက္ႀကီးလွ်င္ မၾကံ့ခိုင္ရာက်မည္။ မိမိကိုယ္မိမိ မယံုၾကည္ရာ က်မည္။ မေကာင္းမႈ မဟုတ္လွ်င္ လြယ္လြယ္ကူကူ အေၾကာက္မႀကီးႏွင့္။ ဤသို႔ မိမိကိုယ္ကို မိမိ သတိေပးမိသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ – 11

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ သိပၸံနည္းက် လက္ေတြ႕က်ေသာ အျမင္ကို ခံယူထားရန္ လိုအပ္ျခင္း လူတစ္ဦး အတြက္ျဖစ္ေစ ေယာဂီတစ္ဦး အတြက္ျဖစ္ေစ သိပၸံနည္းက် လက္ေတြ႕က်ေသာ အသိပညာ ကိုသာ လက္ခံယံုၾကည္သင့္ေၾကာင္း အဓိ႒ာန္၀င္စဥ္ ဆင္ျခင္မိသည္။ ဆရာျမတ္သည္ လက္ေတြ႕ကို လြန္စြာမွ ႏွစ္ၿခိဳက္လ်က္ စိတ္ကူးယဥ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အားေပးေလ့ မရွိ။ အခ်ဳိ႕ေသာေယာဂီမ်ား တရားထိုင္သျဖင့္ ဘာျမင္သည္ ညာျမင္သည္ ေတာင္ေတာင္အီအီ ၾကားရသည္။ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ အလွည့္စား ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္အထင္ႏွင့္ ရမ္းေျပာ ရမ္းယံု ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္အထင္ႏွင့္ရမ္းေျပာ ရမ္းယံုၾကျခင္းကို … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -10

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ (အဆက္) ဉာဏ္ပညာ ရရာရေၾကာင္း ညေန (၆) နာရီခြဲျဖစ္၍ စာေရးသူ လိႈဏ္ဂူထဲသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္မွာ (၂) နာရီၾကာခဲ့ေပၿပီ။ ဤလိႈဏ္ဂူထဲ၌ ဘုရားကန္ေတာ့ ေမတၱာပို႔ တရား႐ႈၿပီး ေခတၱနားလ်က္ ဉာဏ္ပညာ ရရာရေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို တစ္ဦးတည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားကာ ေနမိသည္။ ဤ ဉာဏ္ပညာကို ရရွိေအာင္ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ရွာေဖြဆည္းပူး က်င့္ၾကံအားထုတ္ ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္အတြင္း၌ ဤ ဉာဏ္ကို အေျခခံႏိုင္ရန္ ျမတ္ေသာအက်င့္၊ ျမတ္ေသာ အၾကံကို က်င့္ၾကံႏိုင္ရမည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -09

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေလာကႀကီးႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ျခင္း               လိႈဏ္ဂူထဲ၌ စတင္၀င္ခ်ိန္၌ ညေန (၃) နာရီခန္႔ျဖစ္ရာ အနည္းငယ္ ေစာေသးသျဖင့္ ဂူ၀တံခါးကို မပိတ္ေသးဘဲ ေမတၱာပို႔သခဲ့ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပသည့္အတိုင္း ေမတၱာပို႔သခဲ့ရာ ေမတၱာ၏ အာနိသင္ကိုလည္း အထူး ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရွိထားပါသည္။ ညေန (၄) နာရီထိုးလွ်င္ အလင္းေရာင္ ေလ်ာ့နည္းလာရာ လိႈဏ္ဂူတခါး၀ကို ကပၸိယအား အျပင္မွ ပိတ္ေစလိုက္ပါသည္။ တခါးပိတ္လွ်င္ပိတ္ျခင္း ေလာကႀကီးႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားသကဲ့သို႔ ခံစားလိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရင္ထဲ၌ – – … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment