Monthly Archives: April 2010

To those who take interest in Buddhism

Share

To those who take interest in Buddhism When I enter into the Buddhistic Domain, I am a Buddhist. I studied well about Buddhism under the guidance of my learned master, and also I studied scientific knowledge. When I try to … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , | Leave a comment

The difference between scientific knowledge and Buddhistic knowledge

Share

The difference between scientific knowledge and Buddhistic knowledge I want to say something about the strange method of Buddhism. As I have studied well, I realized that Buddhistic method is very strange. You know the world recognize the success of … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , | Leave a comment

သိပၸံေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ဗုဒၶဘာသာ

Share

သိပၸံေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ဗုဒၶဘာသာ ကြၽန္ေတာ္ေအာင္ျမင္တာဟာ ဗုဒၶဘာသာ မွန္ကန္ေၾကာင္းရဲ႕ သာဓကတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတစ္ဦးပဲ ဗုဒၶဘာသာမိသားစုကေမြးဖြား ဗုဒၶဘာသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ႀကီးျပင္းလာတယ္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေခတ္ပညာသင္ရင္းနဲ႔ (၁ဝ)တန္းေအာင္တယ္၊ ေနာက္ တကၠသိုလ္မွာ ဒႆနိက၊ စိတ္ပညာ၊ ျမန္မာစာနဲ႔ ဝိဇၨာဘြဲ႕ကိုရတယ္။ ဘြဲ႕ရၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ မွာပဲ နည္းျပဆရာလုပ္တယ္၊ အဲဒီအခါမွာေတာ့ ဒႆနိကေဗဒ႒ာနမွာ နည္းျပဆရာလုပ္ပါတယ္။ လုပ္ရင္းနဲ႔ မဟာဝိဇၨာေအာင္သြားတယ္ – အခုေတာ့ ေဒါက္တာဘြဲ႕ထိရသြားတာေပါ့။ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, Science, ဆရာျမတ္ႀကီး, … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , , | Leave a comment

Myanmar’s success

Share

Myanmar’s success I decided to tell you something of Myanmar’s success. You know there two kinds of way of searching for knowledge, eastern way of thinking and western way of thinking. Especially on behalf of the way of thinking of … Continue reading

Posted in Buddhism, Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , | Leave a comment

New Information ….

Share

New Information …. Here I want to give some information which may be entirely new information. This is age of information, so to speak, and where I want to give some information which may be entirely new information. This is … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , | Leave a comment