Monthly Archives: December 2009

Aria and Arahat

Share

အရိယာ ႏွင့္ ရဟႏၲာ ရဟႏၲာတုိင္းသည္ နိဗၺာန္ျမင္ေသာ္လည္း နိဗၺာန္ျမင္သူတုိင္းသည္ ရဟႏၲာဟု မဆုိလုိပါ။ နိဗၺာန္ ျမင္ႏုိင္သူမ်ားသည္ ရဟႏၲာမ်ားျဖစ္၍ အရိယာဟူသည္ ၄ မ်ိဳးရွိရာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ မ်ားလည္း နိဗၺာန္ကိုျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ရဟႏၲာျဖစ္မွ နိဗၺာန္ျမင္သည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ ရဟႏၲာျမင္ေသာ နိဗၺာန္သည္ ရဟႏၲာ သိနားလည္ေသာ နိဗၺာန္၏ ဗဟုသုတမ်ားကို ရဟႏၲာတပါးပီပီ ရရွိသိျမင္ေပါက္ပိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း က်န္အရိယာမ်ား ဥပမာ ေသာတာပန္၊ … Continue reading

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , | 2 Comments

A Glimpse for Truth To The World Ebook

Share

Latest publishing of Dr Chit Nge A Glimpse for Truth To The World is available as e-book. You can find more e-books in Dr Chit Nge’s Book Gallery. No tags for this post.

Posted in Frontpage | Leave a comment

Explanation of visualizing Nibbana

Share

နိဗၺာန္နဓာတ္ကိုေတြ႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ သိပၸံသမိုင္းတြင္ အိုင္းစတိုင္းမေပၚမွီက ဘလက္ဟိုး(လ္)(Black Hole)အေၾကာင္းကို မစဥ္းစားမိႏုိင္ခဲ့ၾကေခ်။ ထို႔အတူ ေမာ္လီက်ဴး(Molecule) ေလာက္ကို သိစဥ္က ကြာ့(တ္)(Quark)အေၾကာင္းကို မစဥ္းစားမိခဲ့ၾကေခ်။ထို႔အတူ ဗုဒၶဘာသာကို မက်င့္ဖူးသူမ်ားက နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ထိထိေရာက္ရာက္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အမွန္အကန္သိရန္ မႀကိဳးစား မစမ္းသပ္ မသိႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာကို က်င့္လိုက္သျဖင့္ နိဗၺာန္ကိုေတြ႕သြားၿပီ။ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ေျပာႏုိင္ၿပီ။ ဝမ္းသာဖြယ္ရာေကာင္းသည္မွာ နိဗၺာန္ကိုေတြ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ယခုထက္တိုင္ ဆက္လက္ အသက္႐ွင္သန္ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူမေသမခ်င္း နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ပီပီသသႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရလည္ေအာင္ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , | 1 Comment

The Highest Triumph of Human Knowledge

Share

လူသားတို႔၏အထြတ္အထိပ္အသိပညာ ”The Highest Triumph of Human Knowledge” ေခၚ လူသားတို႔ သိႏုိင္စြမ္းေသာ အထြတ္အထိပ္ပညာကို ကိရိယာျဖင့္မရႏုိင္။ လူသားတို၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာက်င့္စဥ္ျဖင့္သာ ရႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ကို သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားလည္း မသိေသးေခ်။ သိပၸံပညာရပ္ႀကီးကလည္း မသိေသးေခ်။ သိပၸံပညာရပ္ႀကီးသည္ ကိရိယာကိုအားကိုး၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယင္းကား ယခုအေခ်အေနအထိ မွန္ကန္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟာ့ကင္းဦးေဆာင္၍ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ”The Highest Triumph of Human Knowledge” ေခၚ လူ႔အသိပညာဆိုင္ရာ အထြတ္အထိပ္ပိုင္းကိုမူ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , | Leave a comment

Four Kinds of Leap

Share

Four Kinds Of Leap Audio No tags for this post.

Posted in Audio | 1 Comment

သိပၸံပညာဘာလဲ? ဘယ္လဲ?

Share

သိပၸံပညာဘာလဲ? ဘယ္လဲ? သိပၸံသည္ ေလာကီ၌ေတာ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာ မေလ့လာသျဖင့္ ေခတ္ေနာက္ က်သည္။ သိပၸံသည္ ျမန္မာစကားပံုႏွင့္တင္ျပရေသာ္ ဆန္စင္ရာ က်ဥ္ေပြ႕လိုက္ေနသည္။ ထိုအခါ လိုရင္းကို မေရာက္ႏိုင္။ သိပၸံပညာေၾကာင့္ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူသားတို႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနရသည္။ သိပၸံသည္ အစြမ္းသက္သက္သာ ေလ့လာ၍ အက်င့္ပိုင္း ေမတၱာတရား မေလ့လာႏိုင္။ သိပၸံသည္ ဘာသာေရးကို ပယ္သျဖင့္ ေခတ္ေနာက္က်သည္။ သိပၸံသည္ ဗုဒၶဘာသာကို မေလ့လာသျဖင့္ ဗဟုသုတ မ႐ွိေခ်။ သိပၸံသည္ နိဗၺာန္အ႐ွိတရားကို နားမလည္သျဖင့္ လိုင္းေအာက္ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သိပၸံ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာ

Share

ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သိပၸံ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာ သိပၸံေတာ္ပါသည္ ေလာကီအရာ၌ ေတာ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သိပၸံကိုလိုအပ္သည္ထက္ပို၍ မႊန္းကာ အရမ္းအထင္ႀကီးလာေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာကို ႏွိမ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို အထင္ေသးစ ျပဳလာသည္။ ဗုဒၶဘာသာအယူအဆမ်ား ေမွးမိွန္လာသည္။ ဤကိစၥမွာ မျဖစ္သင့္ပါ၊ ဗုဒၶဘာသာသည္ ေလာကုတၱရာ အမွန္တရားျဖစ္သည္၊ သိပၸံသည္ ေလာကီအမွန္တရားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္တန္ဖိုးႏွင့္ကိုယ္ ထိုက္တန္႐ံုသာ သတ္မွတ္ျခင္းခံယူသင့္သည္၊ သိပၸံကို လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အထင္ႀကီးေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာကို အထင္ေသးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္၊ ဤအေျခအေနမွာ မလိုလားအပ္ပါ။ Tags: Buddhism, … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , | Leave a comment

Ebooks Download

Share

Some of the Dr Chit Nge’s books are available as ebooks. Click on the below link to download. Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗၺာန္

Posted in Book Corner | Tagged , , | 1 Comment

Book Corner

Share

စာေရးဆရာ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန) ကေလာင္အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။ No tags for this post.

Posted in Book Corner | 1 Comment

လူသားအားလံုး ဝမ္းသာေတာ့ …

Share

လူသားအားလံုး ဝမ္းသာေတာ့ … လူသားအားလံုး ဝမ္းသာေတာ့ … ထိုထက္ေျပာရလွ်င္ (၃၁)ရွိ ႐ုပ္နာမ္သားမ်ား အားလံုး ဝမ္းသာေလာ့ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သစၥာေပါက္ေျမာက္သူ ေပၚထြန္းၿပီ။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား လိုလားေနေသာ The Highest Triumph of Human Knowledge လူ႕အသိပညာ အထြတ္အထိပ္ပုိင္းကို ေအာင္ျမင္သြားၿပီ၊ နိဗၺာန္ကို ျမင္သြားၿပီ။ အမ်ားမဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္။ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗၺာန္

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , | 29 Comments

ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္

Share

ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ ကမၻာေပၚရွိ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ သစၥာတရားသိရန္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကစရာ မလိုပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ ရွိသည္ ကူညီမည္၊ မိမိေတြ႕ၿပီးသား သစၥာတရားျဖစ္၍ မိမိအဖို႔ ျပန္လည္ရွင္းျပရန္ ဝန္ေလးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအေပၚ ေစတနာလည္း ရွိပါသည္။ အျခားကိစၥဘာမွ မေျပာလိုပါ ဗုဒၶဘာသာမ်ား အတြက္ သစၥာတရားသိလိုလွ်င္ မေၾကာင့္ၾက မပူပန္ေတာ့ႏွင့္ဟု အားေပးလိုသည္။ No tags for this post.

Posted in Buddhism, Frontpage | Leave a comment

ေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္ သို႔ေသာ္ …

Share

ေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္ သို႔ေသာ္ …            မိမိသည္ ထူးျခားေသာ သစၥာအမွန္တရားကို သိရွိထားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၁) ယံုၾကည္မႈ မရွိဟု ယူဆႏိုင္သည္။ မယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ မေျပာလိုပါ။ ၂)  ေဝဖန္လိုသူမ်ားေပၚႏိုင္သည္။ No tags for this post.

Posted in Buddhism, Frontpage | Leave a comment

Good News for all human beings

Share

လူသားမ်ားအတြက္ သတင္းထူး           လူသည္ အမွန္သိရန္လိုသည္၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အမွန္ကိုရွာသည္ဟုေတာ့ ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္သစၥာသည္ ေလာကီ၌မရွိ ေလာကုတၱရာ၌သာ နက္နဲစြာ ကိန္းေအာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကုတၱရာကို မလိုက္စားေသာ သိပၸံသည္ အမွန္ကိုမေတြ႕ႏိုင္၊ ၄င္းတို႔ေတြ႕ေသာအမွန္တရား ဆိုသည္မွာ သာမည အေပၚယံအမွန္တရားမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရ အတြင္းသေဘာ အမွန္တရားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၌သာ ရွိသည္။ မိမိသည္ ဗုဒၶဘာသာက်င့္ရာ အမွန္တရားကိုေတြ႕ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအားလံုးအတြက္ သတင္းေကာင္းကို ေပးလိုက္ၿပီ၊ သတင္းမွန္ကို ေပးလိုက္ၿပီ၊ အက်ိဳးရွိေသာ သတင္းကို … Continue reading

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , , | 6 Comments

Weakness of Scientists

Share

သိပံၸပညာ႐ွင္မ်ား၏အားနည္းခ်က္ သိပၸံပညာ႐ွင္ေဟာ့ကင္းက ေျပာဖူးသည္။ ”We want to have The Highest Triumph of Human Knowledge.” အဓိပၸါယ္မွာ လူ႔အသိပညာ၏အထြတ္အထိပ္ကို ရလိုသည္ဟု ေျပာဖူးသည္။ ယင္းကိစၥမွာ သိပၸံပညာျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္။ သိပၸံပညာသည္ စႀကဝဠာ၏ အပိုင္းအစ မ်ားကိုသာ နားလည္ႏုိင္သည္။ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ကိုမူ ဗုဒၶဘာသာျဖင့္သာလွ်င္ ရ႐ွိႏုိင္သည္။ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ကို ကိရိယာသံုး၍ မရႏိုင္ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာမိန္႔ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ျဖင့္သာ ရႏိုင္သည္။ ဤကိစၥ၌ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , | Leave a comment

တရားရသည္ဆုိသည္မွာ

Share

တရားရသည္ဆိုသည္မွာ မိမိတရားရသည္ဆိုသည္မွာ ဆရာေကာင္းဆရာျမတ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္သည္ ယခုအခါ ခႏၶာဝန္စြန္႔ေတာ္မူသြားသျဖင့္ လြန္စြာမွ ႏွေျမာစရာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖသာသည္မွာ မိမိက ရလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မိမိတပည့္ကို အရိယာျဖစ္ေအာင္ ဆံုးမသြန္သင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို မိမိသည္ ယခုမွပိုမို၍ ဂဃနဏ က်က်နန နားလည္ သေဘာေပါက္ကာ ျပန္လည္႐ွင္းျပႏုိင္ေတာ့သည္။ Tags: Buddhism, … Continue reading

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , | Leave a comment