အခ်ိန္ရဲ႕ဒႆန (၂)

Share

အခ်ိန္ရဲ႕ဒႆန-၂

ဒီေနရာမွာ ဒႆနအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာခ်င္တယ္။

ဒႆနမွာ အထူးသျဖင့္ သိပၸံဒႆနမွာ ေပါ့ေလ .. .. ေနရာဆိုတာ (A Priori) ပါ .. .. ေတြ႕ႀကံဳေ႐ွ႕ ေပါ့။ ဆိုလိုတာက ေနရာမ႐ွိတဲ့ အရာ၀တၳဳ ဆိုတာ မ႐ွိဘူး .. .. အရာ၀တၳဳ မ႐ွိတဲ့ ေနရာပဲ႐ွိတယ္။ ဒီေတာ့ ေနရာဆိုတာ ေတြ႕ႀကံဳေ႐ွ႕ေပါ့။ ေနနဲ႔ ေနရာေတြ ယူၿပီးတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ဆိုတာ ျဖစ္လာႏုိင္တာေပါ့။

ဒီေတာ့ ေနရာကို ေခ်ႏုိင္ရင္ အခ်ိန္ကိုလည္း ေခ်ႏုိင္ရေပလိမ့္မယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ဟာ သခ်ာၤနည္းအားျဖင့္ အတူတူပါပဲ။ ေန၀င္ရီတေယာအခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေတာင္စြယ္ ေနကြယ္တဲ့အခ်ိန္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ .. .. ေနထန္းတစ္ဖ်ား ဆိုတာနဲ႔ မြန္းတည့္တာနဲ႔ စသည္ျဖင့္ ေပါ့ .. .. ဒီေတာ့ ေနရာနဲ႔အခ်ိန္ဟာ သခ်ာၤနည္းအားျဖင့္ အတူတူပါပဲ။ ေနရာကို ေခ်လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေနရာေက်သြားရင္ အခ်ိန္လည္း ေက်သြားတာေပါ့။ ဒီအခါမွာ အခ်ိန္က လြတ္ေျမာက္သြားတာပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာမွာ အခ်ိန္က လြတ္ေျမာက္တယ္ ဆုိတာ ႐ွိပါတယ္။ သိပၸံမွာေတာ့ အခ်ိန္က မလြတ္ ေျမာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ထဲမွာပဲ အခ်ိန္က လြတ္ေျမာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက အသိမွ မ႐ွိေတာ့တာ .. .. ဒီေတာ့ ထဲမွာ က်သြားတာက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာမွမသိေတာ့တဲ့ အတြက္ တစ္စစီျဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့ သူက ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ရဲ႕ ၀ါးမ်ဳိ ျခင္းခံရတာ။

နိဗၺာန္ကို ဗုဒၶဘာသာအရ စံ၀င္တဲ့အခါ အခ်ိန္က လြတ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဖိုလ္ဉာဏ္ဟာ နိဗၺာန္ရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈကိုသိေတာ့ ဒါ ေအာင္ျမင္တယ္ ေခၚတာပဲ .. .. ဒါ့ေၾကာင့္ အသိပညာအရာမွာ ဗုဒၶဘာသာက ေအာင္ျမင္တယ္ .. .. သိပၸံကေတာ့ သြားေနတုန္း လာေနတုန္းေလာက္ပဲ .. .. သို႔ေသာ္ ေလာကီမွာ သတင္းေပးႏုိင္ေတာ့ ေလာကီမွာေတာ့ သိပၸံက ေရပန္းစားတာေပါ့။ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ေလာကုတၱရာက်ေတာ့ သိပၸံက မလိုက္ႏုိင္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာကေတာ့ ေအာင္ျမင္ျခင္း ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ အမွန္အကန္ပါပဲ .. .. ပဋိပတၱိ႐ႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္တဲ့ သိပၸံဒႆနမွာ ျမတ္ဗုဒၶအဆိုအဆံုးမ ကြတ္ကဲလိုက္တာပါပဲ .. .. ၀မ္းသာပါတယ္ .. ..

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism, Frontpage and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *